Zoekt u een antwoord op complexe organisatievragen? Gelooft u, net als wij, dat het daarbij noodzakelijk is dat mensen op basis van vertrouwen verbindingen aangaan, elkaar aanspreken waar dat nodig is en zelfs professionele conflicten niet uit de weg gaan? In de afgelopen jaren ontwikkelde blanco-organisatieontwikkeling een divers aanbod van advies- en ontwikkelingstrajecten, afgestemd op specifieke en complexe vragen binnen organisaties.

Uitgangspunten

Het is belangrijk om met zo min mogelijke inspanning een zo groot mogelijk resultaat te halen. Vaak vraagt dat van medewerkers dat zij anders denken, anders leren kijken en doen. Om dat te realiseren moeten we ook kritisch kijken naar de cultuur, de manier van communiceren, de structuur, het beleid en andere aspecten van de organisatie.

Met behulp van duidelijke programma’s creëert blanco-organisatieontwikkeling doelgerichte, zichzelf regisserende teams en organisaties. Deze programma’s maken de vijf belangrijkste oorzaken zichtbaar die optimale prestaties in de weg staan: gebrek aan vertrouwen, angst voor conflicten, gebrek aan betrokkenheid, gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid en te weinig aandacht voor teamresultaten. Onze programma’s helpen deelnemers om zelf deze oorzaken weg te nemen. Blanco-organisatieontwikkeling geeft organisaties, teams en individuen de instrumenten om zich te blijven ontwikkelen en zich volledig te richten op de doelen die zij zichzelf stellen. Wij zorgen er nadrukkelijk voor dat deze ontwikkeling niet stopt na het einde van het programma.

Download hier de folder blanco-advisering

Blanco-organisatieontwikkeling creëert effectieve organisaties en teams, die zichzelf regisseren. Dat doen we in drie stappen:

  1. Door middel van observaties en scans brengen we de huidige situatie in beeld. Op basis daarvan geven we advies over mogelijke trajecten met duidelijke doelen.
  2. Wij ondersteunen de organisatie en de teams op de werkvloer en in bijeenkomsten. Geleidelijk zullen de teamleden zelf de bewakers van hun doelstellingen worden.
  3. Teams regisseren hun eigen proces. Om hierin structuur aan te brengen maken wij gebruik van de door ons ontwikkelde online-applicatie Trajectmonitor. Deze applicatie geeft inzicht in de voortdurende ontwikkeling voor teamleden en eventueel ook voor anderen in de organisatie. Desgewenst kunnen we met deze applicatie ontwikkelingen volgen en daarbij interveniëren.

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie en het team werken wij vanuit verschillende door ons ontwikkelde kernprogramma’s. Deze programma’s passen wij aan op basis van de specifieke omstandigheden.

Mensen weten vaak wel wat goed is voor ze, maar slagen er niet altijd in om de juiste stappen te zetten. Tijdens onze coaching trajecten denken wij mee over mogelijke veranderingen. Zowel persoonlijk als op professioneel vlak. In trajecten formuleren deelnemers hun doelen en geven zij actief vorm aan hun toekomst. Daarbij richten zij zich op hun mogelijkheden en niet op beperkingen. Dit is inspirerend en uitdagend en zorgt voor meer zelfvertrouwen. Daadkracht, zingeving, aanzetten tot zelfreflectie en doortastendheid kenmerken onze werkwijze. Wij zetten deelnemers aan tot anders denken, kijken en doen.

Werkwijze
Een coachingstraject van blanco-organisatieontwikkeling verloopt in drie stappen.

1. Tijdens de intake maken we kennis, inventariseren we de vraag en geven advies over een traject. Dat advies bevat een heldere visie, duidelijke doelen en een vastomlijnde tijdsafspraak. Na een wederzijdse overeenstemming gaan we aan het werk met de volgende stap.
2. De deelnemer gaat zich richten op de doelen en de houdingsaspecten in samenwerking met de coach. Het proces wordt ondersteund door Trajectmonitor: een online applicatie die het proces zichtbaar maakt voor de deelnemer en coach en desgewenst ook voor anderen in de organisatie. Met dit instrument kan de coach ook op afstand ondersteunen en bijsturen.
3. Tijdens de laatste stap bekijken we in hoeverre de doelen zijn behaald en het gedrag is veranderd. Ook bespreken we de nieuwe, uitdagende stappen voor de toekomst.

Ik-wij-het
Wij werken vanuit het ‘ik wij het’ model. Dat is een integrale benadering die persoonlijke aspecten (ik), de relatie met anderen (wij) en de inhoud en omgeving (het) met elkaar in verband brengt. De ondersteuning bij coching volwassenen ligt het accent op de 'ik' kant, maar ook de andere aspecten komen aan bod.

Download hier de folder blanco-coaching

Het verlies van een dierbare, een scheiding of een ontslag is een gebeurtenis die je leven verandert. Waar de een na verloop van tijd het leven als vanzelf weer oppakt, lijkt dat voor de ander onmogelijk. Onze ondersteuning bestaat uit een combinatie van individuele ondersteuning en groepsbegeleiding op maat.

