Straffen is een emotionele chantage, isolering is een afwijzing.

Praktijk casus | Philadelphia | Blanco Team Ontwikkeling 18/10/19

Business Case Philadelphia | Blanco Team Ontwikkeling

Philadelphia heeft blanco ingezet om teams te ondersteunen met een op maat gemaakt Blanco Team Ontwikkelingsprogramma. In deze business case lees je meer over de aanleiding van het traject, de inhoud van het traject, welke resultaten er tot nu toe geboekt zijn en Philadelphia’s ervaringen met blanco en Trajectmonitor.

Lees meer over Blanco Teamontwikkeling

Aanleiding traject

Jessica Veldkamp-Meinema is locatiemanager bij Philadelphia op een woonlocatie welke ingericht is voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Er wonen in totaal achttien mensen in drie woningen. In totaal zijn er 45 medewerkers werkzaam op de locatie.

De basiszorg is enorm goed geregeld bij de locatie. Ook hebben de zorgprofessionals ontzettend veel plezier in hun werk en ook cliënten zijn erg tevreden. Maar ondanks een goede basiszorg en een positieve uitslag van het tevredenheidsonderzoek, zag Jessica ruimte voor verbetering. Philadelphia wil namelijk meer richting zelforganiserende teams gaan. Hiervoor heeft Jessica al veel verschillende methoden ingezet om te zorgen voor een optimale samenwerking. Ondanks de verbetering in de samenwerking bleef Jessica mogelijkheden zien om de teams verder te ontwikkelen.

Jessica wil meer richting een cultuur waarin medewerkers elkaar onvoorwaardelijk ondersteunen en waar elkaar feedback geven vanzelfsprekend is. Daarnaast gelooft Jessica dat zorgprofessionals zo effectiever met elkaar samenwerken en meer verbonden zijn met elkaar, waardoor de kwaliteit van de zorg verbeterd wordt. Omdat dit een grote verandering is binnen de organisatie, ging Jessica op zoek naar een organisatie die haar kon helpen om deze verandering door te voeren. Tijdens haar zoektocht heeft een medewerker van Philadelphia aangegeven dat hij al eerder een training had gehad van blanco. Deze was goed bevallen. Zodoende kwam Jessica ook bij blanco terecht.

Het traject

Na een aantal gesprekken besloot Jessica om blanco alle teams van de locatie (dit zijn er in totaal 4) te ondersteunen met een op maat gemaakt Blanco Team Ontwikkelingsprogramma (BTO). Het BTO programma is een beproefde en ondersteunende methodiek, wat bestaat uit het ontwikkelen van een jaarplan met resultaatgerichte doelen en acties.

Het traject heeft inhoud en vorm gekregen gedurende het jaar waarin het traject plaatsvond. In de eerste maanden zijn de teams gestart met een workshop van een dag waarin het jaarplan tot stand kwam. In de daaropvolgende maanden volgden om de twee maanden een bijeenkomst van een dagdeel om te evalueren en bijsturen. Halverwege het traject is er een trainingsacteur ingezet om het geleerde direct in de praktijk te oefenen.

De onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het jaartraject zijn:

 • Communicatie en feedback
 • Assertiviteit
 • Competentieontwikkeling
 • Bejegening
 • Kleur bekennen en collegiale ondersteuning
 • Gedrag- en houdingsaspecten als verantwoordelijkheid en vertrouwen
 • Ontwikkeling zelforganiserende teams
 • Kwaliteit van zorg
 • Verbindend organiseren
 • Waarden en identiteit
 • Behoeften versus gedrag

Daarnaast is de online applicatie ‘Trajectmonitor’ ingezet om de plannen en activiteiten te monitoren, bewaren en waarderen.

Klik hier voor een impressie van Trajectmonitor

Waarmee heeft blanco geholpen?

