Verandering is geen doel maar een bij-effect van bewustwording en ontwikkeling.

De Wet Zorg en Dwang en het programma Waardigheid en Trots. 02/08/19

Wat valt ons op in het nieuws?

We hebben de afgelopen tijd veel in het nieuws gelezen over de Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat op 1 januari 2020 in. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking, of ‘onvrijwillige zorg’ zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast. In het nieuws lazen we ook dat er in 2018 een recordaantal mensen gedwongen zijn opgenomen. De nieuwe wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bopz. Daarbij geldt de Wet zorg en dwang niet alleen in instellingen, maar ook in de thuissituatie en in kleinschalige woonvormen. De Wet zorg en dwang beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan. In het stappenplan wordt steeds naar alternatieve en minder ingrijpende maatregelen gezocht. De stappen helpen je bij een zorgvuldige afweging bij het toepassen van onvrijwillige zorg.

Tot slot is het ons opgevallen dat er veel nieuwsartikelen verschijnen over het feit dat de complexe zorg nog steeds niet op orde is. Er zijn helaas nog steeds honderden cliënten met meerdere complexe aandoeningen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Sommigen zitten wel in een instelling maar vaak is die plek eigenlijk niet geschikt omdat de voor hen juiste ondersteuning en zorg ontbreekt.

René van Koningsbruggen blikt terug met CCE op ‘Waardigheid en Trots’

In de afgelopen jaren heeft René van Blanco Organisatieontwikkeling samengewerkt met het Centrum voor Consultatie en Expertise om projecten te realiseren vanuit het programma Waardigheid en Trots. René wordt ingezet bij het CCE als consulent en casemanager bij complexe zorgvragen waarbij professionals vast lopen. De kwaliteit van bestaan van de cliënt staat in deze situaties vaak ernstig onder druk. René heeft samen met het CCE teruggeblikt op wat er allemaal is geleerd. Benieuwd naar wat er allemaal geleerd is? Lees het hier!

Te gast bij De Wulverhorst

Wij hebben weer een interessante training mogen geven bij De Wulverhorst in Oudewater! Namelijk een training “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag“. Deze training is een combinatie van e-learning en praktijktrainingen. Tijdens de praktijktrainingen kwamen onder andere de vraag ‘wat is agressie?’ en de schaal van ERG aan bod. Ook hebben we besproken hoe je als professional emotie en ratio gescheiden houdt. Daarnaast is het team van zorgprofessionals vol enthousiasme aan de slag gegaan met onze e-learning. Benieuwd hoe onze e-learning eruit ziet? Bekijk hier het introductiefilmpje.

Wilt u onze nieuwsbrief vanaf nu standaard in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief in het venster hiernaast.

Deel dit bericht:
Sluit Menu