Woede is ongestructureerd, in passie zit structuur – Clemantine Wamariya

Praktijk casuse | Blanco Team Ontwikkeling | De start 05/03/19

Recent zijn wij gestart met een Blanco Team Ontwikkeling traject bij een middelgrote organisatie in de gehandicaptenzorg. De eerste twee bijeenkomsten zijn achter de rug en we hebben een tussentijdse evaluatie gehad met de manager en orthopedagoog van het team. Dit is voor ons een mooie kans om dit project te beschrijven aan de hand van een drieledige businesscase: de start, het proces en het resultaat. Dit keer bespreken de start van het project.

Lees meer over Blanco Teamontwikkeling

De start van het ontwikkelingstraject

Eind vorig jaar zijn wij gebeld door de manager die zijn zorgen uitte over de komst van een nieuwe cliënt. En niet zozeer omdat er een nieuwe cliënt bij kwam, maar vanwege de spanning die dreigde te ontstaan bij het team die de cliënt moest gaan begeleiden. De cliënt heeft een niet aangeboren hersenletsel met multicomplexe problematiek en vraagt meer ondersteuning dan de huidige cliënten. Het zou nog enkele weken duren voordat de cliënt zijn nieuwe appartement zou gaan bewonen, dus wij hadden nog tijd om van tevoren met het team aan de slag te gaan. De grootste behoefte van de organisatie is een gezonde voedingsbodem creëren zodat de overplaatsing een succes wordt. Een optimale samenwerking is dus een must.

De eerste bijeenkomsten

De start van het traject is begonnen met de vraag: Hoe zorgen wij ervoor dat we als team optimaal samenwerken en aansluiten bij de ondersteuningsvraag van de cliënt? Geen eenvoudige vraag, dus is het team gaan werken aan een ontwikkelplan; een visie op het komende jaar. De inhoud van het ontwikkelingsplan wordt volledig ingevuld door de teamleden, manager en gedragskundige, want ze dienen dit gezamenlijk te dragen. Alleen dan heeft het kans van slagen.

De eerste reacties uit het team

De reacties uit het team waren zeer uiteenlopend. Een aantal deelnemers vonden het fijn om met elkaar stil te staan en samen na te denken over de toekomst. Een deel vond het ook spannend. Anderen vonden het leuk om in een andere context het gesprek met elkaar aan te gaan. Een enkeling wilde het verloop graag zien: “Het zal mij benieuwen.” En ook dat is prima, want een teamontwikkelingstraject is tenslotte niet voor niets ingezet. Het team reageerde ook vanuit onvrede. Het team had namelijk het idee dat er zonder overleg was besloten om de cliënt te plaatsen op deze groep. Ze voelden zich daarin niet gehoord en serieus genomen.

Hoe heeft het management de eerste bijeenkomsten ervaren?

In de meeste trajecten evalueren wij met de opdrachtgever na de eerste bijeenkomsten, dus nu ook. In het gesprek met de leidinggevende en orthopedagoog kwamen een paar elementen naar voren die wij ook herkennen in het ontwikkelingstraject. Omdat blanco-organisatieontwikkeling een onbekende is in de ogen van het team, is krijgen van vertrouwen noodzakelijk. Is dat het vertrouwen er niet, zal het team niet het achterste van de tong tonen. De manager zag dat in de groep het vertrouwen begon toe te nemen. Het resultaat is dat de teamleden zelf bij gaan dragen aan een oplossing in plaats van een ander het laten oplossen.

Teamontwikkeling heeft tijd nodig. Ook de orthopedagoog en de manager staan nog in de stand van ‘eerst zien en dan geloven’. In de evaluatie kwam naar voren dat ze in de dagelijkse praktijk nog te weinig ontwikkeling zien. Het lijkt of het team dezelfde dingen blijft doen in gedrag en overtuiging. Wij herkennen dit en het is voor ons een natuurlijke ontwikkeling. Veranderen van gedrag komt tenslotte niet zomaar tot stand. Daarvoor is aandacht en herhaling is nodig. Na enkele maanden zal er bewustwording komen en de nieuwe visie impact hebben. Dan worden de opgebouwde patronen pas doorbroken. Om die reden is er ook besloten om maandelijks bij elkaar te komen. Wat gaat er goed? Wat er minder goed? Waar hebben we wat van geleerd?  Wat gaan we de komende periode doen? Stuk voor stuk belangrijke vragen die regelmatig opnieuw gevraagd worden aan het team.

Over een aantal maanden bespreken deze business case opnieuw om het verdere proces te beschrijven.

Heeft u ook interesse in een teamontwikkelingstraject? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op met blanco

Deel dit bericht:
Sluit Menu