Als je iets niet hebt, doe alsof je het niet hebt. Als je iets mist, doe alsof je het hebt

Interview | Jeroens kijk op de training ‘Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag’. 26/11/19

Jeroen (agressietrainer) over de training ‘Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend gedrag’

Er zijn veel zorginstellingen die voorbereid willen zijn op wat er op de werkvloer kan plaatsvinden als het gaat om agressie en grensoverschrijdend gedrag.De nadruk ligt hierbij op preventie.
Jeroen is werkzaam als trainer omgaan met agressie bij blanco-organisatieontwikkeling. Samen met het team bekijkt hij hoe zij agressief of grensoverschrijdend gedrag voor kunnen zijn.
Er wordt besproken wanneer gedrag als grensoverschrijdend wordt ervaren en hoe het team tegen dit gedrag aankijkt.
Daarnaast kan een training ook worden aangevraagd wanneer er al veel grensoverschrijdend gedrag voorkomt en het team hier eenduidig en effectief mee om wil kunnen gaan.

Lees alvast meer over deze training

Jeroen heeft inmiddels al veel zorgteams en –professionals geholpen. Hij weet dan ook als geen ander welke vormen van agressie er nu écht op de werkvloer voor komen, hoe hier in de praktijk vaak mee omgegaan wordt en wat zorgteams nu echt bereiken met een training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Tijd voor een diepgaand interview over dit onderwerp!

Welke vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag komen er volgens jou voor in de zorg?

Er komen veel verschillende vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag voor in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan fysieke agressie, seksueel overschrijdend gedrag of verbale agressie. Door elke zorgprofessional wordt agressie of grensoverschrijdend gedrag als verschillend ervaren. In de ene instelling wordt gedrag soms sneller als agressie gezien als in een andere instelling. Onze conclusie? Agressie en grensoverschrijdend gedrag komt veel voor in de zorg en elke zorgprofessional heeft hier mee te maken.

Wat gebeurt er in de praktijk veel met betrekking tot agressie en grensoverschrijdend gedrag?

De aandacht voor omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag en hoe hiermee om wordt gegaan (op individueel en organisatorisch niveau) is ook erg divers. Wat veel gemeenschappelijk gedragen wordt is de opvatting dat bepaald (grensoverschrijdend) gedrag bij het werk hoort. Er wordt veel vergoelijkt op grond van beperking of ziektebeeld van cliënten. Buiten de bewustwording van eigen invloed in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en hier assertief mee om te leren gaan, is het als team ook van belang om (door hierover het goede gesprek te voeren) eenduidig te leren werken en daardoor transparanter naar cliënten te kunnen zijn. Dit levert veel op in de duidelijkheid en veiligheid bij cliënten, waardoor grensoverschrijdend gedrag op de achtergrond verdwijnt.

Waarom vind jij dat de training ‘Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag’ meerwaarde biedt aan zorgteams?

Veel medewerkers weten vanuit eigen verleden en ervaringen vaak wel wat ze wel of niet kunnen doen, echter is het de vraag of er op teamniveau voldoende afstemming heeft plaatsgevonden om eenduidig te kunnen werken. Door eenduidigheid te creëren, wordt het voor cliënten duidelijker wat er van ze verwacht wordt, neemt de spanning af en daarmee ook het grensoverschrijdend gedrag. 

Wat hebben zorgprofessionals aan de e-learningmodules voorafgaand aan de bijeenkomsten?

Door het maken van de e-learning worden cursisten al meegenomen in de visie en denkwijze die blanco-organisatieontwikkeling heeft ten aanzien van omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het doorlopen van de e-learning worden de deelnemers aan het denken gezet hoe bepaalde dingen werken met betrekking tot hun eigen handelen, het team en de organisatie.

Tijdens de bijeenkomsten worden de onderdelen van de e-learning nog verder gekoppeld aan de situaties op de werkvloer. Er kan sneller meer diepgang worden gerealiseerd wanneer deelnemers al over de voorkennis beschikken.

Wat bereiken de deelnemers gedurende de verschillende dagdeling training?

Er wordt vanaf de eerste bijeenkomst gestuurd op het voeren van de juiste discussies. Wanneer een team hiertoe in staat is, neemt het gevoel van veiligheid toe en zal het team ook hechter worden. Daarnaast is het team in staat om de begeleiding naar een hoger niveau te tillen, door professioneel en eenduidig om te handelen in stress verhogende situaties.

 

Hoe wordt er door deelnemers van de training gereageerd op het laatste dagdeel: het oefenen van praktijksituaties met de trainingsacteur?

