Dénk niet dat je het beter kunt, dóe het gewoon

Praktijkcasus | blanco team ontwikkelprogramma | de Schiekade Rotterdam 26/09/21

Afgelopen jaar hebben we training gegeven aan het zorgteam van woonlocatie Schiekade van Philadelphia in Rotterdam. Dit team had een grote vraag: “Hoe zorgen we dat we weer goed en structureel met elkaar samenwerken?”. Inmiddels is het team van woonlocatie Schiekade na ons traject weer als één team aan de slag. Benieuwd welk traject we met hen doorlopen hebben en hoe we dat resultaat bereikt hebben? Lees de volledige praktijkcase.

Wie is Schiekade Zorginstelling Philadelphia?

 

Philadelphia

Schiekade is een woonlocatie in het centrum van Rotterdam voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wonen hier jonge mensen die dagelijkse zorg nodig hebben.

Het team dat wij ondersteund hebben, bestond uit begeleiders, huishoudelijke ondersteuners en een leidinggevende. Een mix van medewerkers met veel ervaring en mensen die aan het begin van hun zorg carrière stonden.

De samenwerking staat onder druk

Het zorgteam van Schiekade liep tegen steeds meer problemen aan op het gebied van samenwerking. Er waren “clubjes” binnen het team en diverse teamleden spraken uit dat ze niet een dienst wilden draaien met elkaar. Daarnaast waren er problemen om tot een gemeenschappelijke visie te komen en de zorg voor de bewoners stond onder druk. Door interne onduidelijkheid heerste er een gevoel van onveiligheid bij de teamleden en de bewoners. Door de steeds meer toenemende onvrede binnen het team groeide de behoefte aan een teamontwikkelingstraject.

De vraag vanuit Schiekade aan blanco was dan ook: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer goed met elkaar samenwerken?”. De problemen waar ze als team dagelijks tegenaan liepen waren:

 • Onvoldoende structuur in de samenwerking
 • Moeilijk beïnvloedbare cliënten
 • Er ontbrak richting
 • Er was onduidelijkheid over de huidige doelgroep en ook over hoe de locatie er in de toekomst uit zou gaan zien.
 • Ze waren niet in staat om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Te veel interventies van de leidinggevende
 • Geen of onvoldoende professionele communicatie met elkaar
 • Het niet nakomen van afspraken
 • Het ontbreken van betrokkenheid en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid

Hoe op weg naar een samenwerkend team?

De problemen waar dit team mee te maken had, zijn met het blanco teamontwikkelingsprogramma perfect op te lossen. Met dit programma zijn we een langere periode betrokken bij het team zodat we teams echt goed leren kennen.

Samen met het team van zorginstelling de Schiekade hebben we in een aantal dagdelen een plan gemaakt dat ten grondslag lag voor het komende jaar. In het plan staat wat het team wil bereiken gedurende dat jaar, welke voorwaarden daarvoor nodig waren en wie voor welk thema verantwoordelijk is. Het plan dient als ondersteuning om de optimale samenwerking vorm te geven.

Met het heldere plan, zijn we gaan werken aan de ontwikkeling. De focus lag daarbij op gedrag, overtuigingen, waarden, wie we zijn en wat we willen. Het team heeft met elkaar afgesproken zich te focussen op de onderstaande aandachtspunten:

 • Meer structuur in de samenwerking
 • Cliënten nemen advies van begeleiders aan
 • We hebben een gezamenlijke visie die iedereen kent
 • De doelgroep is voor iedereen helder
 • Ontwikkeling naar een zelf regisserend team
 • Een effectieve wijze van communiceren
 • Het effectief nemen van besluiten en het nakomen van gemaakte afspraken
 • Het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken
 • Toename van kwalitatieve goede zorg

Aan de hand van 6 bijeenkomsten gedurende het jaar zijn we met de bovenstaande aandachtspunten aan de slag gegaan.

praktijkcasus schiekade samenwerken

 

Het resultaat: een team dat écht samenwerkt

Na een aantal bijeenkomsten zagen we dat er al ontwikkeling plaatsvond op de onderwerpen die het team had gekozen. Het vertrouwen in elkaar en in de organisatie groeide. Dat leidde uiteindelijk tot meer zelfvertrouwen bij de teamleden zelf. De basisgedachte hierbij is: door betrouwbaar en voorspelbaar te zijn ontstaat er vertrouwen en daarna meer zelfvertrouwen.

Voordat we aan het traject begonnen, vond het team belangrijk dat er structuur in de samenwerking en communicatie zou ontstaan. Daarnaast was het doel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en een gezamenlijke visie op te stellen.

Na het traject stond er een compleet ander team voor ons. Een team dat in staat is om de juiste discussie met elkaar te voeren, zich betrokken voelt bij elkaar en ook persoonlijke verantwoordelijkheid neemt om zaken op te lossen. Het effect van het teamtraject is dat het vertrouwen in elkaar is gegroeid, het wantrouwen naar de organisatie is afgenomen en men met plezier en energie aan het werk is. Oftewel: ze hebben met z’n allen een team gecreëerd dat écht samenwerkt. Daarbij dient ook aangemerkt te worden dat een aantal leden van het team heeft besloten in een andere setting te gaan werken, waardoor er ook meer ruimte kwam om ontwikkeling verder op te pakken.

De reacties vanuit het team

Achteraf zeggen teamleden dat ze geholpen zijn en er veel aan hebben gehad. De letterlijke reacties die ik kreeg waren onder andere “Je maakt het ons niet makkelijk” en “Je zorgt voor inzicht”. Die opmerkingen vind ik als trainer goed om te horen. Een teamontwikkelingsprogramma lijkt aan het begin heel abstract, maar gedurende de training wordt het voor de deelnemers steeds duidelijker. Dan kunnen ze de aangeleerde technieken toepassen in de praktijk en zien ze zelf ook vooruitgang. En dat terwijl de deelnemers het grootste gedeelte zelf doen! 

Nu een paar maanden later ben ik niet meer betrokken bij het team, maar hoor ik van de manager dat ze zich steeds verder ontwikkelen. Doordat de basis goed staat, zijn ze in staat om complexere zorgvragen het hoofd te bieden. Een erg geslaagd teamtraject dus!

Heb je vragen of lijkt ons ontwikkeltraject je interessant voor jouw team? Stuur ons gerust een mail of bel ons op.

Deel dit bericht:
Sluit Menu