Doe de gewone dingen ongewoon goed

Huidige samenwerking blanco-organisatieontwikkeling 06/03/19

Organisatie : CCE | Centrum voor Consultatie en Expertise | Consulent | Casemanager
Voor wie: Zorgprofessionals
Voor wie: zorgprofessionals die vastlopen met probleemgedrag van mensen binnen de gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, speciaal onderwijs en ouderenzorg.
Wat we doen: Als consulent | Casemanager advies en ondersteuning op maat zodat er weer perspectief ontstaat bij complexe situaties waarbij menswaardigheid onder druk staat.

Organisatie : CCE | CCE Podium | René van Koningsbruggen gastspreker
Voor wie: Zorgprofessionals
Wat we doen: René van Koningsbruggen is gastspreker op het CCE podium met als thema: Binnen de complexe zorg zijn er situaties waarin cliënten stress ervaren, waarin vertrouwen in zichzelf of de ander niet vanzelfsprekend is en een perspectief ontbreekt. Bij de professionals en de teams daaromheen zien we eenzelfde situatie ontstaan.
Hoe zorgen we ervoor dat er in een vastgelopen team beweging komt waarin perspectief en ontwikkeling weer mogelijk is?

Organisatie : Pluryn | Werkenrode school | De Waag
Voor wie: Zorgprofessionals, managers en gedragskundige
Wat we doen: Teamontwikkeling. Doel van het traject is dat het team methodisch en resultaatgericht leert werken en op een professionele wijze met elkaar samenwerkt.
Met als perspectief: “Wij zijn een professional team”.

Organisatie : De Twentse Zorgcentra | Wonen, Dagbesteding en ambulante begeleiding en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor wie: Zorgprofessionals, managers en gedragskundigen
Wat we doen: Systeemtrainingen Triple-C en ondersteuning implementatie visie Triple-C. Het doel is dat cliënten zich kunnen ontwikkelen en het gewone leven ervaren door een context te creëren wat: Aansluit bij de menselijke behoeften, houvast biedt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, houvast biedt aan betekenisvolle dag invulling en waarin probleemgedrag wordt gezien als niet vervulde menselijke behoefte.

Organisatie : De Wulverhorst | Woon en Zorgcentrum | Ouderenzorg
Voor wie: Zorgprofessionals team kleinschalig
Wat we doen: Blended leertraject met een praktijktraining “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag gecombineerd met de E-learning van blanco-leren. De medewerkers leren hoe ze professioneel, effectief en preventief kunnen omgaan met verschillende vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Het blendend leertraject is geaccrediteerd voor de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Organisatie : De Schutse | Zorg en begeleiding aan kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.
Voor wie: Zorgprofessionals
Wat we doen: Teamontwikkeling. Focus ligt op samenwerken en aansluiten bij de ondersteuningsvraag van cliënten. Waarbij de focus ligt om op een methodische wijze de kwaliteit en de onderlinge samenwerking verbeteren. Het resultaat is dat het team professional en effectief samenwerkt vanuit een gezamenlijke visie, die wordt beschreven in een jaarplan m.b.v. Trajectmonitor.

Organisatie : Philadelphia | Mensen met een beperking
Voor wie: Diverse teams met zorgprofessionals
Wat we doen: Teamontwikkeling. Focus ligt op samenwerken en aansluiten bij de ondersteuningsvraag van cliënten. Het resultaat is dat het team professioneel en effectief samenwerkt vanuit een gezamenlijke visie, die wordt beschreven in een jaarplan d.m.v. Trajectmonitor.

Organisatie : Innoforte | Service en zorg voor ouderen
Voor wie: Meerdere teams met zorgprofessionals
Wat we doen: Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, e-learning en herhalingstrainingen. Het resultaat is een eenduidig, professioneel en preventief-gericht beleid in het omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag voor de hele organisatie en het vergroten van kennis en vaardigheden in het omgaan met de complexe doelgroep.