Veel deelnemers hebben al een bepaald beeld en verwachtingen wanneer het gaat om ervaringsgericht leren of over inzet van een trainingsacteur. Inhoudelijk ziet dit dagdeel er eigenlijk altijd anders uit. De deelnemers worden op een laagdrempelige wijze meegenomen in het proces van veranderingen doorvoeren. Wanneer je andere dingen doet dan die je gewend bent te doen, levert andere resultaten op bij de ander. Dit is een bewustwording die de deelnemers gedurende dit dagdeel opdoen. De onderstaande video geeft een impressie van hoe zo’n dagdeel ervaringsgericht leren er aan toe gaat;

Hoe merk je dat het team echt resultaat heeft geboekt naar aanleiding van een training?

Ten eerste hoor je op de afdelingen bepaalde terminologie die ze uit de trainingen hebben meegenomen. Wanneer er geregeld wordt gerefereerd aan de inhoud van de trainingen, zal deze beter en langer uitgedragen worden. Daarnaast wordt er meer afgestemd over welk gedrag er geconstateerd wordt en welke behoefte(s) hieraan ten grondslag liggen. De daaropvolgende interventies zijn eenduidiger en er ontstaat meer duidelijkheid bij de cliënten, waardoor grensoverschrijdend gedrag op de achtergrond verdwijnt.

Kan je voorbeelden geven van resultaten die behaald zijn door deelnemers?

Deelnemers vragen geregeld naar de “oplossing” in specifieke gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Als trainer kan ik deze oplossing niet geven, omdat ik niet dicht genoeg betrokken ben bij de cliënt en de context waarin dit speelt. Ik kan de deelnemers wél meenemen in de gedachtegang die blanco hierin hanteert. Door op een andere manier naar het gedrag te kijken, kom je tot andere benadering en andere passende interventies. Vervolgens is het team prima in staat om dit te vertalen naar wat ze dan juist wel of niet moeten doen. Bij vervolgbijeenkomsten krijg ik dan terug dat er ander gedrag bij de cliënt is geconstateerd.

Welke positieve reacties krijg je wel eens te horen na afloop van een training?

Over het algemeen vinden deelnemers het erg prettig dat de trainingen zo interactief zijn. We zoeken elke keer weer naar de aansluiting en koppeling naar hun eigen praktijk. Hiervoor is de input van de teamleden zelf van groot belang. Mensen raken betrokken en geïnspireerd en kunnen de visie meteen toepassen op de werkvloer.

Daarnaast horen wij vaak van zorgteams dat zij na de training een heldere en eenduidige benadering van cliënten aannemen en dat beter met elkaar kunnen afstemmen. Dit leidt tot een afname van grensoverschrijdend gedrag van cliënten. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat alle medewerkers zich veiliger en meer op hun gemak voelen op de werkvloer. Zij zijn namelijk beter bestand tegen – en voorbereid op – stressvolle situaties. De zorgmedewerker is in staat om emotie en ratio meer gescheiden te houden en professioneler te handelen bij agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Denk je dat het belangrijk is dat elk zorgteam een keer zo’n training volgt? Zo ja, waarom denk je dat?

Ja, ik vind de training voor elk professioneel team een meerwaarde hebben.

In de drukte en waan van de dag is er namelijk te weinig ruimte om stil te staan bij de aspecten van het werk die “wel belangrijk, maar niet urgent” zijn. Grensoverschrijdend gedrag komt bijna overal binnen de zorg voor, echter is hier niet altijd voldoende aandacht voor of zicht op. Wanneer dit zo is heeft dat een direct gevolg voor cliënten én medewerkers. Zo loopt een organisatie het risico om medewerkers weer te verliezen, en zou het kunnen dat de ontwikkeling en perspectief van de cliënten stagneert.

Wat is volgens jou de meerwaarde die blanco biedt met deze training?

Blanco heeft een duidelijke visie en beeld ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag en agressie. Wat je constateert, hoe je dat interpreteert en wat dit op professioneel niveau van je vraagt, maakt of je in staat bent hier op een assertieve wijze mee om te gaan. Blanco is goed in staat om deze visie te koppelen aan de praktijk van de deelnemers. Door af te stemmen, zijn we in staat keer op keer maatwerk te leveren en komen we tot een passende training.

Wat doet blanco anders dan andere organisaties die een soortgelijke training aanbieden?

Blanco biedt een totaalpakket van Blended learning aan, die zorgt dat mensen op hun eigen niveau en tempo kunnen leren. De combinatie van e-learning, bijeenkomsten en ervaringsgericht leren zorgt voor voldoende diepgang en herhaling dat de inhoud ook daadwerkelijk blijft hangen en toegepast wordt op de werkvloer.

Lees meer over onze e-learning

Wilt u meer informatie over de training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag of een gratis dagdeel training uitproberen? 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Deel dit bericht:
Sluit Menu