Succes begint waar de meesten allang zijn opgehouden
Staat u voor grote veranderingstrajecten en vraagt dit van uw medewerkers en u extra inspanning? Gelooft u dat persoonlijke ontwikkeling een bijdrage zal leveren aan het realiseren van organisatiedoelstellingen? Wilt u weten of investering in het coach … lees meer…
coaching is blanco
Managers in de zorg staan in deze tijd voor grote uitdagingen. Lees ook het Whitepaper: Door veranderende visie op zorg, verliezen zorgmanagers de regie over hun medewerkers.  Deze problematiek kan worden aangepakt door de inzet van persoonlijke coachi … lees meer…
coaching
In een aantal whitepapers over coaching wordt beschreven hoe zorgmanagers door de veranderende visie op zorg, de regie dreigen te verliezen op hun medewerkers. De manager wordt steeds meer gedwongen om op afstand leiding te geven. Dit whitepaper is de … lees meer…
regie medewerkers
In een aantal whitepapers over coaching wordt beschreven hoe zorgmanagers door de veranderende visie op zorg, de regie dreigen te verliezen op hun medewerkers. De manager wordt steeds meer gedwongen om op afstand leiding te geven. Dit whitepaper is de … lees meer…
Zorgmanager uitgeput
Managers in de zorg staan in deze tijd voor grote uitdagingen. Ze hebben onder andere te maken met bezuinigingen, veranderingen in visie op zorg, veranderingen in organisatiestructuur, bureaucratie, politieke druk, etc. De last op de schouders van de manager wordt steeds groter. Door de veranderingen worden de managers steeds meer gedwongen om op afstand leiding te geven aan medewerkers. In dit Whitepaper gaan we in op de impact die dit heeft op zowel zorgmanagers als medewerkers. lees meer…
visie op zorg
Het overkomt elke organisatie in de zorg wel eens: een team heeft onderling problemen met samenwerken, er zijn bijvoorbeeld ergernissen of resultaten blijven achter. Zowel het management en het team zelf kunnen niet de vinger op de zere plek leggen. Iedereen voelt aan dat er wat moet gebeuren omdat de client de dupe dreigt te worden of er zelfs al onder lijdt. Patrick Lencioni heeft een methode ontwikkeld die meer inzichten geeft in het functioneren van teams. lees meer…
disfunctie team lencioni
De zorg staat voor grote veranderingen. De wetgeving verandert en er zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Wilt u de kwaliteit van zorg en het functioneren van medewerkers verbeteren door te investeren? Lees dan het whitepaper: Focus op het eindresultaat levert kwaliteit van zorg. Wilt u weten of deze aanpak ook voor uw team resultaat oplevert? Lees dan verder. lees meer…
pijnpunten zorgmanager
De zorg staat voor grote veranderingen. De transities in de zorg bieden kansen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar veroorzaken ook dilemma’s en problemen. In dit stuk leest u hoe een zorgmanager zich aan diverse zorgwetten houdt en tevens de kwaliteit van zorg verbetert. Het praktijkvoorbeeld beschrijft hoe de aanpak leidde tot het gewenste resultaat. lees meer…
eindresultaat jeugdzorginstelling
De zorg staat voor grote veranderingen. Deze veranderingen bieden kansen maar zorgen ook voor dillema´s en problemen. De veranderende wetgeving stelt ook eisen. Denk aan het Wetsvoorstel zorg en dwang, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg lees meer…
eindresultaat kwaliteit van zorg
In mijn vorige whitepaper: Wetgeving maakt het leveren van goede zorg onmogelijk voor zorgmanagers. leest u over het dilemma: volg ik de wet of ga ik voor kwaliteit van zorg? In dit whitepaper beschrijf ik de vicieuze cirkel die ervoor zorgt dat dit dilemma niet verdwijnt wanneer de wetgeving en financiële middelen een gegeven zijn. lees meer…
onnodig druk zorg
Zorgtaken verschuiven van de landelijke overheid naar gemeenten en provincies. Deze transities bieden kansen om de kwaliteit te verbeteren, maar zorgen ook voor dilemma’s en problemen. lees meer…
wetgeving zorg
René van Koningsbruggen presenteert over ‘In beweging met vastgelopen teams’. Op 23 mei heeft René een TED talk gegeven tijdens het CCE Podium. Op het CCE Podium delen consulenten hun praktijkverhalen over thema’s rond probleemgedrag. Met hun videopres … lees meer…
Ontwikkeling en perspectief is altijd mogelijk, ook als het onmogelijk is. Deel 3: Doen: start de beweging en hou vol!   Op 23 mei heeft René een TED talk gegeven tijdens het CCE Podium. Op het CCE Podium delen consulenten hun praktijkverhalen ove … lees meer…
Het woord ‘teamontwikkeling’ zou kunnen aangeven dat de gedachte is dat iets niet goed gaat. Vaak is er sprake van een negatieve interpretatie bij het woord. Wij zijn van mening dat teamontwikkeling juist leuk is, omdat we niet primair kijken naar wat … lees meer…
Jeroen aan de slag als vrijwilliger bij BrabantZorg Onze agressietrainer Jeroen heeft in de zomermaanden vrijwilligerswerk gedaan bij Het Zonnelied in Ammerzoden, een zorginstelling van BrabantZorg. Het Zonnelied is een instelling binnen de ouderenzorg … lees meer…
Wat valt ons op in het nieuws? We hebben de afgelopen tijd veel in het nieuws gelezen over de Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat op 1 januari 2020 in. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dat wil zeggen dat vrijhe … lees meer…