Organisatie : Pluryn | Werkenrode jeugd | Jongeren met verstandelijke beperking en multi-problematiek
Voor wie: Zorgprofessionals, managers en gedragskundigen
Wat we doen: ondersteuning implementatie visie Triple-C. Het doel is dat cliënten zich kunnen ontwikkelen en het gewone leven ervaren door een context te creëren wat: Aansluit bij de menselijke behoeften, houvast biedt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, houvast biedt aan betekenisvolle dag invulling en waarin probleemgedrag wordt gezien als niet vervulde menselijke behoefte.

Organisatie : Stichting de Rozelaar | Verstandelijke gehandicapten zorg
Voor wie: Meerdere teams met zorgprofessionals en managers
Wat we doen: Systeemtrainingen Triple-C en ondersteuning implementatie visie Triple-C. Het doel is dat cliënten zich kunnen ontwikkelen en het gewone leven ervaren door een context te creëren wat: Aansluit bij de menselijke behoeften, houvast biedt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, houvast biedt aan betekenisvolle dag invulling en waarin probleemgedrag wordt gezien als niet vervulde menselijke behoefte.

Organisatie : Siza | Mensen met een beperking
Voor wie: Managementteam en team met zorgprofessionals
Opdracht: Teamontwikkeling. Focus ligt op het aansluiten op de veranderende doelgroep van de organisatie. Het resultaat is dat het team werkt vanuit een gezamenlijke visie die wordt beschreven in een jaarplan d.m.v. Trajectmonitor. Het gevolg is een stevig en effectief functionerend team dat zich kenmerkt door veiligheid en vertrouwen en aansluiting vindt met de behoeftes van de doelgroep.

Organisatie : DeSeizoenen | Mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek.
Voor wie: Team met zorgprofessionals
Wat we doen: Teamontwikkeling. Focus ligt op aansluiten op de veranderende ondersteuningsvraag van cliënten. Het resultaat is dat de kennis van de doelgroep wordt vergroot op sociaal emotioneel niveau; kunnen en aankunnen. Daarnaast ontwikkelt het team zich op het gebied van communicatie en bejegening.

Organisatie : Pluryn | Jeugdzorg | Mensen met een complexe problematiek
Voor wie: Zorgprofessionals en managers
Wat we doen: Trainer de trainer: Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Het resultaat is dat de organisatie sneller kan  inspelen op de wensen en behoeften van de zorgprofessionals en cliënt in geval van kritische situaties en minder afhankelijk is van een externe organisatie.

Organisatie : ’s Heeren Loo | Mensen met een verstandelijke beperking
Voor wie: Team met zorgmanagers
Wat we doen: Teamontwikkelingstraject waar de focus ligt op onderlinge samenwerking en goede aansluiting bij de behoeften van de cliënt. Het resultaat is een effectieve en professionele wijze van samenwerken waarbij onvoorwaardelijk ondersteunen van teams en cliënten voorop staat.

Organisatie : Middin | Mensen met een beperking
Voor wie: Meerdere teams met zorgprofessionals en managers
Wat we doen: Systeemtrainingen Triple-C en ondersteuning van de implementatie visie Triple-C. Het doel is dat cliënten zich kunnen ontwikkelen en het gewone leven ervaren door een context te creëren wat: Aansluit bij de menselijke behoeften, houvast biedt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, houvast biedt aan betekenisvolle dag invulling en waarin probleemgedrag wordt gezien als niet vervulde menselijke behoefte. Daarnaast worden er een aantal managers en gedragskundige ondersteund zodat zij zelfstandig in staat zijn om het hechtingsbevorderend behandelen, het verbindend organiseren en het identiteitsbevorderend ondersteunen van medewerkers vorm te geven. Middin heeft een film gemaakt over de implementatie van visie Triple-C: bekijk hier de film Binnenstebuiten wat mooi laat zien hoe cliënten het gewone leven ervaren.

Deel dit bericht:
Sluit Menu