Verandering is geen doel maar een bij-effect van bewustwording en ontwikkeling.

OVER BLANCO

Blanco-organisatieontwikkeling creëert beweging in teams en organisaties in de complexe zorg. Wij maken ontwikkeling en perspectief mogelijk voor cliënt en zorgprofessional in een context waar onvoorwaardelijke ondersteuning en menswaardigheid voorop staat. Wij zijn veranderexperts en ondersteunen organisaties met advies- en ontwikkelingstrajecten. Blanco-organisatieontwikkeling gelooft in het kiezen voor samenwerking. Dit doen wij door vanuit lef en overtuiging de juiste discussies met elkaar te voeren en door ons te richten op vertrouwen, commitment en persoonlijke verantwoordelijkheid. “Ontwikkeling en perspectief voor iedereen mogelijk maken”

Onze blanco kernwaarde verklaart waarom wij dingen doen. Het zijn onze drijfveren en diepe overtuigingen. Wij kiezen voor samenwerken op basis van deze kernwaarde. Omdat perspectief en ontwikkeling altijd mogelijk is. Klik op de afbeelding links van deze tekst om de volledige blanco kernwaarde te openen.

De blanco kernwaarde bestaat uit vier elementen:

  • Perspectief & ontwikkelingIeder mens heeft perspectief nodig om te kunnen ontwikkelen.
  • Gelijkwaardigheid & ondersteuningIedereen wil gezien en gehoord worden en is op zoek naar erkenning en waardering.
  • Vertrouwen & betrouwbaarVertrouwen is het fundament van samenwerken. vertrouwen in jezelf en in de ander.
  • Samenwerking & Dialoog: kiezen voor samenwerking creëert beweging. Vanuit het dialoog samen ontdekken en leren.

Aan de hand van de theorie van Simon Sinek beschrijven wij waarom wij hetgeen doen, hoe we dat doen en wat we doen.

Waarom 

Ontwikkeling en perspectief voor iedereen mogelijk maken. Binnen de complexe zorg ontstaan er vastgelopen situaties waarin de menswaardigheid onder druk staat. Met als gevolg dat voor alle betrokkenen de ontwikkeling en perspectief stagneert.

Hoe

Vanuit de kernwaarde vertrouwen en het voeren van dialoog, creëren wij beweging in de context waardoor er ontwikkeling en perspectief ontstaat. Wij creëren beweging in wat is vastgelopen, en houden wat in beweging is gezet draaiende.

Wat

Wij geven advies, ondersteuning bij complexe zorgvragen en vastgelopen situaties. Dit doen wij door middel van trainingen en ontwikkelingstrajecten op persoonlijk-, team- en organisatieniveau. Er ontstaat beweging in de context waardoor er ontwikkeling en perspectief ontstaat waarin menswaardigheid voorop staat.

ik-wij-het model

Blanco-organisatieontwikkeling werkt vanuit het ik-wij-het model van Daniel Ofman.

Integrale benadering

Het is een integrale benadering waarin de persoonlijke aspecten (ik), de relatie met anderen (wij) en de inhoud en omgeving (het) met elkaar in verband worden gebracht. Er ontstaat effectieve samenwerking als er aandacht is voor alle aspecten. In onze veranderingstrajecten komen deze aspecten allemaal naar voren.

Video ik-wij-het model

In onderstaande video leggen wij het ik-wij-het model uit.

Blanco-organisatieontwikkeling maakt gebruik van de logische niveaus van Gregory Bateson en Robert Dilts. Ook wel de logische niveaus van leren of denken genoemd. Dit model is een hulpmiddel om veranderingsprocessen tot een goed einde te brengen. Door de logische niveaus stap voor stap te doorlopen worden de doelen gesteld voor het komende jaar. Van abstracte missie naar concrete doelen.

‘Een probleem of uitdaging speelt meestal op een ander niveau dan het wordt ingebracht. De oplossing ligt daarom ook meestal op een ander, hoger niveau.’

De methodiek wordt in veel gevallen toegepast in onze veranderingstrajecten.

Samenwerken in een team is kiezen om samen een hecht geheel te vormen. Om daadwerkelijk resultaten te halen is er geen andere mogelijkheid.
In een hecht team kiezen de mensen voor samenwerken.

Het boek ‘de 5 frustraties van teamwork’ van Patrick Lencioni worden de disfuncties van samenwerkende teams beschreven. Om te komen tot verandering van houding en gedrag is het van belang dat men continu werkt aan de onderstaande thema’s om tot verbetering en ontwikkeling te komen.

Sluit Menu