Luister naar wat mensen bedoelen in plaats van wat ze zeggen.

Teamontwikkeling | Dynamiek in het team verstoord 27/02/19

Dynamiek in het team speelt een grote rol in teamontwikkeling. De onderlinge omgangsnorm zegt veel over de samenwerking van het team. Naarmate een teamprogramma vordert, verbetert de samenwerking en groeit het onderlinge vertrouwen. Toch ontstaat er tijdens deze groei wel eens onrust omdat er iets gebeurt in het team. Wij bespreken een aantal voorbeelden afkomstig uit praktijksituaties en de impact die het heeft.

“Ik moet echt even op mijn telefoon kijken!”

De afleiding van een telefoon lijkt niet leeftijdsgebonden of werk gerelateerd. Waar scholieren zich laten afleiden door Snapchat en Instagram, zorgt de e-mail voor afleiding bij zorgprofessionals. Regelmatig zakt er een deelnemer langzaam weg achter zijn telefoon en begint daardoor de aandacht op te eisen in het team. Iedereen vraagt zich af wat er zo belangrijk is en de trainer raakt afgeleid. Wanneer de trainer hem of haar ermee confronteert zijn het dikwijls dezelfde antwoorden: “Ik moet echt even kijken hoe mijn collega’s de cliënt hebben opgevangen” of “Ik moet echt bereikbaar zijn, er speelt nu zoveel op de groep.” Waarschijnlijk is de intentie van de medewerker positief, maar tegelijkertijd heeft het grote impact op de communicatie en samenwerking.

“Teamontwikkeling hoeft van mij niet hoor”

Deze opmerking is een veel gebruikte binnenkomer in teamtrajecten als we aan deelnemers vragen wat ze willen leren, wat hun doelen zijn en wat hun dromen zijn. “Mijn manager heeft gevraagd om hier aan deel te nemen, dus ik ben benieuwd wat het mij gaat opleveren.” Het blijft een opmerkelijke uitspraak omdat de manager vrijwel altijd degene is die de keuze maakt om met teamontwikkeling te starten. Nagenoeg een pleonasme. De noodzaak van teamontwikkeling wordt hiermee gelijk helder, want het gevolg kan zijn dat de andere deelnemers hiermee instemmen of juist afstand van nemen. Het mag duidelijk zijn dat het geen gezonde bodem is voor het verbeteren van de samenwerking.

“Hoe laat zijn we eigenlijk klaar vandaag?”

Meestal beginnen we een training met een aantal huishoudelijke mededelingen en worden wij aangevuld met de vraag hoe laat de training voorbij is. “Ik moet vandaag echt op tijd weg vanwege de kinderen. Vanavond heb ik afgesproken om mijn partner op te halen.” Natuurlijk zijn er wel eens zaken voor een deelnemer belangrijker dan het werk. Maar in de meeste gevallen blijkt dat vooraf prima te organiseren. Het doel van een teambijeenkomst is niet om de tijd vol te maken, maar concrete stappen te maken met elkaar. Deze opmerkingen kunnen de indruk wekken bij andere teamleden dat er iets belangrijkers is dat hen op dat moment. Daarnaast vragen deelnemers zich vanaf dat moment af waarom zij niet eerder weg kunnen.

Ontbreken van de manager

Het komt voor dat een manager (deels) niet aanwezig is bij een teambijeenkomst. Ondanks de leidinggevende geen lid is van het team (Lees ook onze blog: Wat is jouw Number One Team als manager in de complexe zorg?), is hij wel een essentieel onderdeel van het ontwikkelingstraject. Want richting geven is belangrijk voor de ontwikkeling van teams. Zijn of haar afwezigheid wekt de indruk bij het team dat dit niet belangrijk is voor hem of haar.

De valkuil van het overtuigen

Deelnemers zijn gelukkig regelmatig overtuigd van hun eigen visie. In veel gevallen is daar ook niks mis mee. Het kan echter wel een negatieve impact hebben op de samenwerking als er niet meer wordt geluisterd naar de inzichten van een ander. Het kan zijn dat de visie van een ander beter voor hem of haar werkt, of dat er factoren meegewogen zijn waar niet eerder aan gedacht is. Is iemand niet in staat om te luisteren naar een ander of vergeet om vragen te stellen, is het moeilijk om verder te komen met elkaar.

Deel dit bericht:
Sluit Menu