Als je iets niet hebt, doe alsof je het niet hebt. Als je iets mist, doe alsof je het hebt

Thomashuis Asperen 03/02/21

Organisatie :
Thomashuis Asperen Voor mensen met een beperking

Voor wie:
Voor het team van zorgprofessionals en de zorgondernemers.

Wat we doen:
Teamontwikkeling:
Een blanco team ontwikkelingstraject waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van een concrete visie op het komende jaar waarbij communicatie en samenwerking belangrijke thema’s waren.
Het ontwikkelen van een krachtig en inspirerend teamplan met heldere en concrete doelen.  Trajectmonitor is gebruik als hulpmiddel om de doelen te evalueren, bij te stellen en te monitoren.

Resultaat:
Een stevig team die samenwerkt op basis van vertrouwen en verbinding, persoonlijke verantwoordelijk neemt en waarin rollen en verantwoordelijkheden helder zijn.
In een omgeving creëren waarin het team elkaar onvoorwaardelijk ondersteunt en waarin cliënten een goed leven hebben en gelukkig zijn.

Omgaan met agressie:
Het verzorgen en organiseren van de training “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. Een blended leertraject waarin praktijktrainingen en voorbeelden uit de praktijk worden gecombineerd met e-learning. Dit traject heeft als doel om medewerkers te leren om op een professionele wijze om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag met als uitgangspunt de menselijke behoefte van de cliënt.

Resultaat:
De professionals zijn in staat om op een eenduidige en professionele wijze preventief te handelen bij agressie en grensoverschrijdend gedrag.

 

Deel dit bericht:
Sluit Menu