Luister naar wat mensen bedoelen in plaats van wat ze zeggen.

SBO De Springplank | Den Haag 11/01/21

Organisatie:
 SBO De Springplank | Speciaal Basis Onderwijs (SBO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Voor wie:
Voor het team leerkrachten en onderwijsassistenten van de onderbouw

Wat we doen:
Het verzorgen en organiseren van de training “Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend Gedrag” voor de medewerkers in de onderbouw.
Dit traject heeft als doel om medewerkers te leren om op een professionele wijze om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.
De medewerkers zijn in staat om adequaat en eenduidig te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Dit draagt bij aan een verhoogd gevoel van veiligheid.

Resultaat:
De medewerkers ervaren meer veiligheid en rust in de omgang met leerlingen. Het team is in staat om vroegtijdig en eenduidig te reageren op agressie en grensoverschrijdend gedrag en vindt er de juiste ondersteuning plaats.

Deel dit bericht:
Sluit Menu