Je hebt iemand nodig om iemand te zijn

Van der Hoeven Kliniek Amersfoort 23/01/21

Organisatie :
Van der Hoeven Kliniek | forensische psychiatrie Amersfoort.

Voor wie:
Voor het team van behandelaren, De Voorde Longcare.

Wat we doen:
Een blanco team ontwikkelingstraject van 1 jaar met als thema samenwerking, verbinding en afstemming.
Een ontwikkeltraject om samen met het team een visie op het komende jaar te creëren met concrete doelstellingen.

Resultaat:
Met als resultaat een zelf-regisserend team behandelaren die effectief samenwerkt en elkaar onvoorwaardelijk ondersteund. Vanuit een eenduidige visie op zorg die in ontwikkeling is en blijft.

Deel dit bericht:
Sluit Menu