Dénk niet dat je het beter kunt, dóe het gewoon

De Passerel Apeldoorn 29/01/21

Organisatie :
De Passerel Apeldoorn voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking.

Voor wie:
Voor de ondersteuningsdriehoek: ‘gedragskundige, manager zorg en de teamcoördinator’ van twee teams binnen de Passerel die te maken hebben met een vastgelopen context.
Met als gevolg dat ontwikkeling stagneert, op alle lagen mensen druk en stress ervaren en aan het overleven zijn.

Ondersteuningsvraag:
Ondersteun de ondersteuningsdriehoek met een ontwikkeltraject zodat er weer beweging ontstaat in de vastgelopen situatie.
Zodat er weer verbinding & afstemming is op het niveau van behandeling, wijze van organiseren en het onvoorwaardelijk ondersteunen van medewerkers.
Waarin de ondersteuningsdriehoek richting geeft aan de visie en op een goede manier samenwerkt zodat zij in staat zijn om aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen van de cliënten en medewerkers.

Wat we doen:
Blanco-organisatieontwikkeling zal de ondersteuningsdriehoek de nodige ondersteuning bieden aan de hand van “de ontwikkelroute bij een complexe vastgelopen context”
De ondersteuning zal bestaan uit een aantal bijeenkomsten voor het maken van een ontwikkelplan met de betrokken gedragskundige, manager zorg en de teamcoördinator.
Met de gedragskundige zal er een aantal bijeenkomsten plaatsvinden om de behandelmethodiek en behandelroute vorm te geven.
Daarnaast de ondersteuning binnen de driehoeksoverleggen waarin richting wordt gegeven aan de visie.

Resultaat:
Het uiteindelijke doel is dat er een stevige ondersteuningsdriehoek ontstaat die richting geeft aan de visie op behandelen en medewerkers onvoorwaardelijk en vanuit nabijheid kan ondersteunen.
Zodat er weer perspectief en ontwikkeling plaatsvindt.

Lees meer informatie over ‘de ontwikkelroute bij een vastgelopen context’

Deel dit bericht:
Sluit Menu