Doe de gewone dingen ongewoon goed

Praktijkcasus | Medewerkers helpen zichzelf te ontwikkelen in het anders denken en kijken naar agressie 15/05/23

Sinds vele jaren verzorgt blanco de training Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag voor de Groote Aard In Eersel. Een erg leuke en gastvrije school voor leerlingen met een speciale onderwijsvraag. Op deze school zitten leerlingen van 4 tot 20 jaar oud. Ze zijn verdeeld over een SO-afdeling (speciaal onderwijs) en een VSO-afdeling (voortgezet speciaal onderwijs). 

Zij bereiden leerlingen voor om op een zo volwaardig mogelijke manier deel uit te maken van de samenleving. Dit doen ze door zinvol en passend onderwijs te bieden aan iedere leerling.

E-learning in combinatie met praktijktrainingen

Ieder jaar krijgen de nieuwe medewerkers van de Groote Aard een basisopleiding “Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”, met bijna ieder jaar een herhaling voor alle medewerkers. De medewerkers volgen voor aanvang van de basisopleiding een door blanco ontwikkelde e-learning.

Met de elearning maken de medewerkers kennis met de methodiek “de schaal van ERG”. In de training leren ze de methodiek toe te passen in de praktijk. 

Dit schooljaar was er rond de herfstvakantie een situatie met een leerling voorgevallen, waarin het thema omgaan met grensoverschrijdend gedrag naar voren kwam. Vanuit het VSOteam was er behoefte om op gestructureerde momenten het thema te bespreken en om even stoom af te blazen. Blanco heeft deze momenten bijgewoond en ondersteund. Enerzijds om onvoorwaardelijk te ondersteunen en anderzijds om de escalatie op de juiste wijze te blijven duiden. Vooral door de basis van onze methodiek “de schaal van ERG toe te passen. Hierbij houden we de Emotie gescheiden van wat er feitelijk (de Ratio) gebeurt.  

“ERG” staat letterlijk voor hoe ERG jij een bepaalde vorm van agressie ervaart en is ook een afkorting: Emotie en Ratio Gescheiden. 

Schaal van ERG

Naast deze ondersteuning hebben we dit jaar ook een moment ingepland, waarin we naar de gedragscode hebben gekeken en waarin we verder hebben gewerkt aan professionele conflicthantering. 

Samenwerken met een gemeenschappelijke visie

We werken al jaren intensief samen met deze school. Ik schrijf samen, omdat het ook echt zo voelt. Het contact is goed en er is vertrouwen in de wederzijdse kennis en kunde. Ook sluiten de visies van blanco en de Groote Aard goed bij elkaar aan. De kern van deze gedeelde visie is dat we in dit geval uitgaan van de behoefte van het kind. Deze behoefte is van belang om het gedrag van het kind goed te kunnen duiden daar waar de behoeften van het kind onder druk staan, maar ook om deze op de juiste wijze te ondersteunen.  

De overtuiging die daarbij hoort is dat als we sensitiever voor deze signalen zijn, we ook beter (responsief) kunnen reageren en acteren. Dit vraagt van leerkrachten dat ze open blijven staan voor ontwikkeling. Steeds met zijn allen de volgende stap kunnen blijven maken. Het uiteindelijk doel hierbij is dat we preventief kunnen handelen in het voorkomen van ernstig grensoverschrijdend en agressief gedrag. We kunnen op dit moment constateren dat we goed op weg zijn met elkaar.

Door het op deze wijze te doen voelt het team zich gesteund en gehoord doordat er ook tijd gemaakt wordt om met elkaar te sparren over situaties waar je als leerkracht mee te maken krijgt. Ook ervaren we als blanco dat het mooi is om daar onderdeel vanuit te maken. 

Voor blanco-organisatieontwikkeling is het mooi dat we bij meerdere activiteiten betrokken zijn die gaan over agressie en grensoverschrijdend gedrag. Het zorgt ervoor dat je de visie in een breder perspectief met elkaar kunt delen. In de werkvormen die we gebruiken zorgen we dat de uitwisseling van visie en kennis en het samendoen op de voorgrond staat.

Vertrouwen vergroten door de juiste dialoog met elkaar te voeren. Deze kunnen pittig zijn, maar noodzakelijk om met elkaar verder te komen.

Ik-wij-het: hoe we op elkaar afgestemd zijn

In alle onderdelen gebruiken we het “Ik-Wij-Het model. Dit model geeft aan dat alle drie genoemde gebieden op elkaar afgestemd dienen te zijn. Dit vraagt echter ook dat je op alle gebieden kijkt naar wat er verder ontwikkeld moet worden. Een gedragscode hebben als school betekent iets voor het team (hoe gaan wij daar mee om), maar het betekent ook iets voor het individu (wat heb ik te doen). Invoeren zegt niet automatisch dat het dan ook uitgevoerd wordt. 

Ik wij het model

We merken dat deze manier veel positieve reacties geeft en dat medewerkers zich snel vertrouwd voelen om zich kwetsbaarder op te stellen. De ruimte voor dialoog is een belangrijk punt dat de medewerkers als positief ervaren.

Ook in de komende jaren is het plan om met elkaar te blijven samenwerken en te werken aan de reductie van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Dit gaan we doen door het blijven opleiden van nieuwe medewerkers, herhalingstrainingen, ondersteuning van de interne begeleiders en ook de ouders te blijven betrekken bij de ontwikkelingen. Wij kijken ernaar uit om daarin ondersteunend en adviserend te zijn.

Kortom, wij kijken terug op een geslaagd traject met de Groote Aard.

Uitspraken van deelnemers na de bijeenkomsten: 

  • “Ik merk dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen in het omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.”
  • “Ik heb het gevoel dat we het meer samen doen. Ik sta er niet alleen voor.”
  • “Ik vond het prettig om te ervaren en te horen hoe mijn collega’s tegen agressie en grensoverschrijdend gedrag aankijken.”

Heb je vragen over dit traject of wil je meer informatie? Stuur mij gerust een mail of bel ons op.

Onno Paans

onno@blanco-bericht.nl
0628863874

Deel dit bericht:
Sluit Menu