Onafhankelijkheid of zelfstandigheid is een bij-effect van zelfvertrouwen.

Praktijkcasus | beweging creëren in een team waarin het gevoel van veiligheid ontbrak 28/11/22

Bij een instelling in het midden van het land was er sprake van een gebrek aan vertrouwen waardoor er onvoldoende basis was om met elkaar samen te werken. Daardoor heerste er een onveilig gevoel in het team. Het team ervoer geen eenheid en verbinding, maakte weinig gebruik van elkaars kwaliteiten en stemde de zorg die ze leverde onvoldoende met elkaar af. Ook was het team te groot en te complex om de zorg goed te organiseren. Kortom, er was een helder veranderverlangen op het niveau van samenwerking en verbinding.

De teamleider binnen het team kende blanco al van een ander traject. Daar had zij René aan het werk gezien bij een ander team waar sprake was van een vastgelopen situatie rondom een cliënt met een complexe zorgvraag. Ze werd enthousiast over de manier hoe hij daarmee omging en al snel perspectief bood. Dat wilde ze voor haar team ook!

De ondersteuningsvraag vanuit de organisatie:

Het team wat wij mochten ondersteunen is een afdeling voor psychiatrie waar mensen worden behandeld met ingewikkelde en ernstige psychiatrische problemen. Vaak gaat het om mensen met een combinatie van verschillende stoornissen. Bijvoorbeeld autisme en persoonlijkheidsproblematiek, een psychotisch toestandsbeeld of een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

In een aantal gesprekken met het team en de teamleider kwamen we tot de volgende ondersteuningsvraag:

“Ondersteun ons met een ontwikkeltraject om samen met het team ontwikkeling, beweging en verbinding te creëren. In de wijze van behandelen en begeleiden, de wijze van organiseren en de ondersteuning van medewerkers. Met als resultaat dat het 1 team is dat op basis van vertrouwen effectief en resultaatgericht werkt, waarin kwaliteiten en ervaringen benut worden.”

Deze ondersteuningsvraag hebben wij vertaald in een ontwikkeltraject waarin het opbouwen van een hecht team centraal stond.

Het Blanco Team Ontwikkelingsprogramma (BTO) op maat

Om het team weer op basis van vertrouwen te laten werken, hebben we het team ondersteund met een Blanco Team Ontwikkelingsprogramma (BTO). Het BTO- programma is een beproefde en ondersteunende methodiek, wat bestaat uit het ontwikkelen van een jaarplan met resultaatgerichte doelen en acties. Het gehele traject bestond uit een 2-daagse training en 11 vervolgbijeenkomsten.

Tijdens de tweedaagse training ging het team aan de slag met een inspirerende visie voor het komende jaar. Het waren twee inspirerende en creatieve dagen waarin het team letterlijk in beweging werd gezet! Aan het eind van de tweede dag was er een eenduidige visie voor het komende jaar gecreëerd. Met een concreet plan van aanpak, gericht op daadwerkelijke beweging en ontwikkeling. Deze visie paste op 1 A4 die het team als ontwikkelposter heeft opgehangen.

Na de training stonden de vervolgbijeenkomsten op de planning. Daarin zijn we dieper ingegaan op actuele thema’s en onderwerpen die het team zelf aandroeg.

In de vervolgbijeenkomsten heeft het team regelmatig stilgestaan hoe zij de afgelopen periode hebben gepresteerd als het gaat om eigen houding, gedrag, acties en resultaten. Het team leerde zich op de toekomst te richten en kwam steeds meer op één lijn door telkens waardevolle lessen uit het verleden te trekken en die mee te nemen naar de toekomst. De discussies hierover leverde het inzicht, de energie, de inspiratie en nieuwe concrete acties op voor de volgende maand.

Afstemming en verbinding in visie en werkwijze

praktijkcasus ggz centraal

De kernwoorden in dit ontwikkeltraject waren:

  • afstemming en verbinding in visie en werkwijze
  • samenwerken en een hecht team vormen
  • vergroten van kwaliteit van zorg.

Na het ontwikkeltraject is er binnen het team meer verbinding en zoeken de teamleden elkaar meer op. Ze merken zelf dat er een andere en vooral professionelere manier van communiceren is. Vertrouwen is nu de basis en de spanning binnen het team is weg. Oftewel: ze zijn en werken meer als één team. Na de laatste bijeenkomst zijn ze uit eten geweest en de resultaten waren goed zichtbaar. Zoals ze ons zelf vertelden: “De sfeer was goed, er was veel lol en humor”. 

Het pittige gesprek voeren

“We zijn nu 1 hecht team dat professionaliteit uitstraalt. We zijn in staat om inhoud en betrekking van elkaar te scheiden.”, aldus de teamleider. Door het formuleren van een visie waar iedereen achterstaat, is verbinding en afstemming nu nog steeds te zien. De communicatie binnen het overleg en de intervisies is sterk verbeterd. Het team is veel meer in staat om het echte gesprek met elkaar te voeren over de zorg en visie. De basis van samenwerken en zorg staat. Het team geeft elkaar meer feedback en zijn in staat om grenzen aan te geven en zichzelf kwetsbaar op te stellen. Wel hebben ze nog stappen te zetten in het voeren van een pittige gesprek als emoties oplopen.

We vroegen aan de teamleider wat zij als resultaat ziet van de trainingen:

“Wat we wilden loslaten is ook echt losgelaten. Het team is pro-actiever en luistert meer naar elkaar. De cultuurverschuiving en de ontwikkeling is nog steeds gaande.

De tijdens het traject ontwikkelde visie door het team hangt nog steeds op kantoor en de gesprekken daarover worden nog steeds gevoerd.  De gekozen thema’s raken nog steeds de kern. Het team blijft in beweging.

Ik voel mij meer in verbinding met het team en ben beter in staat om ingewikkelde processen te begeleiden. Maar ook ben ik hierdoor beter in staat om openheid en kwetsbaarheid te laten zien waardoor ik een stevigere positie als leidinggevende heb.
Door de verbinding en afstemming binnen het team verlopen evaluaties met patiënten ook positiever. Dat wordt zeker door de patiënt gevoeld. De algehele kwaliteit van zorg is gegroeid.”

Terugblik op het traject

Aan het begin van het traject was er sprake van weerstand, maar gedurende het traject hebben we er samen met het team hard aan gewerkt om het vertrouwen op te bouwen. Dat is meer dan gelukt! We zijn trots op wat het team heeft bereikt in de samenwerking en het opbouwen van een hecht team.

Vanuit het team kregen we terug dat ze zich op een prettige manier ondersteund gevoeld hebben. We hielden hen vaak een spiegel voor. Soms op een pittige en confronterende manier, maar altijd passend en respectvol. Daarnaast hebben ze het als fijn ervaren dat het programma flexibel werd ingestoken en dat ze veel ruimte kregen om zelf zaken op de agenda te zetten.

Door het traject zijn ze aan het denken gezet en zijn ze in staat nu anders te kijken naar hun eigen werkwijze en de zorg die ze leveren.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in ons BTO-traject? Stuur ons gerust een mail of bel ons op.

Deel dit bericht:
Sluit Menu