Niemand is een klier voor zijn plezier

Huidige samenwerking blanco-organisatieontwikkeling 06/03/19

Organisatie : Pluryn | Jeugdzorg | Mensen met een complexe problematiek
Voor wie: Zorgprofessionals en managers
Wat we doen: Trainer de trainer:  Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Het resultaat is dat de organisatie sneller kan  inspelen op de wensen en behoeften van de zorgprofessionals en cliënt in geval van kritische situaties en minder afhankelijk is van een externe organisatie.

Organisatie : Pluryn | Jeugdzorg | Mensen met een complexe problematiek
Voor wie: Zorgprofessionals en managers
Wat we doen: Trainer de trainer:  Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Het resultaat is dat de organisatie sneller kan  inspelen op de wensen en behoeften van de zorgprofessionals en cliënt in geval van kritische situaties en minder afhankelijk is van een externe organisatie.

Organisatie : Pluryn | Jeugdzorg | Mensen met een complexe problematiek
Voor wie: Zorgprofessionals en managers
Wat we doen: Trainer de trainer:  Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Het resultaat is dat de organisatie sneller kan  inspelen op de wensen en behoeften van de zorgprofessionals en cliënt in geval van kritische situaties en minder afhankelijk is van een externe organisatie.

Organisatie : Philadelphia | Mensen met een beperking
Voor wie: Team met zorgprofessionals
Wat we doen: Teamontwikkeling. Focus ligt op samenwerken en aansluiten bij de ondersteuningsvraag van cliënten omdat de doelgroep continu verandert. Het resultaat is dat het team werkt vanuit een gezamenlijke visie, die wordt beschreven in een jaarplan d.m.v. Trajectmonitor, met als gevolg een duidelijke structuur in de samenwerking en cliënten sneller geneigd zijn om advies van begeleiders aan te nemen.

Organisatie : Innoforte | Service en zorg voor ouderen
Voor wie: Meerdere teams met zorgprofessionals
Wat we doen: Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, e-learning en herhalingstrainingen. Het resultaat is een eenduidig, professioneel en preventief-gericht beleid in het omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag voor de hele organisatie en het vergroten van kennis en vaardigheden in het omgaan met de complexe doelgroep.

Organisatie : Stichting de Rozelaar | Verstandelijke gehandicapten zorg
Voor wie: Meerdere teams met zorgprofessionals en managers
Wat we doen: Systeemtrainingen Triple-C en ondersteuning implementatie visie Triple-C. Het doel is dat cliënten zich kunnen ontwikkelen en het gewone leven ervaren door een context te creëren wat: Aansluit bij de menselijke behoeften, houvast biedt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, houvast biedt aan betekenisvolle dag invulling en waarin probleemgedrag wordt gezien als niet vervulde menselijke behoefte.

Organisatie : Siza | Mensen met een beperking
Voor wie: Managementteam en team met zorgprofessionals
Opdracht: Teamontwikkeling. Focus ligt op het aansluiten op de veranderende doelgroep van de organisatie. Het resultaat is dat het team werkt vanuit een gezamenlijke visie die wordt beschreven in een jaarplan d.m.v. Trajectmonitor. Het gevolg is een stevig en effectief functionerend team dat zich kenmerkt door veiligheid en vertrouwen en aansluiting vindt met de behoeftes van de doelgroep.

Organisatie : DeSeizoenen | Mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek.
Voor wie: Team met zorgprofessionals
Wat we doen: Teamontwikkeling. Focus ligt op aansluiten op de veranderende ondersteuningsvraag van cliënten. Het resultaat is dat de kennis van de doelgroep wordt vergroot op sociaal emotioneel niveau; kunnen en aankunnen. Daarnaast ontwikkelt het team zich op het gebied van communicatie en bejegening.

Organisatie : ’s Heeren Loo | Mensen met een verstandelijke beperking
Voor wie: Team met zorgmanagers
Wat we doen: Teamontwikkelingstraject waar de focus ligt op onderlinge samenwerking en goede aansluiting bij de behoeften van de cliënt. Het resultaat is een effectieve en professionele wijze van samenwerken waarbij onvoorwaardelijk ondersteunen van teams en cliënten voorop staat.

Deel dit bericht:
Sluit Menu