Aandachtigheid zorgt voor nabijheid, luchtigheid zorgt voor afstand.

Training | Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag 18/10/19

Training | Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag

De training ‘Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag’ is gericht op zorgprofessionals die regelmatig geconfronteerd worden met agressie, grensoverschrijdend gedrag en kritische situaties. Wat gebeurt er met iedereen in het team wanneer zij geconfronteerd worden met agressie en welke effecten heeft dit op de manier van handelen? Waar houdt professioneel handelen op als een zorgprofessional uit het team zijn of haar professionele grenzen voorbij (dreigt te) gaan?

In deze training krijgen zorgmedewerkers handvatten en vaardigheden aangereikt om situaties, waarin zij te maken krijgen met agressie en grensoverschrijdend gedrag, in een vroeg stadium te herkennen. Het team leert emoties en feitelijk gedrag te scheiden en op een professionele en assertieve wijze om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Voorbeelden agressie en grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Agressie of grensoverschrijdend gedrag kan je onderverdelen in verschillende soorten, zoals verbale agressie en fysieke agressie. Een zorgteam bestaat uit verschillende individuen. Iedereen zal bepaald gedrag dus op een ander moment als grensoverschrijdend ervaren. Voor de ene persoon wordt gedrag als agressief gezien wanneer een boze cliënt met een rollator tegen zijn benen rijdt of aan zijn haren trekt. De ander ervaart gedrag pas als agressie wanneer hij of zij bedreigd wordt door een cliënt, bijvoorbeeld verbale bedreigingen of door ingesloten te worden. En weer een andere zorgprofessional ervaart gedrag als grensoverschrijdend wanneer iemand een boze toon aanslaat tijdens een hevige discussie.

Het is belangrijk om binnen een zorgteam te weten wanneer collega’s gedrag als agressie of grensoverschrijdend ervaart. Zo kan je elkaar in een team versterken en ondersteunen. Uiteindelijk gaat het er om hoe je als team met bepaald gedrag omgaat, weet waar bepaald gedrag vandaan komt en hoe je agressief gedrag kan voorkomen.

Wanneer is het tijd voor een training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag?

Wij krijgen veel vraag naar de training van zorginstellingen waar agressie of grensoverschrijdend gedrag veel voorkomt, bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg of ouderenzorg. Een training wordt vaak ingezet wanneer gedrag als zeer grensoverschrijdend en problematisch ervaren wordt door een zorgteam. Maar waarom zou je wachten tot het mis gaat?

Agressietrainingen kunnen zowel preventief als repressief ingezet worden. Dit hangt af van de situatie waarin een team zich bevindt.

Voorbeelden van teams die een training gehad hebben, zijn teams die zijn vastgelopen op expliciete cliënten of teams die een reeks van heftige incidenten achter de rug hebben. Eigenlijk komt agressie en grensoverschrijdend gedrag hier al te vaak voor. Tijdens de training gaan wij samen met het team bekijken waarom cliënten bepaald gedrag vertonen en hoe het team preventief kan werken door anders te kijken naar probleemgedrag. Hierdoor zal het grensoverschrijdend gedrag van cliënten afnemen.

Anderzijds zijn er ook teams die voorbereid willen zijn op wat er op de werkvloer kan plaatsvinden. De nadruk ligt dan op preventie. Samen met het team gaan wij kijken hoe zij agressief of grensoverschrijdend gedrag voor kunnen zijn.

Voorafgaand aan het traject maakt blanco samen met de zorgprofessionals een op maat gemaakt plan over de wijze waarop de training ingezet gaat worden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de training precies aansluit op de behoefte vanuit het team, zodat de training leidt tot een zo goed mogelijk resultaat. 

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens een training agressie en grensoverschrijdend gedrag?

Bij elke training wordt allereerst de volgende vraag beantwoord: “Wat is agressie en grensoverschrijdend gedrag nou eigenlijk?”. Door deze vraag te beantwoorden, krijgt een team van zorgprofessionals helderheid en duidelijkheid over wanneer elk individu in het team gedrag als grensoverschrijdend ervaart. Dit helpt het team om op een andere manier te kijken wanneer een collega ondersteuning kan gebruiken.

