Doe de gewone dingen ongewoon goed

Teamontwikkeling | blog 10/09/19

Het woord ‘teamontwikkeling’ zou kunnen aangeven dat de gedachte is dat iets niet goed gaat. Vaak is er sprake van een negatieve interpretatie bij het woord. Wij zijn van mening dat teamontwikkeling juist leuk is, omdat we niet primair kijken naar wat er fout gaat, maar vooral naar wat er beter kan. Hoe kunnen we dingen makkelijker maken, zodat we meer met onze cliënten bezig kunnen zijn? Bij teamontwikkeling focussen we op de toekomst, op de doelen die we stellen. Hierbij is relativering van groot belang. Teamontwikkeling is een moment van reflectie, maar ook een moment van een hoop plezier met collega’s.

Wanneer een organisatie op zoek is naar antwoorden op complexe zorg- en organisatievragen, is het noodzakelijk dat mensen op basis van vertrouwen in elkaar verbindingen aangaan, elkaar aanspreken waar dat nodig is en zelfs professionele conflicten niet uit de weg gaan.

Hoe je dit voor elkaar krijgt? Juist, met een teamontwikkelingstraject.

Lees meer over Blanco Teamontwikkeling

Welke onderwerpen kunnen aan bod komen tijdens een team ontwikkeltraject?

Een teamontwikkelingstraject wordt volledig afgestemd op het vraagstuk dat de organisatie heeft. Veel voorkomende onderwerpen zijn de kwaliteit van zorg, een hoge werkdruk, een optimale samenwerking binnen het team, de visievorming van het team, het bestaansrecht van het team en hoe het team zichtbaar wordt in een organisatie.

Een ander veel voorkomend aandachtspunt tijdens een teamontwikkelingstraject is het professioneel en methodisch werken. Dit houdt in dat teams te werk gaan met het Plan, Do, Check en Act model. Blanco ziet vaak dat de elementen Plan en Do uitgevoerd worden door een team, maar Check en Act vergeten worden. Dit zorgt ervoor dat het team hun uiterste best doet, maar onvoldoende leert van de dingen die ze doen. Dit komt doordat niet de hele methodiek wordt doorgelopen. Blanco helpt teams om ervoor te zorgen dat teams vanuit dezelfde visie een gehele methode doorlopen. Het is opmerkelijk dat veelvoorkomende problemen na een aantal maanden van een traject al niet meer bestaan.

Het is naar ons idee noodzakelijk om naast de ondersteuning in teamverband ook ondersteuning te krijgen op individueel niveau. We merken dat veel zorgprofessionals rondlopen met persoonlijke vraagstukken. Voor elk individu binnen een team kan een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld worden. Hiervoor gebruiken wij het ik-wij-het model van Daniel Offman. Wanneer het ontwikkelingsplan opgesteld is, kan de zorgprofessional persoonlijk gecoacht worden op het persoonlijke ontwikkelingsplan. Een persoonlijke vraag stellen aan een coach heeft niets met falen te maken, maar juist met de wil om je professioneel te ontwikkelen.

 

Klik hier om meer te lezen over het ik-wij-het model

Hoe verloopt de intake van een teamontwikkelingstraject?

Het eerste wat er gebeurt wanneer blanco een organisatie binnenstapt, is het vaststellen van de aanleiding van het teamontwikkelingstraject. Een klassiek voorbeeld van een aanleiding is dat het team geen eenduidige visie en werkwijze heeft. Wij zien het maar al te vaak gebeuren; zorgprofessional A pakt iets aan op zijn manier en zorgprofessional B pakt dit op een totaal andere wijze aan. Dit leidt tot een aanpak zonder richting en sturing. Natuurlijk met alle goede bedoelingen. Tenslotte is niemand een klier voor zijn plezier. Hierdoor staat de kwaliteit van de zorg die teams gezamenlijk leveren onder druk.

Blanco stelt veel vragen om te begrijpen hoe het systeem waar vanuit gewerkt wordt in een organisatie eruit ziet. Daarna wordt de droomvraag gesteld:

“Als we een jaar verder zijn, wat hebben jullie dan gerealiseerd zonder na te denken over wat allemaal niet mogelijk is?”

Uit onze ervaring kunnen wij zeggen dat er ontzettend veel ideeën, wensen en concrete actiepunten uit deze vraag voortkomen.

Daarnaast maken wij gebruik van het de theorie Lencioni model om inzicht te krijgen in het functioneren en de eventuele pijnpunten van het team. Ontwikkeling en vertrouwen in een team ontstaat door het op de juiste manier aangaan van fundamentele discussies, bijvoorbeeld om te constateren dat je het niet eens bent met elkaar. Doordat je discussie met elkaar voert en “conflicten” hebt, ontstaat er vertrouwen. De uitkomst van deze teamscan helpt ons, samen met de inzichten die we hebben gekregen tijdens het stellen van vragen en de logische niveaus van Bateson en Dilts, bij het bepalen van de trajectinzet.

 

Hoe verloopt een teamontwikkelingstraject?

Na de eerste intake starten we met een workshop die bestaat uit vier dagdelen. Tijdens deze bijeenkomsten maken we samen met de manager, ondersteunende diensten en het team het plan. Hierin wordt de visie voor het komende jaar opgesteld. De input voor het plan komt uit het totale team.

Nadat het plan, de doelstellingen en de afspraken gemaakt zijn gaat het team daadwerkelijk aan de slag. Iedere maand is er een blanco inspiratie sessie (BIS). We evalueren tijdens deze bijeenkomsten de voortgang met behulp van Trajectmonitor. Trajectmonitor is een online tool die wij gebruiken om een veranderingsproces te ondersteunen, te structureren, en tot een positief einde te brengen. Elk teamlid bedenkt voor zichzelf in welke mate hij of zij zich aan de gedragsafspraken heeft gehouden en we bekijken in welke acties gepland waren in Trajectmonitor en welke daarvan ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Een groot voordeel hiervan is dat iedereen binnen het team overzicht heeft in de doorgemaakte ontwikkeling van het team en de doelstellingen. Ook de leidinggevende kan gemakkelijk het overzicht houden wanneer er meerdere teams bezig zijn met een ontwikkelingstraject. Blanco kan tot slot als externe teamcoach prikkels toedienen om ontwikkeling te stimuleren. Wij merken dat veel zorgprofessionals Trajectmonitor zien als een handige en overzichtelijke tool.

Daarnaast bespreken we elke maand inhoudelijke onderwerpen, bijvoorbeeld de manier waarop het team vergadert, de voortgang binnen persoonlijke plannen of andere onderwerpen die het team zelf aandraagt. Uiteindelijk dienen de trajecten om teams zo stevig te maken dat blanco overbodig wordt. Pas wanneer dat het geval is, weten wij dat we ons werk goed hebben gedaan.

Praktijkvoorbeeld

Inmiddels hebben wij al veel teamontwikkelingstrajecten ondersteund bij verschillende zorginstellingen. Bekijk hier bij welke instellingen wij een traject hebben verzorgd. Op dit moment hebben wij een ontwikkelingstraject lopen bij een middelgrote organisatie. Aan de hand van een business case beschrijven wij hoe dit traject verloopt. Lees hier meer over de start en het proces van het traject. Wanneer het traject afgerond is, volgt informatie over het resultaat.

Ben jij of is jouw organisatie op zoek naar antwoorden op complexe vragen? En lijkt een teamontwikkelingstraject je wel wat? 

Neem contact met ons op

 

 

Deel dit bericht:
Sluit Menu