Denken is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen

Praktijk casus | Ouderenzorg | Omgaan met Agressie | Innoforte 13/02/19

De organisatie

Enige tijd geleden is blanco-organisatieontwikkeling een samenwerking aangegaan met Innoforte. Dit is een organisatie in Velp welk gespecialiseerd is in ouderenzorg. Op hun eigen website omschrijven zij hun dienstverlening als volgt:

“Innoforte biedt ouderen wonen, zorg en verschillende services die het woongemak verhogen. Ons motto is ‘Een (w)aardige oude dag’. U houdt de regie over uw eigen leven.”

De doelstelling

In het gesprek met de manager en opleidingsfunctionaris kwam de wens om zowel medewerkers, mantelzorgers als omgevingscoaches op een juiste en eenduidige wijze te leren omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.

De context

Alle medewerkers en omgevingscoaches binnen Innoforte in de Biesdel, Oosterwolde, het Lorentzhuis en ’t Jaghthuis.

Het programma

In het gezamenlijke gedragen ontwikkelplan is benoemd dat alle teams van de organisatie een e-learning en praktijktraining ‘Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend gedrag’ van vier dagdelen volgen.  O.a. de psychologen en de teamleiders namen deel aan de training wat heeft bijgedragen aan de borging van het ontwikkelplan. De herhalingstraining voor de teams en de e-learning voor nieuwe medewerkers worden in 2019 weer georganiseerd.

De omgevingscoaches zijn naast de training ‘Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend gedrag’ een ontwikkelingstraject samen aangegaan. Een Blanco Team Ontwikkel traject met een teamplan en heldere doelstellingen om de rol en positie van de omgevingscoach stevig neer te zetten. De resultaatgerichte doelen en acties zijn verwerkt in Trajectmonitor. Deze online-applicatie is geschikt om een ontwikkelproces te volgen én te borgen. Blanco-organisatieontwikkeling kan dit proces van afstand volgen om het desgewenst bij te sturen.

Het resultaat

Alle medewerkers van Innoforte hebben de volgende resultaten behaald:

  1. De medewerkers kunnen op eenduidige en professionele wijze omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.
  2. Medewerkers ontwikkelen het vermogen zich kwetsbaar op te stellen.
  3. Medewerkers hebben geleerd om te handelen met respect voor eigen grenzen en die van de ander.
  4. De medewerkers zijn in staat om collegiale ondersteuning toe te passen bij incidenten.

De omgevingscoaches hebben daarbovenop de volgende resultaten behaald:

  1. De rol en positie van de omgevingscoach staat stevig binnen de organisatie
  2. De omgevingscoach is in staat om regie te pakken bij complexe zorgsituaties
  3. De werkwijze van de omgevingscoach is helder en eenduidig
  4. Er is een eenduidige visie op grensoverschrijdend of onbegrepen gedrag
  5. Op basis van vertrouwen spreken de teamleden elkaar aan

Wilt u meer informatie over de Innoforte? Bekijk dan de website.

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Bekijk dan onze oplossingen op uw complexe organisatievraagstukken.

Deel dit bericht:
Sluit Menu