Daarnaast gaan we achterhalen waarom bepaald gedrag bij een cliënt tot stand komt. Gedrag komt namelijk altijd voort vanuit een bepaalde behoefte. Iemand probeert hiermee iets te zeggen. Blanco gaat altijd uit van de gedachte dat niemand een klier is voor zijn plezier.

Wanneer eenmaal duidelijk is vanuit welke behoefte een cliënt grensoverschrijdend gedrag vertoont, kunnen we met het team aan de slag met de vragen “Hoe kunnen we beter aansluiten bij die behoefte?”, “Wat kunnen wij anders doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?” en ”Hoe gaan we met bepaald gedrag om als het wel voorkomt?”, bijvoorbeeld “Hoe geven wij helder onze grenzen aan?”. De antwoorden op deze vragen geven het team handvatten om situaties in een vroeg stadium te herkennen en manieren op welke wijze zij hier professioneel mee om kunnen gaan.

Het belangrijkste wat wij professionals willen leren is om bij agressie en grensoverschrijdend gedrag Emoties en Ratio Gescheiden te houden. Wij hebben dit vertaald in de schaal van ERG.

Het professioneel omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag kan je leren en oefenen. Hoe kan je als professional de-escalerend handelen? Het oefenen van specifiek gedrag met behulp van een trainingsacteur is een belangrijk onderdeel van de training.

Hoe verloopt een training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag?

De training bestaat uit een combinatie van e-learning en praktische bijeenkomsten. Voor elke bijeenkomst doorlopen alle deelnemers modules van de e-learning om voorkennis te hebben over de onderwerpen die besproken gaan worden. Dit zorgt ervoor dat de bijeenkomsten zo praktisch mogelijk ingestoken worden. Het geeft richting aan het traject.

In totaal bestaat de training uit vier praktische bijeenkomsten. Tijdens de eerste drie trainingen onderzoeken wij wie in het team welk gedrag op welk moment als overschrijdend ervaart, waarom cliënten gedrag vertonen, wat teamleden kunnen veranderen om agressie te verminderen en hoe we er mee omgaan als er wel overschrijdend gedrag voorkomt. Gedurende de bijeenkomsten worden eigen praktijkcasussen continue gelinkt naar wat de deelnemers in de (praktijkgerichte) e-learning hebben geleerd.

Tijdens het laatste dagdeel komt het ervaringsgericht leren aan bod met behulp van een trainingsacteur. De deelnemers krijgen de gelegenheid om specifiek ‘lastig’ gedrag vanuit de praktijk te oefenen. Samen met de deelnemers zetten we die praktijksituaties neer en leren we van elkaar.

Hoe brengen we alles wat we in de e-learning en in de praktijkbijeenkomsten hebben geleerd naar
de praktijk? Tijdens het laatste dagdeel zorgen we ervoor dat iedereen ook op praktisch vlak goed is voorbereid voor verschillende momenten.

Wat is het resultaat na een training?

Vaak horen wij van zorgteams dat zij na de training een heldere en eenduidige benadering van cliënten aannemen en dat beter met elkaar kunnen afstemmen. Dit leidt tot een afname van grensoverschrijdend gedrag van cliënten. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat alle medewerkers zich veiliger en meer op hun gemak voelen op de werkvloer. Zij zijn namelijk beter bestand tegen – en voorbereid op – stressvolle situaties. De zorgprofessional is in staat om emotie en ratio meer gescheiden te houden en professioneler te handelen bij agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast krijgen wij vaak te horen dat het zorgteam na een training enorm hecht is geworden. Teamleden hebben vertrouwen in elkaar, weten wat zij aan elkaar hebben en hoe ieder individu in het team tegen agressie en grensoverschrijdend gedrag aankijkt. De samenwerking wordt door het dialoog aan te gaan met elkaar tijdens de training enorm versterkt.

Wilt u meer informatie over de training omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag of een gratis dagdeel training uitproberen? 

Neem contact met ons op

Deel dit bericht:
Sluit Menu