Tell me and I will forget. Show me and I will remember. Involve me and I will understand. Step back and I will act

Even voorstellen | René van Koningsbruggen 28/07/20

Even voorstellen: René van Koningsbruggen

René van Koningsbruggen is mede-eigenaar/directeur van blanco-organisatieontwikkeling. Hij is praktisch en creatief in zijn werkwijze. René kijkt anders naar gedrag en omgeving en dit kenmerkt zijn aanpak als het gaat over vastgelopen situaties binnen de complexe zorg. Perspectief en ontwikkeling creëren – dát is waar René het voor doet. Want hij gelooft dat perspectief altijd mogelijk is, ook als het onmogelijk is.

De expertise van René binnen blanco

Binnen blanco houdt René zich grotendeels bezig met het geven van ondersteuning en advies bij vastgelopen situaties – met name binnen de complexe zorg. Dit is ook écht waar de expertise van René ligt.

De ondersteuning en advisering binnen de complexe zorg kan op veel verschillende manieren en niveaus. René onderscheidt dat als volgt:

  • Ondersteuning op inhoudelijk cliëntniveau

Deze ondersteuning is gericht op ontwikkeling en perspectief. ‘Wie is de cliënt?’, ‘Wat heeft hij of zij nodig?’, ‘Wat is zijn of haar ondersteuningsvraag?’ en ‘Wat vraagt dat van zorgprofessionals?’ zijn vragen die hierbij beantwoord worden.

  • Ondersteuning op teamniveau

Deze vorm van ondersteuning is gericht op verbinding en afstemming binnen het zorgteam. Hierbij gaat het om de behoefte en ondersteuningsvraag vanuit het team. ‘Wat heet het team echt nodig?’ en ‘Welke thema’s of dilemma’s spelen er rondom samenwerking, verbinding en afstemming?’ zijn vragen die hierbij aan bod komen.

  • Ondersteuning op organisatieniveau

Ook geeft René ondersteuning op organisatieniveau, wat gericht is op de ontwikkeling van identiteit. ‘Wat is de missie en visie van de organisatie?’, ‘Hoe richten we de organisatie zo in dat medewerkers in staat zijn om hun vak uit oefenen?’. Ook op dit niveau gaat het om samenwerking, verbinding en afstemming binnen het team.

De ondersteuning kan met behulp van intervisie, teambijeenkomsten, teamontwikkelingstrajecten of coaching en ondersteuning op de werkvloer.

Naast de ondersteuning bij complexe zorgvragen houdt René zich ook bezig met productontwikkeling; dit wil zeggen het door-ontwikkelen van de diensten van blanco, zodat zij kunnen aansluiten bij wat écht nodig is voor de zorgprofessionals. Ook geeft hij trainingen aan zorgprofessionals over het omgaan met agressie, verzorgt hij hele teamontwikkelingstrajecten en geeft hij ook met regelmaat de systeemtraining Triple-C.

Hoe is René expert geworden in de ondersteuning van complexe zorgvragen?

In de afgelopen 30 jaar heeft René in verschillende doelgroepen, rollen en functies ervaring opgedaan binnen de complexe zorg. Blanco-organisatieontwikkeling ondersteunt teams en organisaties die te maken hebben met complexe zorgvragen.

Vanuit het landelijk bureau Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wordt René zeer regelmatig ingezet bij vastgelopen situaties en complexe zorgvragen waarin menswaardigheid onder druk staat, perspectief en ontwikkeling ontbreekt en waar probleemgedrag voorop staat. Vanuit ondersteuning en vooral samen met alle betrokkenen zorgen we ervoor de vastgelopen situatie weer in beweging komt, waardoor er weer perspectief en ontwikkeling ontstaat.  

Hoe komt René aan deze specialistische kennis?

Deze specialistische kennis heeft René opgedaan uit ervaringen binnen de complexe zorg.
Hij heeft jarenlang als begeleider én als leidinggevende heeft hij op groepen gewerkt met mensen met gedragsproblemen, naast een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.

