‘We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn.’ – Omdenken

Kwetsbaarheid tonen loont 05/09/21

Kwetsbaarheid tonen loont

In de vorige blog hebben we het gehad over de verschillende manieren hoe je naar agressie en grensoverschrijdend gedrag kan kijken. Dat heeft veel te maken met je eigen ervaring, persoonlijke socialisatie en visie. Het is belangrijk om het daar met z’n allen over te hebben om van elkaar te weten hoe iemand denkt en kijkt. Onderling begrip zorgt voor een betere samenwerking: eenduidigheid en voorspelbaarheid voor de ander.

Hoe ga je om met persoonlijke kwetsbaarheid?

Daarnaast is het ook van belang om te kijken hoe je omgaat met je persoonlijke kwetsbaarheid in de relatie met een ander. We merken dat dit in onze trainingen vaak een gevoelig onderwerp is. Dit omdat de belangrijkste gedachte daarbij is dat de ander daar “misbruik” van zou kunnen maken.

In de gesprekken die ik voer, moet ik vaak denken aan het boek van Rutger Bregman: “De meeste mensen deugen”. Hierin beschrijft hij dat we denkbeelden hebben over anderen die op basis van feitelijkheid niet kloppen.

Het is interessant om te kijken hoe je dan kijkt naar die ander. Zou het zo kunnen zijn dat deze gedachte er ook voor zorgt dat je niet meer kan praten over een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie? Ik kijk altijd door de bril: “Oppassen voor de ander, want de ander maakt misbruik of in ieder geval gebruik van je.”

kwetsbaarheid tonen loont

Het belang van het bespreken van kwetsbaarheid

Het creëren van een veilige omgeving tijdens trainingen is van belang om dit soort onderwerpen met elkaar te bespreken. Dit betekent: zijn we in staat om te luisteren naar de ander, vragen te stellen en te willen begrijpen hoe de ander denkt en kijkt? Daarna is het mogelijk om gemeenschappelijke standpunten te ontwikkelen en daar met elkaar een dialoog over te voeren.

We leren elkaar onbewust om je mond te houden, geen mening te hebben en afhankelijk van de ander te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is om je “kwetsbaarheid” te gebruiken in de relatie met de ander. Waarom? Mensen ervaren meer erkenning en waardering en zijn beter in staat om keuzes te maken. Daarnaast bouwen we minder stress op en ervaren we dat het niet gek is wat we voelen en ervaren. Daarbij zijn wij persoonlijk niet heel veel anders dan de mensen waar we professioneel voor zorgen. Door kwetsbaarheid te tonen (ook in de trainingen) zien we dat er door betrouwbaarheid, meer vertrouwen komt en dat professionals zelfvertrouwen in relaties kunnen opbouwen.

Geschreven door Onno Paans, eigenaar en trainer.

Deel dit bericht:
Sluit Menu