Onafhankelijkheid of zelfstandigheid is een bij-effect van zelfvertrouwen.

Wat is de ideale grootte van een team in de complexe zorg? 28/11/18

In een reeks blogberichten gaan wij dieper in op de context. Om een team goed te laten functioneren of een verandering in gang te zetten, zijn er tal van onderwerpen te bespreken. Deze keer hebben we het over de grootte van een team in de complexe zorg. Wat is de ideale grootte van een team waarin de cliënt centraal staat? En wat betekent span of control eigenlijk?

De grootte van een team bepalen in de zorg, zeker in het geval van complexe zorg, is niet gemakkelijk. In de praktijk zien we dan ook regelmatig dat managers worstelen met dit vraagstuk.

Grootte van het team in de praktijk

In de complexe zorg zien wij voornamelijk (erg) grote teams, die in veel gevallen gebruik maken van externe ondersteuning. Dit zorgt voor veel personeelswisselingen, gepaard met veel onrust. Het effect hiervan is veel onduidelijkheid, er gaat veel tijd zitten in het aanpassen van het beleid en het team heeft veel aansturing nodig. Daarnaast is het niet bijzonder als een cliënt te maken krijgt met tien verschillende zorgverleners, met veel onduidelijkheid voor cliënten als gevolg. Vanuit organisatieoogpunt is het natuurlijk begrijpelijk; het personeel kan flexibel ingezet worden. Er wordt gebruik gemaakt van kleine contracten en kortdurende diensten om de piekmomenten op de vangen. Maar vanuit cliëntperspectief is het verre van ideaal: veel onduidelijkheid, veel gezichten en het werkt hechting remmend.

Voorspelbaarheid voor de cliënt

Voorspelbaarheid, veiligheid en het veilig voelen is een belangrijk fundament in al onze trainingen. Je kan je voorstellen dat een cliënt zich niet veilig voelt als er een groot team met zorgprofessionals constant om hem of haar heen draait. Zorginstellingen zijn vaak geneigd om de teams te vergroten als er sprake is van agressie bij cliënten. Meer mankracht vergroot de veiligheid, is dan de redenatie. Fysiek ingrijpen wordt inderdaad makkelijker met meer collega’s, maar resulteert zelden in vermindering van het aantal agressie incidenten. Een meer passende oplossing is een klein betrokken team die allen goed in staat zijn om om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Span of control in de complexe zorg

De span of control (of spanwijdte) is het aantal mensen waar een manager leiding aan geeft. Een leidinggevende is in staat om maar een maximaal aantal medewerker effectief leiding te kunnen geven en de belangen van de cliënten tegelijk te kunnen behartigen. Onze ervaring leert dat teams met (maximaal) acht à tien zorgprofessionals het beste functioneren. Met dit aantal creëer je een team met betrokken medewerkers, is onvoorwaardelijke relatieondersteuning mogelijk en de cliënt het meest bij gebaat. Dit vraagt om investeringen in grotere contracten en minder diversiteit in diensten. Uiteindelijk is alles in en om het team makkelijker te organiseren, want er is één gedragen beleid.

Wilt u ook advies over de grootte van de teams binnen uw organisatie? Wij lossen personeelstekort niet op, maar zorgen wel voor goed gemotiveerde teams die plezier in hun werk houden. Neem gerust contact met ons op.

 

Deel dit bericht:
Sluit Menu