Niemand is een klier voor zijn plezier

Praktijkcasus: Blanco Team Ontwikkeling – Het Proces 10/09/19

Recent zijn wij gestart met een Blanco Team Ontwikkeling traject bij een middelgrote organisatie in de gehandicaptenzorg. Dit traject omschrijven wij aan de hand van een drieledige business case: de start, het proces en het resultaat. Dit keer bespreken we het proces van het traject.

Klik hier om het onderdeel ‘de start’ te lezen

Het traject

Eind vorig jaar zijn wij gebeld door de manager die zijn zorgen uitte over de komst van een nieuwe cliënt. En niet zozeer omdat er een nieuwe cliënt bij kwam, maar vanwege de spanning die dreigde te ontstaan bij het team die de cliënt moest gaan begeleiden. Het zou nog enkele weken duren voordat de cliënt zijn nieuwe appartement zou gaan bewonen, dus wij hadden nog tijd om van tevoren met het team aan de slag te gaan. Tijdens de start van het traject hebben wij een hoofdvraag geformuleerd: Hoe zorgen wij ervoor dat we als team optimaal samenwerken en aansluiten bij de ondersteuningsvraag van de cliënt?

Geen eenvoudige vraag, dus is het hele team gaan werken aan een plan voor het komende jaar; een visie voor 2019. De inhoud van het ontwikkelingsplan is volledig ingevuld door de teamleden, de manager en de gedragskundige, want ze dienen dit gezamenlijk te dragen. Alleen dan heeft het kans van slagen.

We zijn nu een half jaar aan het werk met het team van de middelgrote organisatie om het geformuleerde plan ook daadwerkelijk uit te voeren in de praktijk. Een mooi moment om te kijken wat de ontwikkelingen zijn en waar wij nu staan in het proces. Inmiddels hebben wij een tussentijdse evaluatie gehad met de manager en orthopedagoog van het team.

Hoe verloopt het ontwikkelingstraject?

Het team is inmiddels al hard aan de slag met het gemaakte plan en de doelstellingen die ze zelf hebben opgesteld. In het teamplan staat beschreven wat ze gaan doen om de doelstellingen te behalen én hoe ze dat gaan doen. De komst van de nieuwe cliënt is inmiddels een feit en het team is tot de conclusie gekomen dat het erg goed verloopt. De betreffende cliënt heeft zich met de juiste ondersteuning van het team goed aangepast aan zijn nieuwe leefomgeving. Grote problemen zijn tot nu toe dan ook uitgebleven. Het team merkt wel dat enkele andere cliënten een gedragsverandering vertonen. Echter is dat volgens het team zeker begrijpelijk en verklaarbaar gezien de veranderende omstandigheden.

De maandelijkse bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten die elke maand plaatsvinden, wordt er standaard stilgestaan bij de successen en teleurstellingen binnen het team. Deze worden stuk voor stuk doorgenomen om hier vervolgens van te leren. Wat moeten we doen om tot betere resultaten te komen? En wat moeten we juist niet doen om tot betere resultaten te komen? Wat houdt ons nu tegen om het juiste te doen, of wat hebben we nodig om het nog beter te doen? Dit zijn enkele voorbeelden van vraagstukken waar we keer op keer samen uitvoerig bij stil staan.

Het is mooi om te zien dat de focus van de bijeenkomsten niet meer ligt op de komst van de nieuwe cliënt. De focus ligt nu voornamelijk op wat het team kan doen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsvraag van de cliënt. Er wordt hard gewerkt aan praktische doelstellingen om het team transparanter, effectiever en eenduidiger te laten functioneren. Uiteraard wel met een goede bewaking van de eigen grenzen.

De reacties uit het team

Binnen elk team werken we met de beperkende en stimulerende gedachtes en aannames. Deze overtuigingen kunnen liggen op persoonlijk niveau, maar ook op teamniveau. Door deze overtuigingen met elkaar te bespreken, komen we er gezamenlijk steeds meer achter dat niet elke overtuiging helpend is. Wanneer er wordt gewerkt vanuit beperkende overtuigingen kost dit erg veel energie. Daarbij is de kans groot dat je het tegenovergestelde bereikt van wat je eigenlijk wil. Dit geeft dit onvoldoende voldoening en zorgt voor ineffectief gedrag in het omgaan met de dagelijkse problematieken.

Het constateren en bespreken van deze overtuigingen, zorgt voor pragmatische aanpak en uiteindelijk naar passende oplossingen die het team verder helpt.

Tussentijdse conclusie

Het team ervaart dankzij de bijeenkomsten tijd en ruimte om stil te staan bij de zaken die wel belangrijk, maar niet urgent zijn. Door stil te staan, is het team in staat om invloed uit te gaan oefenen op processen waar ze eerder geen invloed op dachten te hebben. Naast het ervaren van invloed worden processen effectiever gemaakt en is het team in staat om eenduidiger te reageren. Dit is merkbaar voor alle betrokken partijen. Dus zowel voor de eigen organisatie, cliënten en alle overige betrokkenen.

Er ontstaat een steeds hechter samenwerkend team, dat hard op weg is om de ondersteuning die ze geven aan cliënten nog beter en professioneler te maken.

Wat staat er op de planning voor de komende tijd?

In de volgende bijeenkomsten gaat het team aan het werk met de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden op professioneel vlak. De teamleden hebben hun persoonlijkheidstype onderzocht dat is gebaseerd op de theorie van het enneagram. Wij schrijven hier later in het jaar nog een blog over. Het enneagramtype van alle teamleden wordt bepaald. De uitkomst zorgt ervoor dat de teamleden steeds meer inzicht in elkaars motivaties en drijfveren krijgen. Dit leidt tot een nog optimalere samenwerking. De uitkomst van het persoonlijkheidstype in het enneagram wordt verwerkt in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Over een aantal maanden volgt het derde deel van deze business case. Hierin bespreken we het resultaat van het traject.

Bent u op zoek naar een ontwikkel- of verandertraject? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer over Blanco Teamontwikkeling

Deel dit bericht:
Sluit Menu