Jessica geeft aan dat blanco het team heeft geholpen om het echte gesprek met elkaar te voeren. Zij hebben geleerd om stil te staan bij successen en teleurstellingen. Om ook tijd te nemen voor niet acute maar wél belangrijke zaken.

Waar het team tot nu toe voornamelijk bezig was met de waan van de dag, hebben zij nu samen met blanco een visie neergezet met heldere doelstellingen, zodat het team samen ergens naartoe kan werken.

Resultaat tot nu toe

Het resultaat van het traject is volgens Jessica al zichtbaar in de praktijk. Het team staat meer open voor verandering en ziet ook positieve resultaten sneller dan voorheen. De persoonlijke verantwoordelijkheid om zaken snel op te pakken is vergroot. Vanuit enthousiasme worden diverse initiatieven genomen en uitgevoerd.

Ook heeft het team meer inzicht gekregen in hun wijze van communiceren en samenwerken. Het is merkbaar dat iedereen zich bewuster is van hun eigen invloed op resultaten.

Er zijn dus al flinke stappen gezet wat betreft de samenwerking en verbinding tussen de teams onderling. De teams zijn aan de gang gegaan met verschillende doelstellingen. Met behulp van trajectmonitor scoort het team hun vooruitgang met een stoplichtmodel. Het is gaaf om te zien dat het team steeds meer groen scoort, wat wil zeggen dat zij al veel doelen hebben behaald.

Het is ook merkbaar dat het traject soms veel van medewerkers vraagt, zeker als het gaat om wat abstractere onderwerpen. Het is een intensief traject wat tijd en energie kost. Het thema communicatie en de oefening communicatiestijlen en de oefening teameffectiviteit (het geven van feedback) is onderdeel van het traject. Door de medewerkers werden deze oefeningen als pittig gezien. Toch geeft iedereen aan dat zij hier veel geleerd van hebben.

Het cijfer dat Jessica nu geeft aan het resultaat van het traject tot nu toe is een 8. Het vertrouwen dat dit cijfer gaat groeien is groot. Momenteel is Philadelphia op de helft van het traject en er zijn nog een aantal stappen te zetten om hun droom te behalen. Het is een kwestie van doen en het zelfvertrouwen binnen het team groeit snel. Jessica gelooft dat zij samen met blanco een heel eind komen.

Hoe is de samenwerking ervaren?

Jessica heeft de gehele samenwerking met blanco als zeer prettig ervaren. Medewerkers hebben de ruimte gekregen om de inhoud van het traject te vullen. Jessica heeft tijdens de samenwerking de ruimte en invloed ervaren om ook kritisch te kunnen zijn.

Ook de evaluatie en bijsturing tijdens het traject vindt Jessica zeer prettig. Het geeft de mogelijkheid om het traject voortdurend af te stemmen op de behoeftes en wensen van Philadelphia. De openheid en het wederzijds vertrouwen tussen blanco en Philadelphia is fijn. Ook heeft Jessica veel gehad aan haar evaluaties met de trainers na afloop van de bijeenkomsten. Hierbij werd zij uitgedaagd om mee te denken. Blanco’s traject werkt ondersteunend en dit is precies hoe Jessica dit ervaart. Zij geeft aan het prettig te vinden dat er een spiegel voorgehouden wordt. Zo wordt zij bewust van het effect van haar gedrag op het team.

Ervaringen trajectmonitor

Philadelphia gebruikt tijdens het traject de trajectmonitor. Trajectmonitor is een hulpmiddel om doelen en acties goed te kunnen monitoren. Het geeft inzicht en richting aan het traject. Wel vraagt het discipline om er echt gebruik van te maken.

Bekijk de onderstaande video om een beeld te krijgen van Trajectmonitor.

Ben jij of is jouw organisatie op zoek naar antwoorden op complexe vragen? En lijkt een teamontwikkelingstraject je wel wat? 

Neem contact met ons op

 

Deel dit bericht:
Sluit Menu