Luister naar wat mensen bedoelen in plaats van wat ze zeggen.

Over Yvonne Schmitz

Wie is Yvonne?

Yvonne is coach. Dit op individueel, maar ook op teamniveau. Ze coacht mensen zodat zij meer regie krijgen over hun eigen leven. Dit doet Yvonne door mensen bewust te maken van hun overtuigingen en gedrag. Als mensen weten hoe zij denken en waarom zij zo denken, is het makkelijker om keuzes te maken.

De coaching skills van Yvonne zijn ontstaan in haar professionele loopbaan. Yvonne is gestart als verpleegkundige daarna doorgegroeid als GTV (gedragstherapeutisch verpleegkundige). Ze heeft veel ervaringen opgedaan in therapeutische relaties met cliënten en daarbij heeft ze ook scholingen gevolgd op dit gebied. De kennis en kunde heeft Yvonne vervolgens ingezet bij haar verdere ontwikkeling als coach.

Expertise van Yvonne Schmitz

Wat doet Yvonne bij blanco?

Binnen blanco houdt Yvonne zich het grootste gedeelte van de tijd bezig met individuele coaching. Daarnaast is Yvonne ook vaak betrokken met het uitvoeren van blanco teamontwikkeling trajecten. In de trajecten waar Yvonne bij betrokken is, krijgt zij vaak terug dat haar ondersteuning deelnemers helpt om zichzelf te ontwikkelen en te kunnen groeien. Het gaat er wat betreft haar meer om dat er een ontwikkeling is op “identiteitsniveau” in plaats van het enkel en alleen aanleren van vaardigheden.

Yvonne’s algemene bijdrage aan blanco is haar zorg voor het kantoor en het onderhouden van contact met relaties. Daarnaast ondersteunt zij de medewerkers en aangesloten ZZP’ers.

Het werk van Yvonne in de praktijk

Yvonne wordt binnen blanco specifiek ingeschakeld bij de individuele vragen van de professionals. Dit op basis van de inzichten uit het “ik-wij-het model” wat we als blanco als een van de modellen veelvuldig gebruiken.

In de praktijk ziet dit er als volgt uit: Yvonne verzorgt vooral de individuele coaching bij een blanco teamontwikkeling programma, waarbij in de analyse naar voren is gekomen dat het voor een organisatie van belang is dat medewerkers zich ontwikkelen in professionele communicatie en samenwerking.

Na het traject onderhoudt Yvonne het contact met verschillende professionals die een of twee keer per jaar een afspraak maken om stil te staan, te sparren, doelstellingen en casuïstiek te bespreken.

Dit zeggen anderen over Yvonne

Wat is het fijn dat ik weer energie voel als ik met jou gesproken heb. Hier kan ik wat mee.

Gelukkig heb ik weer even stil kunnen staan. Het was niet makkelijk, maar het lucht wel op.

Ik voel me weer helemaal positief.

Wat heerlijk dat ik geholpen ben in het relativeren bij mijn “struggles”

Sluit Menu