Je hebt iemand nodig om iemand te zijn.

Van thema’s naar concrete activiteiten 16/03/23

Van thema’s naar concrete activiteiten

Binnen blanco is éen van onze pijlers teamontwikkeling. Het ondersteunen van teams en organisaties binnen de complexe zorg en soms daarbuiten.

Eerder heb ik al geschreven over team- en organisatieontwikkeling. Namelijk beweging creëren in teams en 7 stappen naar teamontwikkeling.

In de eerste blog beschrijf ik wat een team is, waarom teamontwikkeling van belang is en wat onze visie is op teamontwikkeling. Vanuit ons is teamontwikkeling een echte ontwikkelroute. Want hoe komen we als team van A naar B? Waar staan we nu als team, wat kunnen we leren uit het verleden en waar willen we naar toe? Teamontwikkeling gaat over het ontwikkelen van een visie. Een blik op de toekomst.

In de tweede blog beschrijf ik hoe je als team veranderkundig wordt en wat de drie fases binnen teamontwikkeling zijn. Deze drie fasen zijn als volgt:

  1. Fundament: Waarom & wat willen we veranderen?
  2. Opbouw: Hoe komen we tot ontwikkeling?
  3. Ontwikkeling: Wie gaat wat doen?

Bij blanco hebben we hier een ontwikkelroute voor opgezet met concrete stappen. In elke fase staan er ontwikkelvragen centraal waarop een samenwerkend team antwoord geeft. Op grote ontwikkelposters worden de antwoorden opgeschreven. Zo krijgen we samen een duidelijk overzicht.

Wat is op dit moment belangrijk?

Eén van die ontwikkelvragen is wat op dit moment belangrijk is om op te pakken. Waar moeten we nu mee beginnen om daadwerkelijk beweging te creëren? In deze stap worden de ontwikkelthema’s voor het komende jaar vastgesteld waar we als team aan gaan werken. Deze thema’s zijn die op dat moment van belang zijn om op te pakken. Bijvoorbeeld verbinding en afstemming of leren en ontwikkelen. Of misschien is op dit moment wel het belangrijkste thema personeel op orde! Ook dat thema past prima bij teamontwikkeling.

In onze ogen mogen deze thema’s best breed of abstract zijn. Vooral niet SMART, want dat haalt alle creativiteit eruit. De uitwerking van de thema’s en de activiteiten die hieruit komen moeten wel SMART, maar vooral inspirerend zijn. Maak daar dus maar een SMARTI van!

Deze thema’s worden dan ook uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak. De laatste stap, wie doet wat, is dan een makkie. Je hoeft alleen maar de namen achter de thema’s te zetten.

De volgende stap: hoe komen we tot ontwikkeling?
Maar hoe ga je nu van abstracte thema’s naar een concreet plan van aanpak? Een plan van aanpak met concrete activiteiten die ervoor gaan zorgen dat er daadwerkelijk beweging ontstaat? Onze ervaring is dat veel mensen dat knap lastig vinden. Op verzoek hebben we dat eens op papier gezet en de volgende route bedacht.

Van thema’s naar concrete activiteiten

De eerste stap van de route is om met elkaar in dialoog te gaan en de eerste beweging te creëren. Dit doen we door het stellen van en antwoorden te geven op de door ons genoemde denkvragen. Een handige tool daarbij: onze praatplaat “Beweging door denkvragen”.

beweging door denkvragen

Heb je de ontwikkelthema’s bedacht en wil je de stap zetten naar een concreet plan van aanpak? Volg dan de rest van de stappen!

Het ontwikkelen van ontwikkelthema’s

Vraag jezelf eens af: wat is op dit moment de belangrijkste zaak om op te pakken? Wat gaat de grootste verandering in onze organisatie brengen? Met de volgende stappen gaan we deze zaken omzetten naar echte actiepunten.

Thema’s en groeibewakers
1) Breng alle input uit de praatplaat terug naar vier ontwikkelthema’s.

Zet achter elk ontwikkelthema de naam van degene die het thema gaat uitwerken. Wij noemen dat groeibewakers!

Brainstorm

2) Brainstorm, voer de dialoog en beschrijf onderwerpen of items die bij het thema horen. Wat ga je oppakken en wat niet? Maak een keuze en prioriteer.

Criteria

3) Bedenk bij elk thema drie criteria (waar moet het aan voldoen?) en evalueer regelmatig aan de hand van deze criteria.

Thema's naar concrete activiteiten

Perspectief
4) Beschrijf bij elk thema het perspectief of einddoel. Wat wil je uiteindelijk bereiken met het ontwikkelthema?

Plan van aanpak

5) Noteer de activiteiten. Brainstorm, ga met elkaar in gesprek en beschrijf de activiteiten die gaan bijdragen aan het ontwikkelthema. Bedenk voor elk thema 15 activiteiten die worden opgepakt.

Verdeel deze activiteiten over het hele jaar. Maak bijvoorbeeld een maandelijkse activiteiten kalender of maak gebruik van Trajectmonitor, onze online app.

Creëer beweging!

6) Beschrijf wie en wat je nodig hebt om daadwerkelijk beweging te creëren. Stel vast hoe je gaat evalueren en doorontwikkelen. Zet je plan op één A4 en communiceer dit naar buiten!

Met de volgende tips maak jij een vliegende start om daadwerkelijk beweging te creëren binnen jouw team:

  • Bedenk hooguit 4 à 5 thema’s
  • Hou het simpel en klein, zowel de thema’s als de activiteiten
  • Stel meerdere groeibewakers aan bij elk thema
  • Evalueer regelmatig en stel bij waar nodig. Hou rekening met het einddoel én de opgestelde criteria
  • Scoor en waardeer de thema’s en activiteiten of maak gebruik van Trajectmonitor
  • Communiceer je plan van aanpak naar buiten en vraag om feedback
  • Zorg dat je er energie van krijgt!

Tenslotte, ondersteun elkaar onvoorwaardelijk en twijfel niet om hulp te vragen. Samen sta je sterk!

Wil je meer informatie of heb je ondersteuning nodig? Mail of bel ons gerust. Heb je interesse voor de praatplaat, neem dan even contact op.

Deel dit bericht:
Sluit Menu