Je hebt iemand nodig om iemand te zijn.

Referentie | Siza Arnhem | Huite Obbink | Blanco Teamontwikkeling 26/08/21

Huite Obbink is teamleider bij Siza in Velp. Hij heeft ons ingeschakeld voor een blanco teamontwikkelingstraject. Via de vorigeSiza teamleider, Marijke Geverink, heeft het team van Siza Velp al eerder kennis gemaakt met blanco, onder andere tijdens de training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag en een eerder ontwikkeltraject. Benieuwd hoe Huite over de samenwerking met blanco denkt? Lees het hier!

‘Blanco is deskundig, op basis van vertrouwen, praktisch en toepasbaar.’ – Huite

Ik heb blanco dit keer ingeschakeld om de onderlinge samenwerking in het team te verbeteren. De missie en visie was namelijk bij de start van het traject onduidelijk. Dankzij het blanco teamontwikkelingstraject is het team nu zelfregisserend. Als teamleider kan ik nu op afstand het team ondersteunen. De koers, visie is nu duidelijk. Het team is in staat om daar zelf invulling aan te geven. Er is nu een ondersteunende cultuur waarin de teamleden elkaar aanspreken, vertrouwen en samenwerken. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn helder.

Alle resultaten die we vooraf opgesteld hadden, zijn behaald:

  • Er is een helder visie op zorg
  • De behandeling wordt vormgegeven vanuit nabijheid
  • Er is verbinding en samenhang tussen visie, behandelen en wijze van organiseren
  • De onderlinge samenwerking is verbeterd
  • De omgeving is veilig voor cliënten en medewerkers
  • De medewerkers werken met passie en plezier

Het ontwikkeltraject heeft veel inzicht gegeven in wat het team nodig heeft en het oplossend vermogen van het team is een stuk groter geworden. Het ontwikkeltraject was gericht op een zelf-regisserend team en de ondersteuning vanuit blanco overbodig maken. Dus daarmee zijn wij toekomstbestendig geworden. Dankzij het stilstaan bij successen en teleurstellingen, het monitoren, evalueren en scoren met behulp van trajectmonitor is dit goed gelukt. Dat René op afstand kon meekijken en ondersteunen was sterk en zeer behulpzaam.

Trajectmonitor

Wat mij het meest is bijgebleven, is het behaalde succes en eindresultaat. Eigenlijk had ik dit niet verwacht gezien de situatie bij de start. De lat is door mij zelf behoorlijk hoog gelegd en samen is het toch gehaald.

De samenwerking met blanco heb ik als zeer prettig ervaren. Het vertrouwen in het ontwikkeltraject was groot. Ik kon zaken daardoor loslaten en kreeg ruimte voor observatie en ondersteuning op afstand.

Wat sterk in de training naar voren kwam is dat een heldere visie belangrijk is. Als teamleider vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van medewerkers, ze daarin stimuleren en onvoorwaardelijk te ondersteunen. Ik ben nu in staat om de methode van blanco teamontwikkeling toe te passen in andere teams waardoor het ontwikkeltraject een vervolg krijgt. De training zal ik zeker aanbevelen aan mijn collega’s omdat ik op die manier kan bijdragen aan het ondersteunen van mijn collega’s.

Als ik het ontwikkeltraject een cijfer moet geven kan dat niet anders zijn dan een 10, tenslotte zijn alle doelen behaald!

Huite Obbink Teamleider Arnhemsestraatweg Velp

Wilt u meer informatie over Blanco Teamontwikkeling?

Neem contact met ons op

Deel dit bericht:
Sluit Menu