Je hebt iemand nodig om iemand te zijn.

Triple-C: Een business case 08/10/18

Visie op complexe zorg

In opdracht van ASVZ geeft René van Koningsbruggen systeemtrainingen Triple-C aan De Twentse Zorgcentra en De Rozelaar, daar ondersteunt hij bij het richting geven aan deze visie. De Twentse Zorgcentra heeft een prachtig voorbeeld uit de praktijk beschreven. Klik op de bestaande button om dit voorbeeld te bekijken.

Bekijk onze Triple-C casus bij de Twentse Zorgcentra

Wat is nou precies Triple-C?

“Triple-C : het gewone leven ervaren”

Gewoon leven. Dat willen we allemaal. Maar voor veel mensen met een (verstandelijke) beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend. Triple-C is erop gericht dat ook zij het gewone leven ervaren.

Triple-C is een visie en methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. In dit orthopedagogisch behandelmodel met een visie op menswaardige zorg, staan 3 C’s centraal. De drie C’s staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Begeleiders ondersteunen cliënten, door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

In een notendop

De kern van Triple-C is dat mensen met een hoge context gevoeligheid zich beter kunnen ontwikkelen en het gewone leven kunnen ervaren als de context:

  1. Aansluit bij de menselijke behoeften;
  2. Houvast biedt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie
  3. Houvast biedt aan betekenisvolle dag invulling
  4. Waarin probleemgedrag wordt gezien als niet vervulde menselijke behoefte

Kijk voor meer informatie op ASVZ of neem contact op met ons.

Deel dit bericht:
Sluit Menu