Alles is mogelijk, als je maar wil
Binnen de Baalderborg Groep hebben wij afgelopen jaar het traject Train de Trainer ‘’omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag’’ afgerond. Lees verder hoe wij dat hebben gedaan en wat het resultaat was. lees meer…
Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
Binnen de Wulverhorst zijn wij een jaar geleden gestart met ons blanco abonnementsvorm training “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. Het afgelopen jaar hebben bijna alle medewerkers de basistraining gehad. Begin deze maand zijn we van start gegaan met de herhalingstrainingen. lees meer…
training agressie abonnement 2
Bij het Centrum voor Ouderenpsychiatrie van GGz Centraal gingen wij aan de slag met een teamontwikkelingstraject. Gedurende de periode heeft het team in korte tijd mooie mijlpalen bereikt, zoals het versterken van de samenwerking en het verbeteren van de patiëntenzorg. Zo gaan ze samen aan de slag om de gezamenlijke doelen te bereiken. lees meer…
GGZ Centraal logo
Met de interne trainers van Cordaan gingen wij om tafel om de dialoog aan te gaan over onze visie op agressie en grensoverschrijdend gedrag. Onderwerpen als instrumentele en frustratie agressie kwamen langs en hoe de schaal van ERG kan helpen bij de omgang met gedrag. We vertellen je graag meer over dit leuke en interessante gesprek! lees meer…
De Groote Aard ondersteunen wij al langere tijd met het traject “Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. Door het werk in het speciaal onderwijs komen medewerkers en leerkrachten verschillende situaties tegen, waar zij door middel van de trainingen sensitief mee om kunnen gaan en anders gaan denken en kijken naar situaties. Door samen te bouwen aan vertrouwen en de wederzijdse omgang, staat er een hecht team dat voorbereid is op verschillende situaties. lees meer…
De Groote Aard
Binnen een team van Ggz Centraal, in het midden van het land was er sprake van een gebrek aan vertrouwen waardoor er onvoldoende basis was om met elkaar samen te werken. Daardoor heerste er een onveilig gevoel in het team. Om het team weer op basis van vertrouwen te laten werken, hebben we het team ondersteund met een Blanco Team Ontwikkelingsprogramma (BTO). lees meer…
CVO teamdoelen
Binnen Zorgburo de Liemers heerste er onduidelijkheid over hoe om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. De woorden ‘verbinding’ en ‘afstemming’ stonden centraal in dit traject. lees meer…
zorgburo de liemers
We hielpen de Schiekade met de vraag “Hoe zorgen we dat we weer goed en structureel met elkaar samenwerken?” door middel van een teamontwikkelingstraject. lees meer…
Philadelphia
Wij hebben een ontwikkeltraject mogen verzorgen bij Van der Hoeven Kliniek in Amersfoort met ons vernieuwde blanco team ontwikkelprogramma (BTO). lees meer…
Van der Hoeven Kliniek
Thomashuis Asperen heeft blanco ingezet om samen een visie te ontwikkelen op het komende jaar. In deze business case lees je meer over het hele ontwikkeltraject dat wij samen met Thomashuis Asperen hebben doorlopen. lees meer…
Thomashuis
‘Train-de-Trainer’: ‘Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend Gedrag’ voor de interne trainers van Pluryn. De trainingsdagen zijn erop gericht om de trainers de juiste competenties aan te leren die ze in de trainingen op de locatie kunnen inzetten. lees meer…
René spreekt op het CCE Podium over ‘In beweging met vastgelopen teams’. Hij deelt zijn kennis en ervaring over hoe je ontwikkeling en perspectief kan creëren bij mensen met probleemgedrag. lees meer…
Philadelphia heeft blanco ingezet om teams te ondersteunen met een op maat gemaakt Blanco Team Ontwikkelingsprogramma. Over de aanleiding en de inhoud van het traject en welke resultaten er zijn behaald. lees meer…
Philadelphia
Wij hebben een ontwikkeltraject mogen verzorgen bij Siza in Velp. Lees hier wat we hebben gedaan en wat het resultaat was. lees meer…
Siza
Jeroen vertelt in een blog hoe de onderlinge samenwerking sterk verbeterde door het benoemen en bespreken van grensoverschrijdend gedrag door collega’s. Met als effect een effectievere en vooral prettigere samenwerking! lees meer…
Over het ondersteunen van professionals die werken in de ouderenzorg en te maken kregen met agressie en grensoverschrijdend gedrag. lees meer…
Onze agressietrainer Jeroen heeft in de zomermaanden vrijwilligerswerk gedaan bij Het Zonnelied in Ammerzoden, een zorginstelling van BrabantZorg. Wat heeft Jeroen gedaan als vrijwilliger? lees meer…
‘Kijk op de Praktijk’, heten de bijeenkomsten waarin een organisatie terugkijkt op hetgeen is geleerd uit een CCE-consultatie. lees meer…
