Doe de gewone dingen ongewoon goed

De ideale grootte van een team: dit is onze visie 19/05/21

In de afgelopen weken heeft Onno op LinkedIn en op onze website een aantal berichten geplaatst over de grootte van teams. Deze berichten waren uitgebeeld met de onderstaande illustratie, waar met lijntjes duidelijk wordt hoe complex de samenwerking kan worden als er steeds meer teamleden betrokken worden.

De discussie

Ook binnen blanco hebben wij de discussie met elkaar gevoerd over de maximale grootte van teams naar aanleiding van een ondersteuningsvraag waar we bij betrokken zijn. Het gaat hier over een team van 20 mensen.

Dit team had ondersteuning van blanco gevraagd omdat het team de kwaliteit van zorg en de onderlinge samenwerking wil verbeteren. Bij een eerste analyse kwam naar voren dat het vertrouwen in elkaar onder druk staat, dat ze niet op de juiste wijze met elkaar in gesprek zijn en het team niet de verantwoordelijk voelt die wel bij de uitdagingen zou passen waar ze dagelijks voor staan. Het effect is veel miscommunicatie en ergernissen.

De vraag van de organisatie was: “Willen jullie ons ondersteunen met een team ontwikkeltraject waarbij teamleden zich meer betrokken voelen, hun verantwoordelijkheid nemen en in staat zijn om op de juiste wijze met elkaar samen te werken”.

Ons eerste antwoord op deze vraag is natuurlijk meteen JA. Dat kunnen wij, daar zijn wij van! Vanuit onze waarden, ideeën, ervaringen en inzet zijn we in staat om teams mee te nemen om de grootste uitdagingen aan te gaan.

De discussie die we vervolgens intern met elkaar voerden ging over het verzoek van het team om het ontwikkeltraject met zijn allen (20 teamleden) te doorlopen. Vanuit de overtuiging van het team dat iedereen zich dan betrokken voelde wat de bereidheid om te ontwikkelen zou vergroten. Bij ons kwamen diverse vragen naar voren: “Gaan we dit doen of houden we het af”? Willen we het team hierin tegemoetkomen of houden we vast aan ons gedachtegoed? Geven we meteen een grens aan of willen we eerst de mogelijkheid creëren om relatie op te bouwen?

Onze visie

Wij van blanco vinden dat een team wat uit 20 mensen bestaat te groot is om binnen een redelijke tijd en met beperkte middelen fundamentele veranderingen door te voeren. Het is beter om te kijken of dit op een andere wijze georganiseerd kan worden. Naast dit uitgangspunt willen we natuurlijk ook de opdracht graag uitvoeren, in gesprek blijven en er niet vanuit gaan dat onze wil wet is. Dus moeten we niet wat water bij de wijn gaan doen?

Uiteindelijk hebben we besloten om met de opdrachtgever in gesprek te gaan en de dialoog te voeren wat ons idee is over het verzoek om met zijn allen bij elkaar te komen of om een andere variant te kiezen. Onze variant in dit geval was om met een kernteam van aantal teamleden aan het werk te gaan om het ontwikkeltraject vorm te geven. Dit kleinere kernteam gaat in samenwerking met ons en de opdrachtgever nadenken over de vorm van het ontwikkeltraject, maar ook hoe iedereen betrokken kan zijn en kan blijven.

Wij proberen altijd vast te houden aan de gedachte dat niet het resultaat van de dialoog het allerbelangrijkste is, maar de wijze waarop de dialoog wordt gevoerd. Dat het gesprek inzichten oplevert hoe je persoonlijk denkt en kijkt, maar ook hoe we gezamenlijk denken en kijken naar zaken die er echt toe doen.

Het is voor ons belangrijk om aan de ene kant de opdracht uit te mogen voeren en tegelijkertijd vast te houden aan onze eigen standpunten. Dit stelt ons in staat om vertrouwen op te bouwen meer betrokkenheid te creëren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat iedereen persoonlijke verantwoordelijkheid voelt. Hierbij lopen we wellicht het risico dat we de opdracht niet gaan krijgen.

We gaan het gesprek aan en we zullen zien!

Deel dit bericht:
Sluit Menu