Dénk niet dat je het beter kunt, dóe het gewoon

Oefening: hoe omgaan met spanning en angst bij jezelf en een ander. 23/04/22

Oefening: hoe omgaan met spanning en angst bij jezelf en een ander.

Omgaan met spanning en angst is een belangrijk onderwerp in onze training: “Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. Het gaat hierbij om de bewustwording van wat angst en spanning is en wat je er mee zou kunnen.

Als mens ben je in staat spanning en angst te ervaren en hier keuzes in te maken. Mits de angst niet zodanig is dat je gaat bevriezen, vechten of vluchten.

Bij blanco leven we in de overtuiging dat het erkennen van angst en spanning ervoor zorgt dat professionals zich minder snel laten verleiden tot discussie, overtuiging en (soms) letterlijk) de strijd aangaan.

spanning en angst

Wat is het effect van spanning en angst bij jezelf en bij de ander?

In deze blog wil ik graag een aantal oefeningen delen die deelnemers bewustmaken van de impact van het ervaren van angst en spanning bij henzelf, maar ook bij de ander waarmee ze in contact zijn. We willen de deelnemers laten ervaren dat door het handelen vanuit emotie de spanning of angst alleen maar toeneemt. Met als effect dat de deelnemers gaan ervaren dat bij tijdige bewustwording van spanning en angst je beter in staat bent om de-escalerend te handelen. Dat je dan zelfs in staat bent om de spanning en angst bij jezelf en de ander naar beneden te krijgen.

Een aantal oefeningen voor spanning en angst

Oefening 1

In de eerste oefening gaat de groep van deelnemers uit elkaar in kleinere groepjes. Daarbij krijgen ze de volgende vragen mee:

 • Wat is eigenlijk spanning en angst? Zijn ze hetzelfde of verschillen ze van elkaar?
 • Hoe herken je de signalen van angst en spanning bij jezelf?
 • Hoe herken je de signalen van angst en spanning bij de ander?
 • Hoe ga je je eigen angst te lijf.

In de nabespreking stel ik als eerste de volgende vraag: “Wie van jullie zou er gaan bungeejumpen?”

Deze vraag is vaak een mooi begin om de dialoog op gang te krijgen over het fenomeen van angst en spanning. Het doel van de oefening is om met elkaar te bespreken hoe mensen kunnen reageren op spanning en angst, maar ook hoe spanning en angst ontstaat bij henzelf en bij de ander.

Daarnaast is in deze dialoog een mooie vraag of het goed is om de spanning of angst die je ervaart met de ander te delen. Ook in een relatie waar de ander afhankelijk is van jouw zorg of ondersteuning.
De oefeningen en de dialoog geeft veel inzicht en stof tot nadenken bij de deelnemers. Deze dialoog is echter veel op de cognitie gericht. Het is ook mooi om te ervaren wat angst en spanning bij je doet. Daarvoor hebben we de volgende oefening bedacht.

Oefening 2: met de ballon

Aantal personen:

 • Geen max

Doel:

 • De groep spanning en angst laten ervaren.

Benodigdheden:

 • Ballonnen
 • Prikker

Voorbereiding:

 • Geef elke deelnemer een ballon.
 • Laat elke deelnemer een ballon opblazen en dichtknopen.

Hoe:

 • Alle deelnemers zitten verspreid door de ruimte.
 • Vraag of elke deelnemer de ballon tussen twee handen voor zich wil houden.
 • Benoem dat je een prikker hebt en dat je zo door de ruimte gaat lopen.
 • Vraag de deelnemers om hun ogen te sluiten.
 • Loop door de ruimte, blijf bij een aantal deelnemers even stil staan, versnel af en toe je pas.
 • Je prikt geen enkele ballon lek. Loop ongeveer een minuut door de ruimte.
 • Laat de deelnemers hun ogen weer openen.

Je kan deze oefening nog iets spannender te maken, door de ballon dichter bij het gezicht te houden.

Evaluatie:

 • Vraag wat de deelnemers hebben ervaren.
 • Vraag waar de deelnemers de spanning in hun lichaam voelde.
 • Bewustwording van de signaalfunctie
 • Er kan een parallel gemaakt worden met de angst en/of spanning die de cliënten voelen.

De ervaring leert dat door de combinatie van deze twee oefeningen en de dialoog de deelnemers gaan ervaren dat ze een positieve draai kunnen geven aan angst en spanning en dat je er gebruik van kunt maken. Daarnaast ervaren ze dat het een heel belangrijk mechanisme is om je te beschermen. Toegeven en benoemen van spanning en angst is een kwaliteit en geen zwaktebod.

Hoe ga jij om met jouw spanning en angst?
Laat het ons weten.

Deel dit bericht:
Sluit Menu