Luister naar wat mensen bedoelen in plaats van wat ze zeggen.

Van der Hoeven Kliniek Amersfoort 23/01/21

Organisatie :
Van der Hoeven Kliniek | forensische psychiatrie Amersfoort.

Voor wie:
Van der Hoeven Kliniek’ is een centrum voor klinische forensische psychiatrie voor mensen aan wie de rechter tbs (terbeschikkingstelling) met dwangverpleging heeft opgelegd.
Blanco is met het team hoofdbehandelaren, locatie De Voorde het ontwikkeltraject gestart.

De ondersteuningsvraag:
‘Ondersteun ons team met een ontwikkeltraject om samen ontwikkeling, afstemming en verbinding te creëren. Met als resultaat dat het team behandelaren op de eerste plek staat en op basis van vertrouwen effectief en resultaatgericht werkt. Wat uiteindelijk moet zorgen voor een continue ontwikkeling van kwaliteit van de zorg’.

Wat we doen:
Een blanco team ontwikkelingstraject van 1 jaar met als thema samenwerking, verbinding en afstemming.
Een ontwikkeltraject om samen met het team een visie op het komende jaar te creëren met concrete doelstellingen.

Resultaat:
Met als resultaat een zelf-regisserend team behandelaren die effectief samenwerkt en elkaar onvoorwaardelijk ondersteund. Vanuit een eenduidige visie op zorg die in ontwikkeling is en blijft.

Lees hier onze praktijkcasus van dit ontwikkeltraject.

Deel dit bericht:
Sluit Menu