Gras groeit niet harder door eraan te trekken

De Schutse Kesteren 02/02/21

Organisatie :
De Schutse Zorg en begeleiding aan kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

Voor wie:
Voor de professionals van diverse teams die bij De Schutse werkzaam zijn.

Wat we doen:
Omgaan met agressie:
Het verzorgen en organiseren van de training “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag” voor diverse teams.
We ondersteunen de teams in “mentale weerbaarheid”. De aandacht in deze trainingen ligt op het anders kijken en denken naar agressie en grensoverschrijdend gedrag. We trainen teamgericht, de ontwikkelstappen tijdens de training worden vastgelegd in een concreet werkplan voor het team.

Teamontwikkeling:
De Schutse ondersteunen we met teamontwikkelingstrajecten, ondersteuning van leidinggevenden en gedragskundigen, het begeleiden van themabijeenkomsten en coaching van medewerkers.
Bij de teamontwikkeling ligt de focus op samenwerken en aansluiten bij de ondersteuningsvraag van cliënten.

Resultaat:
De teamleden leren om “mentaal weerbaar” te zijn bij agressie en grensoverschrijdend gedrag en zijn in staat om dit te koppen aan de visie (ASBM-begeleidingsmodel) van waaruit ze werken binnen De Schutse.
Een team wat professional en effectief samenwerkt vanuit een gezamenlijke visie, die wordt beschreven in een jaarplan m.b.v. Trajectmonitor.

 

Deel dit bericht:
Sluit Menu