Ontwikkeling en perspectief is altijd mogelijk, ook als het onmogelijk is. Deel 2: Creëer perspectief   Op 23 mei heeft René een TED talk gegeven tijdens het CCE Podium. Op het CCE Podium delen consulenten hun praktijkverhalen over thema’s rond pr … lees meer…
‘Het gaat niet om die ene cliënt’ ‘Kijk op de Praktijk’, heten de bijeenkomsten waarin een organisatie terugkijkt op hetgeen is geleerd uit een CCE-consultatie. CCE-consulent René van Koningsbruggen begeleidde zulke bijeenkomsten. In het dagelijks leve … lees meer…
Ontwikkeling en perspectief is altijd mogelijk, ook als het onmogelijk is. Deel 1: Werken aan vertrouwen   Op 23 mei heeft René een TED talk gegeven tijdens het CCE Podium. Op het CCE Podium delen consulenten hun praktijkverhalen over thema’s rond … lees meer…
Dynamiek in het team speelt een grote rol in teamontwikkeling. De onderlinge omgangsnorm zegt veel over de samenwerking van het team. Naarmate een teamprogramma vordert, verbetert de samenwerking en groeit het onderlinge vertrouwen. Toch ontstaat er ti … lees meer…
teamontwikkeling
De eerste nieuwsbrief van 2019 en we hebben gelijk groot nieuws! We hebben namelijk een nieuwe collega-trainer bij blanco-organisatieontwikkeling én een nieuwe website. In deze nieuwsbrief stellen we onze collega Jeroen voor, introduceren wij het kenniscentrum op de nieuwe website en blikken we vooruit in 2019. lees meer…
Namens het ASVZ geeft blanco-organisatieontwikkeling systeemtrainingen Triple-C en ondersteuning aan verschillende zorginstellingen bij de implementatie van de visie. In de gehandicaptenzorg is Triple-C een bekend begrip, maar ook in de psychiatrie en … lees meer…
wat is triple c
In de complexe zorg ontmoeten wij ontzettend veel zorgprofessionals die goed getraind zijn in het oplossen van problemen. Dit moet ook wel, want vanwege tijd- en personeelsgebrek staan situaties regelmatig op spanning en leiden tot stress. De vraag is … lees meer…
doorvragen lsd
In een reeks blogberichten gaan wij dieper in op de context. Om een team goed te laten functioneren of een verandering in gang te zetten, zijn er tal van onderwerpen te bespreken. Deze keer hebben we het over het Number One Team van managers. Is dat he … lees meer…
umber one team complexe zorg
Nog enkele dagen en dan zijn de feestdagen weer aangebroken. Managers doen hun best gedaan om de planning in deze periode rond te krijgen. En dat is al een hele uitdaging met het personeelstekort in de zorg. Maar het vasthouden van een visie kan ook ee … lees meer…
Feestdagen in de zorg
In een reeks blogberichten gaan wij dieper in op de context. Om een team goed te laten functioneren of een verandering in gang te zetten, zijn er tal van onderwerpen te bespreken. Deze keer hebben we het over de grootte van een team in de complexe zorg … lees meer…
grootte van team zorg
Medewerkers nemen zichzelf mee de werkvloer op. En dat is maar goed ook. Zo profiteer je als leidinggevende van hun creatieve uitspattingen, doorzettingsvermogen en leiderschapscapaciteiten. Heb je een goede mix aan vaardigheden, competenties en kennis … lees meer…
Persoonlijke ontwikkeling
Dit keer een gastblog van Bram die met ons vijf dagen heeft meegelopen op de afdeling communicatie. Hij verteld meer over de verschillen tussen de oefeningen voor agressietraining en de-escalerend werken. Kijk rond op het internet en je vindt tal van v … lees meer…
oefeningen voor agressietraining
Om een team goed te laten functioneren, antwoord te geven op complexe zorgvragen en de juiste resultaten te behalen, wordt er veel uit de kast getrokken. Met welke verschillende persoonlijkheden werken wij in het team? Werken wij wel in een omgeving wa … lees meer…
context complexe zorg
Goed luisteren. Snel reageren als alles tegelijk komt. Lef tonen. Zomaar drie zaken die je moet kunnen als je in de zorg werkt. Vraag het een sollicitant en hij heeft het allemaal in huis. Maar hoe weet je als leidinggevende zeker dat je de juiste mens … lees meer…
blanco selectiedagen
Teamleiders moeten veel. Overzien, bijsturen, aansporen en oplossen. Zich laten gelden, maar toch vooral ondersteunen. Streng zijn, maar toch vooral begripvol. Strak organiseren, maar ook flexibel zijn. Dichtbij komen, maar nooit té dichtbij. Vooral in … lees meer…
teamleiders zorg
Blanco-organisatieontwikkeling maakt gebruik van de logische niveaus van Gregory Bateson en Robert Dilts. Ook wel de logische niveaus van leren of denken genoemd. Dit model is een hulpmiddel om veranderingsprocessen tot een goed einde te brengen. Door … lees meer…
logische niveaus
Blanco-organisatieontwikkeling werkt vanuit het ik-wij-het model van Daniel Ofman. Integrale benadering Het is een integrale benadering waarin de persoonlijke aspecten (ik), de relatie met anderen (wij) en de inhoud en omgeving (het) met elkaar in verb … lees meer…
ik-wij-het model
Samenwerken in een team is kiezen om samen een hecht geheel te vormen. Om daadwerkelijk resultaten te halen is er geen andere mogelijkheid. In een hecht team kiezen de mensen voor samenwerken. Patrick Lencioni maakt gebruik van de disfuncties van teams … lees meer…
disfunctie team lencioni
Sluit Menu