Daarnaast heeft hij diverse opleidingen gedaan als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) en een managementopleiding gericht op de zorg.

Binnen de complexe zorg heeft René diverse nieuwe doelgroepen en teams opgezet en heeft hij veel ervaring opgedaan als trainer/coach en het ontwikkelen van trainingen op het gebied van omgaan met agressie en ontwikkeltrajecten.

Veel ervaring heeft René opgedaan vanuit de opdrachten van het CCE, in de rol van consulent/casemanager bij vastgelopen situaties binnen de complexe zorg.

Sinds enkele jaren is René gecertificeerd systeemtrainer van de visie Triple-C. Deze visie is binnen ASVZ ontwikkeld door Hans van Wouwe en Dick van de Weerd. Naast het geven van de systeemtraining Triple-C ondersteunt René diverse organisaties in de implementatie van de visie en behandeling.

Hoe uit René deze expertise?


Bij de casussen waarbij René betrokken is, gaat het vaak om vastgelopen situaties waarbij de menswaardigheid op cliënt niveau onder druk staat, het probleemgedrag voorop staat en waarin effectief samenwerken niet meer vanzelfsprekend is. Vanuit onvoorwaardelijke ondersteuning en vanuit wederzijdse afhankelijkheid gaat René samen met alle betrokkenen weer beweging creëren – zodat er weer perspectief en ontwikkeling mogelijk is.

René ondersteunt tijdelijk het hele systeem, zodat zij zelf weer in staat zijn om richting te geven aan hun ontwikkelverlangen. Verbinding, afstemming en communicatie zijn hierin belangrijke thema’s.

Voorbeeld van een casus waarin René zijn expertise toepaste

Wij vroegen René om een voorbeeld waarin hij zijn expertise toepaste. Wij kregen het volgende verhaal te horen:

“Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg was er een man die veelvuldig werd afgezonderd en alleen gelaten in verband met gericht agressie en ernstig zelf verwondend gedrag. Regelmatig moest er fysiek worden ingegrepen.

Contact was er nauwelijks mogelijk en er was sprake van vele lege momenten in de dag. De cliënt had een eenzaam bestaan en werd uitgeschakeld in het dagelijks leven. De menswaardigheid stond onder druk. Er was sprake van een langdurige vastgelopen situatie. Niemand die dat wilde maar er leek geen uitweg te zijn. Het team van medewerkers voelde zich niet veilig en gaven aan zich niet gehoord en gesteund te voelen. Het onderling vertrouwen en het vertrouwen dat ontwikkeling mogelijk was ontbrak. Verbinding en afstemming tussen de verschillende professionals was er nauwelijks.

Door het vertrouwen in het team op te bouwen, afstemming en verbinding te brengen in de behandeling en het neerzetten van een dagritme met voorspelbare activiteiten ontstond er weer perspectief en ontwikkeling. De cliënt werd weer ingeschakeld in het dagelijks leven en kreeg steeds meer vertrouwen in de ander en zichzelf. Het afzonderen en fysiek ingrijpen was niet meer nodig.”

Wat zeggen anderen over René?

“Zonder oordeel en zonder het gevoel te krijgen dat je iets fout hebt gedaan krijg je het voor elkaar dat er op tafel komt waar het echt om gaat.”

“Ik kijk nu op een andere manier naar het gedrag van de cliënt waardoor ik beter in staat ben om aan te sluiten bij wat hij echt nodig heeft”

“Er is weer richting en perspectief, we kunnen weer verder en weten wat we moeten doen”

“Ik zie en merk nu pas wat mijn aandeel is in het in stand houden van het probleem”

“In alle openheid zijn we weer in staat om samen te werken”

“Er is weer contact en er is weer sprake van menswaardige zorg”

Neem contact op met René

Deel dit bericht:
Sluit Menu