Blanco-organisatieontwikkeling

'Wij ondersteunen veranderingstrajecten met lef en overtuiging'

Blanco-organisatieontwikkeling gelooft in het kiezen voor samenwerking.
Wij richten ons op team- en organisatieontwikkeling. Dit doen wij door vanuit lef en overtuiging de juiste discussies met elkaar te voeren en door ons te richten op vertrouwen, commitment en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Borging van vooraf benoemde resultaten op korte en langere termijn zijn voor blanco-organisatieontwikkeling van groot belang. De uiteindelijke missie van blanco-organisatieontwikkeling is, vanuit persoonlijk leiderschap optimaal gebruik maken van competenties en kwaliteiten.

 Ik-wij-het

Wij werken vanuit het ik-wij-het model van Daniel Ofman.
Dat is een integrale benadering waarin de persoonlijke aspecten (ik), de relatie met anderen (wij) en de inhoud en omgeving (het) met elkaar in verband worden gebracht. Er ontstaat effectieve samenwerking als er aandacht is voor alle aspecten. In onze veranderingstrajecten komen deze aspecten allemaal naar voren.

 

 

Nieuw bericht

Nieuw bericht

Nieuw bericht

 Neurologische niveaus:

Blanco-organisatieontwikkeling maakt gebruik van de logische niveaus van Gregory Bateson en Robert Dilts. Ook wel de logische niveaus van leren of denken genoemd. Dit model is een hulpmiddel om veranderingsprocessen tot een goed einde te brengen. Door de logische niveaus stap voor stap te doorlopen worden de doelen gesteld voor het komende jaar. Van abstracte missie naar concrete doelen.

'Een probleem of uitdaging speelt meestal op een ander niveau dan het wordt ingebracht. De oplossing ligt daarom ook meestal op een ander, hoger niveau.'

 Disfuncties van teams:

Samenwerken in een team is kiezen om samen een hecht geheel te vormen. Om daadwerkelijk resultaten te halen is er geen andere mogelijkheid.
In een hecht team kiezen de mensen voor samenwerken.

Het boek 'de 5 frustraties van teamwork' van Patrick Lencioni worden de disfuncties van samenwerkende teams beschreven. Om te komen tot verandering van houding en gedrag is het van belang dat men continu werkt aan de onderstaande thema's om tot verbetering en ontwikkeling te komen.