Recent zijn wij gestart met een Blanco Team Ontwikkeling traject bij een middelgrote organisatie in de gehandicaptenzorg. Dit traject omschrijven wij aan de hand van een drieledige business case: de start, het proces en het resultaat. Dit keer bespreken we het proces van het traject. lees meer…
Hoe wij binnen De Wulverhorst in Oudewater zijn gestart met het ondersteunen van alle medewerkers in het “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. De vorm die we samen met de bestuurder Joyce Jacobs hebben gekozen is de blanco abonnementsvorm. lees meer…
training agressie abonnement 2
Samen met o.a. Linda en Sandra van Thomashuis Asperen hebben we het blanco teamontwikkelingstraject doorlopen. De thema’s die in dit ontwikkelingstraject sterk naar voren kwamen waren communicatie en samenwerking. Benieuwd naar hun ervaringen? lees meer…
Thomashuis
Bij De Wulverhorst hebben wij de training Omgaan met agressie en Grensoverschrijdend gedrag verzorgd. Wij vroegen deelnemers van de training wat de impact van deze training voor hen was. lees meer…
De Wulverhorst
Huite Obbink is teamleider bij Siza, locatie Arnhemsestraatweg in Velp. Hij heeft ons ingeschakeld voor een blanco teamontwikkelingstraject. Benieuwd hoe Huite over de samenwerking met blanco denkt? lees meer…
siza
Huite Obbink is teamleider bij Siza, locatie Arnhemsestraatweg in Velp. Alle teams hebben de e-learning en de training “Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend gedrag” van ons hebben doorlopen. Wat hem zo enthousiast maakte? lees meer…
siza
Marijke Geverink en blanco organisatieontwikkeling hebben al jarenlang een unieke samenwerkingsrelatie. Marijke heeft inmiddels veel ervaring met blanco opgedaan middels verschillende trajecten. Marijke over haar ervaringen met blanco. lees meer…
siza
Consulent | Casemanager | Advies en ondersteuning bieden bij vastgelopen situaties binnen de complexe zorg. lees meer…
CCE
Namens ASVZ het verzorgen van de Systeemtrainingen Triple-C en ondersteuning implementatie visie Triple-C. lees meer…
Triple-C samenwerkingen
Een blanco team ontwikkelingstraject van 1 jaar met als thema samenwerking, verbinding en afstemming. lees meer…
Van der Hoeven Kliniek
“De ontwikkelroute bij een complexe vastgelopen context” Ondersteuning bieden aan de driehoek: gedragskundige, manager zorg en de teamcoördinator. lees meer…
De Passarel
Het verzorgen en organiseren van de training “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”, een blended leertraject met praktijktrainingen en e-learning. lees meer…
ons tweede thuis
Een teamontwikkeltraject van een jaar waarbij de focus ligt op het aansluiten op de veranderende ondersteuningsvraag van cliënten. lees meer…
De Seizoenen
Ondersteuning aan het team van ‘Aandacht functionarissen Grensoverschrijdend Gedrag’. lees meer…
mbs Eindhoven
Een blanco team ontwikkelingstraject van 1 jaar met als thema samenwerking, verbinding en afstemming. lees meer…
Stevig Dichterbij
Training “Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend Gedrag” leerkrachten en onderwijsassistenten van de onderbouw. lees meer…
SBO Springplank
Blended leertraject met een praktijktraining “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag” + E-learning van blanco-leren. lees meer…
De Groote Aard
Teamontwikkelingstraject en een blended leer/ontwikkeltraject met de praktijktraining “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. lees meer…
Philadelphia
Het verzorgen en organiseren van themabijeenkomsten ‘Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend Gedrag’ lees meer…
Drie Gasthuizen Groep
Train de trainer: Het opleiden van Interne trainers voor de training “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. lees meer…
Pluryn
Teamontwikkelingstrajecten | ondersteuning leidinggevenden/gedragskundigen | Coaching zorgprofessionals. lees meer…
De Schutse
Een blanco team ontwikkelingstraject | Blended leertraject “Omgaan met agressie” lees meer…
Thomashuis
Een blanco team ontwikkelingstraject om de samenwerking, verbinding en kwaliteit van zorg te verbeteren lees meer…
Siza
De praktijktraining “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag gecombineerd met de E-learning van blanco-leren. lees meer…
Innoforte
Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. lees meer…
Lister
Team ontwikkelingstraject coördinerend HBO-verpleegkundige | Omgaan met agressie. lees meer…
De Wulverhorst
Voor meerdere locaties en teams een blanco team ontwikkelingstraject van 1 jaar met als thema samenwerking en verbinding. lees meer…
GGZ centraal
Sluit Menu