‘Een te hoge verwachting is niets anders dan een toekomstige teleurstelling.’ – Omdenken

Pluryn |Train de Trainer | Hietveld | Kemnade | Groesbeek 15/01/21

De afgelopen periode heb ik weer een aantal dagen ‘Train-de-Trainer‘: ‘Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend Gedrag’ mogen verzorgen voor de interne trainers van Pluryn. Deze interne trainers, die door blanco zijn opgeleid werken op Het Hietveld, Kemnade en in Groesbeek. De trainingsdagen zijn erop gericht om de trainers de juiste competenties aan te leren die ze in de trainingen op de locatie kunnen inzetten.

Train de trainer in de praktijk

In de praktijk van de complexe zorg zien we dat er door scholing, onderzoek en nieuwe inzichten een traditieverandering aan het ontstaan is in de visie in het omgaan met complex zorgsituaties: Van de focus op gedrag; naar aansluiten bij de behoefte van de cliënt. In de bijeenkomsten bespreken de trainers dit met elkaar. Hoe gaan ze deze traditieverandering in hun eigen trainingen verder stimuleren? In de bijeenkomsten is er, naast de mogelijkheid van bespreken ook ruimte tot om veel te oefenen met elkaar. Dit levert mooie leermomenten op, maar ook hilarische en emotionele momenten. Het unieke aan deze trainingsdagen is dat al “eerder” getrainde agressietrainers van Pluryn participeren om samen onvoorwaardelijke ondersteuning, eenduidigheid en veiligheid te creëren. Identiteits-bevorderend leren & ontwikkelen staat voor alle trainers (inclusief blanco) op de voorgrond. We zien dat door samen met de getrainde agressietrainers te leren & ontwikkelen, de kwaliteit van de trainingen stijgt.

In de laatste bijeenkomst stonden de diverse presentaties van de deelnemers op het programma. De vraag die centraal stond was: “hoe maak je contact met een groep deelnemers” en welke oefeningen zou je daarbij kunnen gebruiken”?

Ik-wij-het model tijdens de training

Ook kwam het ik-wij-het model van Ofman nog aan de orde. Hoe zorgen we, vanuit het model, dat zowel de Ik-kant, de Wij-kant als de Het-kant op elkaar afgestemd blijven?

Uitdagende onderwerpen die niet meteen voor de hand liggen in een agressietraining, maar enorm ondersteunend zijn in hoe je kijkt en denkt.

De moed en inzet die de trainers tonen om deze onderwerpen te bespreken sluit aan bij een van de uitgangspunten van blanco: ‘Verander de wereld, begin bij jezelf’. Met als achterliggende gedachte dat er dan altijd beweging zal ontstaan. De uitdaging daarbij is hoe je vervolgens weerbaar, assertief en in contact blijft als je reactie krijgt op de beweging die je in gang zet.

In de komende tijd gaan ze met bovenstaande onderwerpen aan het werk. Ik ben nu al benieuwd naar de ervaringen.

Ik dank jullie ervoor dat we deze dagen samen hebben vormgegeven. Vooral veel plezier gewenst in alle activiteiten die jullie gaan doen in de komende tijd.

Tot de volgende bijeenkomst.

Onno

Deel dit bericht:
Sluit Menu