‘We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn.’ – Omdenken

Praktijkcasus | Teamontwikkeling om samenwerking te versterken en zorg te verbeteren 19/06/23

In het najaar van 2022 zijn wij bij het Centrum voor Ouderen Psychiatrie van GGZ Centraal gestart, na een verzoek voor ondersteuning binnen het kader van teamontwikkeling. Het team heeft in relatief korte tijd verschillende mijlpalen bereikt, zoals het versterken van de samenwerking tussen verschillende disciplines en het verbeteren van de patiëntenzorg.

Samenwerken aan doelen

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de teamleden hun dromen beschreven: wat willen zij graag bereiken? Vervolgens hebben zij de successen en teleurstellingen van de afgelopen periode beschreven. Hieruit hebben zij lessen getrokken om vervolgens gedragsinstructies en richtlijnen te formuleren voor de komende periode. Het is het doel is dat ieder individueel teamlid de richtlijnen in de dagelijkse praktijk toepast. De opgestelde richtlijnen waarbij het team is gekomen zijn de volgende:

  • Neem je verantwoording
  • Stem taken af
  • Spreek elkaar aan, toon lef
  • Sta open voor nieuwe uitdagingen

Aan het team is de gevraagd om de Lencioni-scan in te vullen. De uitslagen gaven aan dat er op verschillende niveaus punten zijn binnen de samenwerking van het team die de aandacht vragen. Het team heeft met elkaar de thema’s besproken waarmee zij de komende periode aan de slag gaan.

Zo is er aandacht besteed aan het creëren van een veilige en open communicatiecultuur binnen het team. Het spel “team geluk” is gespeeld, waarin teamleden positief roddelen over elkaar. Hierna volgde er een 10-daagse opdracht waarmee zij actief aan de slag kunnen.

Bouwen aan een hecht team

Wees een OEN, geen OMA

Een paar maanden later kwam het team weer bijeen voor een terugkomdag. Tijdens deze dag hebben de teamleden gezamenlijk teruggeblikt op de afgelopen periode. Ze hebben de successen en teleurstellingen met elkaar besproken waaruit ze ook weer (nieuwe) lessen konden halen.

Er werd ook met elkaar gesproken over de verschillende niveaus van Lencioni, waarin ze aangaven dat het vertrouwen vooral is vergroot. Dit met de belangrijke kanttekening dat het essentieel is om met elkaar het pittige gesprek te blijven voeren. Het idee achter Lencioni is dan ook: Vertrouwen moet je doen en daar moet je aan werken! Wat ons betreft kun je zeggen: vertrouwen kun je krijgen door met elkaar het conflict aan te gaan, voer het pittige gesprek met elkaar en vertel wat je denkt, voelt, vindt of ervaart. Het is belangrijk om OEN-gedrag te vertonen en OMA-gedrag te vermijden. 

Bij OEN-gedrag ben je Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Zo luister je actief naar de ander en ben je niet afgesloten van het team.

Het vertonen van OMA-gedrag staat voor Oordelen, Meningen en Adviezen. Door niet direct je oordelen, meningen en adviezen te geven laat je ruimte voor de ander om diens verhaal te vertellen en kan je zelf ook met een open houding luisteren.

Betrokkenheid & invloed

Tijdens de terugkomdag is er ook aandacht besteed aan de cirkel van invloed en betrokkenheid van Steven Covey. Hierin komt naar voren dat er altijd een keuze is, je hebt namelijk de keuze om jouw gedrag te veranderen. Op je gedrag heb je invloed, of kiest om een situatie los te laten omdat je er simpelweg geen invloed op hebt.

cirkel van invloed

Het team heeft hard gewerkt aan de eerder afgestemde thema’s en veel teamleden hebben hun 10-daagse opdracht vanuit het “teamgeluk” spel uitgevoerd met mooie nieuwe inzichten.

Tijdens dit traject hebben we mogen ervaren dat het tonen van betrokkenheid en het nemen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bijdraagt aan het succes van het team. De teamleden hebben laten zien dat ze bereid zijn om hun bijdrage te leveren en dit alleen al heeft een positieve invloed gehad. In een evaluatie met de teamleider en regieverpleegkundige is dan ook afgesproken dat zij zelf verder zullen gaan om de ontwikkeling nog verder vorm te geven. Wij wensen iedereen hierbij veel succes, en vooral ook veel plezier toe.

Deel dit bericht:
Sluit Menu