Geluk begint bij nadenken over wat echt van waarde is.

Pluryn Train De Trainer 14/02/21

Organisatie :
Pluryn Mensen met een complexe problematiek | locatie Kemnade, Hietveld en diverse locaties in Groesbeek.
Locaties waar (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen wonen en werken, gecombineerd met psychiatrische, leer- en sociale problemen.

Voor wie:
De opleiding tot interne trainer wordt georganiseerd voor zorgprofessionals die gevoel hebben bij de inhoud en didactiek van de Train-De-Trainer opleiding, wat langer bij de organisatie zijn betrokken en zelf al een basistraining “Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag” hebben gevolgd.

Wat we doen:
Train de trainer: Interne trainers opleiden.
In deze opleiding leiden we interne professionals op om zelfstandig de training, “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”, binnen de eigen organisatie te organiseren en te verzorgen.
Tevens ondersteunen we de professionals in het organiseren en onderhouden van de opleidingsvragen. Daarnaast zorgen we jaarlijks voor opfrisbijeenkomsten en verdiepingsdagen rondom het thema “omgaan met agressie”.

Resultaat:
Een organisatie wat snel kan inspelen op de wensen en behoeften van de zorgprofessionals en cliënten, in geval van kritische situaties waarbij agressie en grensoverschrijdend gedrag voorkomt.
Met als effect dat de organisatie minder afhankelijk is van externe partners. Dat er meer directe kennis en kunde ter beschikking komt en de scholing specifiek is afgestemd op de diverse ondersteuningsvragen van de teams waarbij sprake is van agressie en grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast zorgt het voor persoonlijke ontwikkeling van de professionals die de trainingen organiseren en verzorgen.

Deel dit bericht:
Sluit Menu