Werkwijze
Onze ondersteuning bij verliesverwerking bestaat uit drie stappen:

1. Tijdens de intake maken we kennis en bekijken we welke ondersteuning we kunnen bieden. We brengen de problemen in kaart en bespreken onze werkwijze. Deze intake is gratis en vrijblijvend.
2. We maken een plan op maat. Hierin staan duidelijke doelen, een tijdsafspraak en de vorm van ondersteuning die wij kunnen bieden. Pas na een akkoord gaan we verder met de volgende stap.
3. We geven ondersteuning in groeps- en individueel verband. Deze ondersteuning is uiteraard afhankelijk van het specifieke traject en kan bijvoorbeeld bestaan uit gesprekken, spelvormen en creatieve verwerking. Deze programma’s passen wij aan op basis van de specifieke omstandigheden.

Download hier de folder blanco-verliesverwerking

Professionele jeugdbegeleiding is in de eerste plaats een veilig klankbord. Het is essentieel dat kinderen en jongeren met problemen zich kunnen uiten bij iemand van wie zij verder niet afhankelijk zijn. De hulpvraag van het kind staat centraal en de door hem of haar gewenste vertrouwelijkheid in de rapportage naar de ouders of andere belanghebbenden wordt gerespecteerd. Tijdens de begeleiding onderzoeken we gedrag, oorzaken en verschillende handelingsperspectieven.

Werkwijze
Onze jeugdbegeleiding bestaat uit drie stappen:

1. Tijdens de intake maken we kennis en bekijken we welke ondersteuning we kunnen bieden. Deze intake vindt plaats met het kind of de jongere en een ouder of verzorger. Deze intake is gratis en vrijblijvend.
2. Op basis van de intake formuleren we heldere doelen voor de eerste vijf bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten werken we met gesprekken, spel- en bewegingsvormen en andere soorten begeleiding.
3. Na het traject volgt de evaluatie. Op basis daarvan sluiten we het traject af, zetten we een vervolg in of verwijzen we door.

Download hier de folder blanco-jeugdcoaching

Optimale arbeidsomstandigheden verlagen het ziekteverzuim en verhogen de motivatie en productiviteit van werknemers. Een arbo-traject verdient zich daardoor niet alleen snel terug, maar zorgt ook voor meer continuïteit, veiligheid en plezier binnen uw organisatie.

Uitgangspunten

Pesten, stress, agressie, seksuele intimidatie en gebrekkige communicatie zijn symptomen van verstoorde relaties op de werkvloer. Blanco-organisatieontwikkeling bestrijdt deze symptomen door de onderliggende disfuncties aan te pakken: gebrek aan vertrouwen, angst voor conflicten, gebrek aan betrokkenheid, gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid en te weinig aandacht voor teamresultaten. Samen met deelnemers werken we aan een omgeving waarin mensen echt samenwerken: waarin zij op elkaar vertrouwen, verbindingen aangaan, verantwoordelijkheid nemen en professionele conflicten niet uit de weg gaan.

 

Blanco-organisatieontwikkeling creëert een veilige werkomgeving in drie stappen:

  1. Door middel van observaties en scans brengen we de huidige situatie in beeld. Op basis daarvan geven we advies over mogelijke trajecten met duidelijke doelen.
  2. Wij ondersteunen teams en individuele medewerkers op de werkvloer en in bijeenkomsten. Geleidelijk zullen de teamleden zelf de bewakers van hun doelstellingen worden.
  3. Teams regisseren hun eigen proces. Om hierin structuur aan te brengen maken wij gebruik van de door ons ontwikkelde online-applicatie Trajectmonitor. Deze applicatie geeft inzicht in de voortdurende ontwikkeling voor teamleden en eventueel ook voor anderen in de organisatie. Desgewenst kunnen we met deze applicatie ontwikkelingen volgen en daarbij interveniëren.

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie werken wij vanuit verschillende door ons ontwikkelde kernprogramma’s. Deze programma’s passen wij aan op basis van de specifieke omstandigheden.

Blanco-organisatieontwikkeling verzorgt individuele coaching, teamtrajecten, trainingen en advies bij organisatievraagstukken. Dat doen we vanuit een bijzondere combinatie van expertise en uitgangspunten. Deze zorgt ervoor dat we met onze trajecten duidelijke, vooraf geformuleerde en meetbare resultaten boeken en dat de effecten van onze trajecten ook op lange termijn merkbaar zijn.

Uitgangspunten

Verschillende uitgangspunten onderscheiden ons van andere bureaus. De belangrijkste zijn:

Download hier de folder blanco-expertise

Bij al onze trajecten werken wij in drie stappen:

  1. Door middel van observaties en scans brengen we de huidige situatie in beeld. Op basis daarvan geven we advies over mogelijke trajecten.
  2. Wij ondersteunen medewerkers op de werkvloer, waar we de theorie direct met de praktijk kunnen verbinden. Daarnaast vindt er verdieping plaats in bijeenkomsten.
  3. Medewerkers sturen hun eigen proces. Om hierin structuur aan te brengen, ontwikkelden wij de online-applicatie Trajectmonitor. Deze applicatie geeft inzicht in de voortdurende ontwikkeling voor de teamleden en desgewenst voor anderen in de organisatie.

 

Trajectmonitor is een online applicatie om veranderingsprocessen te structureren, te bewaken en tot een goed einde te brengen. De gefaseerde opzet van het programma stelt groepen en individuen in staat om gemakkelijk van abstracte visies tot concrete doelen en resultaten te komen. Gebruikers waarderen zelf periodiek de procesvoortgang met behulp van een helder scoremodel. Zo blijven ingezette ontwikkelingstrajecten onder de aandacht. Dit waarborgt de procesvoortgang totdat de doelen zijn behaald.

Bekijk Trajectmonitor hier online.

Waarom Trajectmonitor?

Bekijk Trajectmonitor hier online.