‘We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn.’ – Omdenken

SBO De Springplank | Den Haag 11/01/21

Organisatie:
 SBO De Springplank | Speciaal Basis Onderwijs (SBO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Voor wie:
Voor het team leerkrachten en onderwijsassistenten van de SBO+ afdeling.

Wat we doen:
Het verzorgen en organiseren van de training “Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend Gedrag” voor de medewerkers in de onderbouw.
Dit traject heeft als doel om medewerkers te leren om op een professionele wijze om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.
De medewerkers zijn in staat om adequaat en eenduidig te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Dit draagt bij aan een verhoogd gevoel van veiligheid.

Inhoud:
De deelnemers staan stil bij de diverse vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag en stemmen af hoe op een eenduidige en professionele wijze daarmee om te gaan. Verder zijn de volgende vragen besproken:

  • Welke betekenis verlenen we aan het gedrag en welke behoefte gaat er schuil achter het gedrag?
  • Welke eigen emoties en overtuigingen werken belemmerend bij het vinden en toepassen van een interventie?
  • Hoe kunnen medewerkers elkaar onvoorwaardelijk ondersteunen bij agressie en grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking en verbinding verbeteren?

Resultaat:
De medewerkers ervaren meer veiligheid en rust in de omgang met leerlingen. Het team is in staat om vroegtijdig en eenduidig te reageren op agressie en grensoverschrijdend gedrag en vindt er de juiste ondersteuning plaats. De verbinding en onderlinge samenwerking is verbeterd.

Deel dit bericht:
Sluit Menu