Je hebt iemand nodig om iemand te zijn.

Praktijk casus | Blanco Teamontwikkeling | Siza Velp 12/03/21

Siza VelpWij hebben een ontwikkeltraject mogen verzorgen bij Siza in Velp, een woonlocatie en trainingshuis met 48 mensen met autisme. Hier worden mensen met autisme begeleid bij hun ontwikkeling naar een zelfstandiger leven. Het team, bestaande uit een teamleider en een zestal medewerkers, had een ontwikkelverlangen op het gebied van (zelf)vertrouwen en effectieve samenwerking. Het team ervoer onvoldoende richting en ondersteuning en stonden in de overlevingsstand. Aan blanco-organisatieontwikkeling is gevraagd om het team te ondersteunen in een ontwikkeltraject gericht op samenwerking, verbinding en kwaliteit van zorg. Van groot belang was dat het traject werd geborgd waardoor er ook op langere termijn successen werden behaald.

De inhoud van het traject 

Het ontwikkeltraject bestond uit twee workshopdagen. Daarna volgde een jaar lang één keer per kwartaal een blanco integratie sessie.

We zijn gestart met een workshop van twee dagen waarin het team een krachtig en inspirerend teamplan heeft gemaakt met heldere en concrete doelstellingen. In die twee dagen heeft het team een eenduidige visie op de toekomst neergezet. Hierbij hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de droom en de gewenste resultaten van ieder individu, zodat de visie goed aansloot op de wensen en behoeftes van het team. Daarnaast heeft het team stappen gezet in het opbouwen van vertrouwen, het vermogen om pittige gesprekken te voeren, overeenstemming te bereiken en de persoonlijke verantwoordelijkheid te vergroten.

Om beweging te creëren in het ontwikkeltraject heeft het team een visie ontwikkeld door antwoorden te geven op 6 kritische ontwikkelvragen. Door antwoorden te geven op deze vragen ontstond het teamplan met heldere doelstellingen en concrete acties wat het team richting gaf in het ontwikkeltraject.

Als afsluiting van de twee dagen zijn er doelbewakers aangesteld die aan de slag gingen met een activiteitenplan. Wat ga je concreet doen om te zorgen dat je de doelen behaalt?

In de blanco integratie sessies hebben we voortdurend de behaalde resultaten geëvalueerd, bijgesteld en gemonitord. Het evalueren en bijstellen gebeurde door elke keer stil te staan bij successen en teleurstellingen.

Wat ging er goed of waar ben je trots op maar ook waar heb je van gebaald wat je achter wilt laten?

Welke lessen trekken je hieruit en wat betekent dat voor de komende periode?

Het monitoren ging met behulp van trajectmonitor waarin afzonderlijk alle doelen en acties gescoord konden worden door kleur te bekennen.  

Trajectmonitor

Resultaat van het ontwikkeltraject 

Er staat nu een ander team met een sterk verbeterde onderlinge samenwerking. In het ontwikkeltraject is alles op tafel gekomen. Bij de start was de missie en visie onduidelijk. Nu is het team zelfregulerend. De teamleider kan nu op afstand het team ondersteunen. De koers en visie zijn nu duidelijk. Het team is in staat om daar zelf invulling aan te geven. Er is nu een ondersteunende cultuur waarin de teamleden elkaar aanspreken, vertrouwen en samenwerken. De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn helder gemaakt. 

Daarnaast zijn alle resultaten die we vooraf hadden gesteld behaald: 

  • Er is een heldere visie op de zorg  
  • De behandeling wordt vormgegeven vanuit nabijheid  
  • Er is verbinding en samenhang tussen visie, behandelen en wijze van organiseren  
  • De onderlinge samenwerking is verbeterd  
  • De omgeving is veilig voor cliënten en medewerkers  
  • De medewerkers werken met passie en plezier  

Het team gaf het volgende terug over het blanco ontwikkeltraject: 
“De veiligheid en het vertrouwen in het team isterk gegroeid.“

Op een goed manier voeren we het juiste gesprek met elkaar.“

“De samenwerking is verbeterd, van tegen elkaar naar samen met elkaar.“ 

Ik heb ruimte gekregen én gevoeld om te ontwikkelen.“ 

We zijn nu een team dat bewuster met elkaar samenwerkt.“

We zorgen en ondersteunen elkaar.“

Er is nu een veilig leerklimaat.“

De kwaliteit van de zorg is verbeterd.“ 

Kortom, een succesvol ontwikkeltraject waar wij trots op zijn!  

 

Deel dit bericht:
Sluit Menu