De zin van het leven is onvoorwaardelijk leven.

Wat is jouw Number One Team als manager in de complexe zorg? 15/01/19

In een reeks blogberichten gaan wij dieper in op de context. Om een team goed te laten functioneren of een verandering in gang te zetten, zijn er tal van onderwerpen te bespreken. Deze keer hebben we het over het Number One Team van managers. Is dat het team waar je leiding aan geeft of het team met collega-managers? Wij geven tekst en uitleg!

Wat is jouw belangrijkste team?

Onze ervaring is dat managers het team waar ze leiding aan geven, verkiezen boven de Raad van Bestuur of collega-managers. Ze vinden het team waar ze leiding aan geven het belangrijkste team; hun Number One Team. Niet verwonderlijk vanuit hun perspectief want dat is vaak de plek ‘waar het gebeurt’. Zeker in de complexe zorg, wanneer er nauw contact is met de cliënt; de reden waarvoor we het doen. Je kan je echter afvragen of dit wel de momenten zijn waar je als manager bovenop dient te zitten; je hebt tenslotte professionals in dienst.

Wat is jouw Number One Team?

Het Number One Team is de Raad van Bestuur, je collega-managers of een ander team met leidinggevenden. Oftewel: Het team waar je zelf onderdeel van uitmaakt. Met dit team formuleer je strategische doelen voor de toekomst en zet je met elkaar het beleid neer. Om het beleid te laten slagen, dient elke manager dit goed en eenduidig te vertalen naar de teams.

3 Valkuilen van het Number One Team

  1. Een veelvoorkomende valkuil is dat manager A een andere koers neemt dan manager B. Een of beide managers laten zich leiden door het team waaraan leiding wordt gegeven omdat ze zich daar emotioneel meer verbonden mee voelen. Zo dreig je met elkaar mee te gaan in de waan van de dag in plaats van te focussen op de strategische doelen.
  1. Zodra je als manager ‘lid’ wordt van het team waar je het ook leiding aan moet geven, kan je als een van de collega’s gezien of behandeld worden. Bij kritiek van het team kan er druk op de relatie ontstaan en is de professionele relatie van ondergeschikt belang.
  1. Als een manager een impopulaire maatregel moet doorvoeren, bijvoorbeeld een bezuiniging, zie je bij organisaties die niet volgens het Number One Team principe werken, veel meer problemen. Het komen tot een beslissing verloopt moeilijker, duurt langer en meer roept meer weerstand op.

Leidinggevende zijn zich vaak niet bewust van de rol die ze nu hebben. Het kan zijn dat een manager het gevoel heeft leiding te geven aan het team, maar dat de medewerkers hi er anders over denken. Wees duidelijk naar het team over jouw rol en verantwoordelijkheden, ondanks medewerkers dit niet altijd even makkelijk vinden om te horen.

Bent je ook benieuwd naar jouw huidige rol als manager? Of heb je hulp nodig bij het realiseren van organisatiedoelstellingen? Neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht:
Sluit Menu