Aandachtigheid zorgt voor nabijheid, luchtigheid zorgt voor afstand.

Praktijkcasus | blanco team ontwikkelprogramma | van der Hoeven Kliniek 19/07/21

Hoe we ontwikkeling, afstemming en verbinding creëerde in een team met ons vernieuwde ontwikkeltraject.

Onlangs heeft René van Koningsbruggen bij de ‘Van der Hoeven Kliniek’, locatie de Voorde een ontwikkelingstraject voor het team ‘hoofden behandeling’ mogen verzorgen. Dit team had als doel zich minder te richten op de waan van de dag en meer op ontwikkeling en onderlinge verbinding. Het bijzondere aan dit traject is dat we ons vernieuwde blanco team ontwikkelprogramma (BTO) hebben ingezet. In deze casus nemen we je mee in hoe we samen met ‘Van der Hoeven Kliniek’ weer zorgden voor één team.

Wie is ‘Van der Hoeven Kliniek’?van der hoeven kliniek 1

‘Van der Hoeven Kliniek’ is een centrum voor klinische forensische psychiatrie voor mensen aan wie de rechter tbs (terbeschikkingstelling) met dwangverpleging heeft opgelegd. Maar ook verblijven er mensen met een zorgmachtiging. Het zijn mensen met psychische stoornissen waarvan een groot deel verslavingsproblemen had of nog heeft. Mede hierdoor hebben zij een ernstig misdrijf gepleegd waar een gevangenisstraf van minimaal 4 jaar op staat. Na gevangenisstraf volgt er voor die mensen een verplichte opname in een forensisch-psychiatrisch centrum zoals Van der Hoeven Kliniek.

Blanco is met specifiek de locatie ‘de Voorde’ het ontwikkeltraject gestart.

Hoe richten we ons minder op de waan van de dag en meer op ontwikkeling en onderlinge verbinding?

Het team ‘hoofden behandeling’ bestaat uit negen behandelaars die in verschillende teams sturing en richting geven. Eenmaal per week komen zij bij elkaar voor een inhoudelijk overleg. Tijdens dit overleg wordt er veel gesproken over de waan van de dag en de problemen op casusniveau. Maar zij gaven zelf aan nauwelijks te spreken over onderwerpen gericht op de langere termijn, zoals: visie, samenwerking, ontwikkeling en ondersteuning. Terwijl daar wel de behoefte naar was!

Het team erkent dat ze zich te veel richten op de waan van de dag; de acute en zeer belangrijke zaken. Met als gevolg het ervaren van stress en druk, wat uiteindelijk zorgt voor meer verwijdering binnen het team in plaats van verbinding en afstemming.

Wij stelden het team de volgende vraag: “Aan welk team voelen jullie je het meest verbonden?”. De focus van de behandelaren lag op het team waaraan zij leiding gaven. Hierdoor kwam het eigen team ‘hoofden behandeling’ op de tweede plek te staan. Het effect? Verwijdering en eilandjesvorming in plaats van elkaar ondersteunen en samenwerken. Op de werkvloer zorgde dit ervoor dat de kwaliteit van de zorg onder druk kwam te staan.

De ondersteuningsvraag:
Het veranderverlangen en de bereidheid in het team was aanwezig. De ondersteuningsvraag luidde als volgt: “Ondersteun ons team met een ontwikkeltraject om samen ontwikkeling, afstemming en verbinding te creëren. Met als resultaat dat het team behandelaren op de eerste plek staat en op basis van vertrouwen effectief en resultaatgericht werkt. Wat uiteindelijk moet zorgen voor een continue ontwikkeling van kwaliteit van de zorg.

Ontwikkelroute: ontwikkelen vanuit 7 kritische vragen

Samen met het team zijn we aan de slag gegaan met ons vernieuwde blanco team ontwikkelprogramma (‘BTO’). We zijn met dit ontwikkeltraject voor één jaar betrokken bij het team waardoor we ze intensief kunnen blijven ondersteunen.

Vooraf formuleerde het team hun droom waardoor het doel van het team voor iedereen helder werd. Door het ontwikkeltraject te doorlopen kwamen we steeds dichter bij die droom.

van der hoeven kliniek trainingWe zijn gestart met een workshop van twee dagen waarin 7 kritische vragen centraal stonden:

1) Waarom bestaan we?
2) Welke beweging willen we creëren?
3) Wat vinden wij belangrijk?
4) Hoe gedragen we ons?
5) Wat zou ons kunnen helpen?
6) Wat is op dit moment belangrijk?
7) Wie doet wat?

Het bijzondere aan dit traject is dat we ons vernieuwde concept hebben toegepast. We gebruikten tijdens de trainingsdagen grote ontwikkelposters waardoor het team de antwoorden op de vragen direct kon invullen. Het resultaat van deze werkwijze is een visie voor het komende jaar, overzichtelijk op één A4 poster. Zo creëert het team letterlijk en figuurlijk beweging en een helder beeld van de toekomst. Klik op de link voor een fictief voorbeeld van een visie traject op A4.

Het resultaat: één team door verbinding en vertrouwen

Het loslaten van de waan van de dag was de eerste uitdaging om focus te houden op het plan. Dat is gelukt! Het eerste resultaat van het traject is dat verbinding en vertrouwen in elkaar is ontstaan. Hierdoor werkt het team nauwer samen en is er meer openheid en diepgang. Het team is, naar eigen zeggen, meer één team dan zij zelf hadden gedacht. Zo werken de behandelaren zelfstandig en autonoom, maar durven zij ook kritisch naar elkaar te zijn. Ze hebben een visie op inhoudelijke zorg waar alle teamleden zich in kunnen vinden. Dit zorgt ervoor dat ze besluitvaardiger en resultaatgerichter zijn.

De focus voor de rest van het jaar
De eerste successen zijn behaald, maar we blijven het team het komende jaar nog ondersteunen. Er staan 11 bijeenkomsten gepland waarin verschillende (door het team aangedragen) thema’s aan bod komen, bijvoorbeeld: persoonlijke geschiedenis, Enneagram, team effectiviteit, communicatie en feedback.

van der hoeven kliniek trajectmonitor

Daarnaast staan we elke bijeenkomst stil bij de successen en teleurstellingen en monitoren we de behaalde resultaten met behulp van trajectmonitor. Hierin worden afzonderlijk alle doelen en acties gescoord door kleur te bekennen. Het team bekent kleur door alle houdingsaspecten te scoren die bijdragen aan het bouwen van een hecht team.

We zijn nu al trots op dit project en gaan ervan uit dat we samen met Van der Hoeven Kliniek nog meer successen behalen.

Heb je vragen of wil je meer informatie over ons ontwikkeltraject? Stuur ons gerust een mail of bel ons op.

Deel dit bericht:
Sluit Menu