Luister naar wat mensen bedoelen in plaats van wat ze zeggen.

5 tips in het omgaan met weerstand en strijd binnen teams 14/03/22

Waar maak jij je zorgen over?
5 tips in het omgaan met weerstand en strijd binnen teams

Nog niet zo lang geleden is mij gevraagd ondersteuning en advies te bieden bij een vastgelopen situatie. Een team, binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, begeleidde en ondersteunde een vrouw waarbij de zorgprofessionals het maar niet lukten om aan te sluiten bij wat de vrouw nodig had. Er was sprake van agressie en grensoverschrijdend gedrag, veel stress en een situatie waarbij wederzijds contact onmogelijk leek. Een vertrouwensrelatie opbouwen en het neerzetten van een voorspelbaar dagritme leek onmogelijk. Kortom, een vastgelopen situatie zonder perspectief en ontwikkeling.

Overtuigen of dialoog?

Ik ging met het team van professionals in gesprek en merkte de nodige weerstand. Er waren twijfels of de vrouw op de juiste plek woonde, maar ook of het team in staat was om met deze complexe ondersteuningsvraag om te gaan. Al snel bleek dat het team verschillende omgangsvormen en begeleidingsstijlen hanteerde. Daarnaast spraken een aantal professionals over de stress en spanning die zij ervaren en benoemden de twijfels over hun eigen kunnen.

Opvallend was hoe de professionals met elkaar omgingen en de wijze van communiceren. Elkaar overtuigen, vooral roepen wat je ervan vindt en “Ja maar”, voerde de boventoon. Naar elkaar luisteren en de dialoog voeren lukte bijna niet meer. Strijd voeren en je gelijk halen, leken de drijfveren in het gesprek met elkaar.

weerstand en strijd binnen teams

“Waar maak jij je zorgen over”

Om de weerstand te doorbreken, koos ik ervoor om te benoemen wat ik zag en hoorde. Ik benoemde de wijze van communiceren en wat het effect daarvan was. De spiegel die ik ze voorhield werkte. Wat bleek? Ze waren zich daar niet van bewust, maar herkende het direct. Toch ging dat niet vanzelf. De weerstand en strijd onderling bleef totdat ik aan een teamlid, nadat hij met een vlammend betoog zijn manier van kijken en denken verkondigde, één vraag stelde. Ik stelde hem de vraag: “Waar maak jij je zorgen over?”
Toen was het stil…

Vol emotie, openheid en kwetsbaarheid vertelde hij zijn zorgen over de vrouw die hij bijna dagelijks ondersteunde. Zijn kwetsbaarheid raakte mij zeer. Ineens hoorde ik ook zijn betrokkenheid en drijfveer om het juiste te doen. De weerstand verdween als sneeuw voor de zon. Het effect was een mooie dialoog over waar over het moest gaan. Namelijk; hoe gaan we ervoor zorgen dat we weer aansluiten bij wat de vrouw nodig heeft? Hoe maken we weer contact en halen de stress eruit?

Ik heb het team uitgedaagd om de komende periode elkaar diezelfde vraag te stellen:
“Waar maak jij zorgen over?”.

Weerstand is betrokkenheid

Na het gesprek kwam een teamlid naar mij toe en vertelde mij dat die vraag hem tot nadenken had gezet en tot rust had gebracht. De vraag ging niet meer uit zijn hoofd en hij was van plan die vraag de komende periode vaker te stellen.
“Waar maak jij je zorgen over”

Overigens ben ik van mening dat weerstand geen vies woord is of iets dat je moet bestrijden. Weerstand wordt pas een probleem als er strijd ontstaat en we elkaar alleen maar aan het overtuigen zijn. Afstemming en verbinding, elkaar ondersteunen en op basis van vertrouwen met elkaar werken wordt dan onmogelijk. Weerstand is dan ook niet hetzelfde als onverschilligheid of eigenwijsheid. Het getuigd juist van betrokkenheid. Toch roept weerstand vaak emoties op en weten we niet zo goed hoe we moeten omgaan met weerstand.

Wij geven je 5 tips in het omgaan met weerstand:

1) Zoek het op en benoem de weerstand
Ga de weerstand niet uit de weg, maar maak het bespreekbaar. Stel de vraag of je teamleden dit herkennen en wat er nodig is om de weerstand te doorbreken of er mee om te gaan.

2) Houd inhoud en betrekking uit elkaar
Op inhoud mag het flink schuren wat niet direct betekent dat we elkaar niet meer aardig vinden. Ga uit van de waarheid; “Niemand is een klier voor zijn plezier” en “Niets is persoonlijk.”

3) Ga de dialoog aan
Stel vooral veel vragen en luister. Wees nieuwsgierig hoe de ander denkt en kijkt. Wees bereid om je eigen waarheid als leugen te zien.

4) Communiceer met elkaar
Communiceren is elkaar daadwerkelijk verstaan in de bedoeling, de feiten of inhoud en intentie. Check dit door te luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)

5) Toon je kwetsbaarheid
Stel je kwetsbaar op vanuit de overtuiging: “Kwetsbaarheid loont altijd!”

6) Stel denkvragen
Maak daarbij gebruik van de poster denkvragen.

beweging door denkvragen

Herken je in jouw team weerstand of zelfs strijd?
Ik daag je uit om in de komende periode de volgende vraag eens aan je collega te stellen:

Waar maak jij je zorgen over?

Maak gebruik van de 5 tips en zie wat het effect is.
Ik lees graag wat dat heeft opgeleverd.

Deel dit bericht:
Sluit Menu