Gras groeit niet harder door eraan te trekken

Praktijkcasus | themabijeenkomsten omgaan met agressie | Zorgburo de Liemers 07/11/21

Jeroen is één van onze ‘omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag’ trainers. Afgelopen zomer heeft hij een traject begeleid bij Zorgburo de Liemers. Binnen Zorgburo de Liemers heerste er onduidelijkheid over hoe om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. De woorden ‘verbinding’ en ‘afstemming’ stonden centraal in dit traject. We hebben diverse themabijeenkomsten georganiseerd voor de omgang met agressie. Benieuwd hoe we samen met dit team stappen hebben gezet?

Wie is Zorgburo de Liemers?

zorgburo de liemersZorgburo de Liemers biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen en hun omgeving. Zij geven ondersteuning waar problemen zijn ontstaan als gevolg van of mede veroorzaakt door autisme.

De medewerkers die deze bijeenkomsten hebben bijgewoond, zijn werkzaam op de afdeling ‘vrije tijd’. Onderdeel van de werkzaamheden zijn de maandelijks terugkerende weekendjes weg voor kinderen met een beperking.

Hoe om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag?

Het team van Zorgburo de Liemers heeft altijd al veel vanuit eigen inzicht en ervaringen begeleiding gegeven. Daarbij werd steeds vaker de vraag gesteld of (nog) de juiste dingen werden gedaan. Door een veranderde doelgroep werd de vraag om duidelijkheid en afstemming steeds groter. “Wat doen we wel en wat niet?”.

Vanuit het team en de opdrachtgever ontstond de volgende ondersteuningsvraag:
“Hoe creëren we meer helderheid, duidelijkheid en veiligheid voor cliënten en begeleiders als het gaat om omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag?”.

Themabijeenkomsten: verbinding & afstemming

Om daar helderheid in te krijgen, zijn ze de dialoog over de huidige situatie met elkaar aangegaan. “Hoe pakken we zaken aan en hoe kan het beter?”. We hebben diverse themabijeenkomsten georganiseerd in het kader van omgaan met agressie. Om een beeld te krijgen van de problemen in de praktijk bij dit team, heeft Jeroen voorafgaand aan het traject een dagdeel met het team meegekeken.

Welke betekenis geven we aan agressie en grensoverschrijdend gedrag?

Tijdens de bijeenkomsten hebben we regelmatig stilgestaan bij de manieren van kijken naar de praktijk. Daarbij stonden de thema’s ‘verbinding’ en ‘afstemming’ centraal. We vroegen de medewerkers hoe zij agressie en grensoverschrijdend gedrag ervaren en welke betekenis zij aan gedrag geven, denkend en kijken door hun eigen bril. Welke ervaringen en overtuigingen spelen hierbij mee en hoe ga je hiermee om? Door hier gesprekken over te voeren, werd duidelijk waar de ontwikkelbehoeften lagen en konden ze hier zelf verder vorm aan geven. 

Er is afwisselend plenair en in subgroepen gewerkt met diverse vraagstukken. We hebben onze blanco visie ten aanzien van omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag met het team gedeeld. Er is ook gebruik gemaakt van blended learning door de combinatie van E-learning, praktijkbijeenkomsten en ervaringsgericht leren (inzet trainingsacteur).

praktijkcasus zorgburo de liemers 1

Helderheid, duidelijkheid en veiligheid binnen het team

Na de themabijeenkomsten hebben de deelnemers ontwikkelingen doorgemaakt op identiteitsniveau in plaats van op instructieniveau. De deelnemers weten nu van elkaar hoe zij kijken en omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Binnen de organisatie is duidelijk geworden welke onderwerpen vragen om duidelijkere richtlijnen en hulpmiddelen en welke verantwoordelijkheden hieraan verbonden zijn. Het team van Zorgburo de Liemers heeft al grote stappen gezet, maar weet ook dat er nog verdere stappen gezet moeten worden op het gebied van verbinding en afstemming.

Vanuit blanco hebben we het advies gegeven om verder te gaan met het zetten van de juiste stappen in de goede richting. Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag zal altijd een aandachtspunt blijven om de wenselijke beweging en ontwikkeling daadwerkelijk te creëren. Het team kan daar zelf of in samenwerking met blanco organisatieontwikkeling verdere stappen in zetten.

 

Terugblik op het traject

Tijdens het traject hebben we uitgebreid stilgestaan bij de inzet en functie(s) van gedrag. Daarnaast heeft de nadruk gelegen op het uitwisselen van ervaringen en bespreekbaar maken van de verwachtingen en wensen van zowel cliënten, begeleiders als organisatie. Iets wat wij erg belangrijk vinden!

Door met elkaar het pittige gesprek te voeren over verwachtingen, visie, overtuigingen en interpretatie van gedrag, is er duidelijkheid ontstaan waar de ontwikkelwens ligt en wie zich bezig gaat houden met het creëren van beweging en duidelijkheid.

Er zijn mooie gesprekken gevoerd met een enthousiaste club bevlogen mensen, die zeker gaan zorgen voor een nog beter klimaat voor alle betrokkenen.

Heb je vragen of lijkt ons traject agressie en grensoverschrijdend gedrag je interessant voor jouw team? Stuur ons gerust een mail of bel ons op.

Deel dit bericht:
Sluit Menu