Je hebt iemand nodig om iemand te zijn.
Consulent | Casemanager | Advies en ondersteuning bieden bij vastgelopen situaties binnen de complexe zorg. lees meer…
CCE
Namens ASVZ het verzorgen van de Systeemtrainingen Triple-C en ondersteuning implementatie visie Triple-C. lees meer…
Triple-C samenwerkingen
Een blanco team ontwikkelingstraject van 1 jaar met als thema samenwerking, verbinding en afstemming. lees meer…
Van der Hoeven Kliniek
“De ontwikkelroute bij een complexe vastgelopen context” Ondersteuning bieden aan de driehoek: gedragskundige, manager zorg en de teamcoördinator. lees meer…
De Passarel
Het verzorgen en organiseren van de training “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”, een blended leertraject met praktijktrainingen en e-learning. lees meer…
ons tweede thuis
Een teamontwikkeltraject van een jaar waarbij de focus ligt op het aansluiten op de veranderende ondersteuningsvraag van cliënten. lees meer…
De Seizoenen
Ondersteuning aan het team van ‘Aandacht functionarissen Grensoverschrijdend Gedrag’. lees meer…
mbs Eindhoven
Een blanco team ontwikkelingstraject van 1 jaar met als thema samenwerking, verbinding en afstemming. lees meer…
Stevig Dichterbij
Training “Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend Gedrag” leerkrachten en onderwijsassistenten van de onderbouw. lees meer…
SBO Springplank
Blended leertraject met een praktijktraining “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag” + E-learning van blanco-leren. lees meer…
De Groote Aard
Teamontwikkelingstraject en een blended leer/ontwikkeltraject met de praktijktraining “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. lees meer…
Philadelphia
Het verzorgen en organiseren van themabijeenkomsten ‘Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend Gedrag’ lees meer…
Drie Gasthuizen Groep
Train de trainer: Het opleiden van Interne trainers voor de training “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. lees meer…
Pluryn
Teamontwikkelingstrajecten | ondersteuning leidinggevenden/gedragskundigen | Coaching zorgprofessionals. lees meer…
De Schutse
Een blanco team ontwikkelingstraject | Blended leertraject “Omgaan met agressie” lees meer…
Thomashuis
Een blanco team ontwikkelingstraject om de samenwerking, verbinding en kwaliteit van zorg te verbeteren lees meer…
Siza
De praktijktraining “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag gecombineerd met de E-learning van blanco-leren. lees meer…
Innoforte
Training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. lees meer…
Lister
Team ontwikkelingstraject coördinerend HBO-verpleegkundige | Omgaan met agressie. lees meer…
De Wulverhorst
Voor meerdere locaties en teams een blanco team ontwikkelingstraject van 1 jaar met als thema samenwerking en verbinding. lees meer…
GGZ centraal
Sluit Menu