Verandering is geen doel maar een bij-effect van bewustwording en ontwikkeling.

Veelvoorkomende vraagstukken | Training Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend gedrag 06/12/19

Wij geven de training Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend gedrag aan zorgprofessionals. In deze training krijgen zij handvatten en vaardigheden aangereikt om situaties, waarin zij te maken krijgen met agressie en grensoverschrijdend gedrag, in een vroeg stadium te herkennen. Het team leert emoties en feitelijk gedrag te scheiden en op een professionele en assertieve wijze om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Lees meer over de training

Drie meest voorkomende vraagstukken

De training hebben wij inmiddels al bij veel zorginstellingen mogen geven. Wij weten dan ook goed waar veel zorgprofessionals tegenaan lopen en welke vragen zij hebben. In deze blog lees je meer over drie vragen die veel voorkomen tijdens de trainingen:

  1. Hoe zorgen wij voor eenduidig handelen in het team?

Om dit goed te kunnen beantwoorden, moeten we eerst helder zien te krijgen hoe we naar grensoverschrijdend gedrag kijken. Kijkt iedereen in het team hier op dezelfde manier naar en kunnen we hier overeenstemming over bereiken? Wanneer is gedrag wel of niet grensoverschrijdend?

Vervolgens moet er ook worden gekeken naar welke vormen van grensoverschrijdend gedrag voorkomen op de betreffende werkvloer. Pas op het moment dat we weten wat voor soort gedrag er voorkomt én we overeenstemming hebben gevonden over wat we onder grensoverschrijdend gedrag verstaan, kunnen we samen met het team bekijken op welke wijze er wordt omgegaan met het gedrag en of dit effectief is.

  1. Moet ik mijn gevoel uitschakelen (naar aanleiding van de schaal van ERG)?

Een redelijk vaak voorkomende misopvatting is dat medewerkers hun gevoel moeten uitschakelen of negeren wanneer ze worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Deze vraag komt soms op bij het maken van de e-learning wanneer de schaal van ERG wordt behandeld. Dit gaat over hoe zorgprofessionals Emotie en Ratio Gescheiden kunnen houden, zodat zij professioneel en effectief met agressie kunnen omgaan.

De essentie is niet om je gevoel te negeren of uit te schakelen (wat overigens ook niet kan), maar om je bewust te zijn van je eigen gevoel bij het inzetten van een interventie.

Je gevoel is juist een goed hulpmiddel om te beseffen dat een bepaalde gebeurtenis over grenzen heen gaat en om je te waarschuwen voor gevaar.

Bij het afwegen van de interventie is het echter van belang om juist te kijken naar wat er feitelijk gebeurd, om zo een professionele, passende en eenduidige manier van handelen tot stand te brengen. Het is vooral van belang om de emotie, die agressie altijd oproept te scheiden van wat er feitelijk gebeurt. Je bent dan in staat om professioneel om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.

  1. Hoe zorgen we voor een klimaat waarin we elkaar feedback kunnen geven?

In eerste instantie is de algemene opvatting dat men goed in staat is elkaar feedback te geven. Bij het inzoomen hierop, blijkt al gauw dat dit niet zo vanzelfsprekend is als gedacht. Mensen geven elkaar voornamelijk feedback wanneer dingen niet goed gaan en geven daarmee eigenlijk kritiek. Wat wij vaak zien is dat mensen terughoudend zijn in het geven van feedback omdat bepaalde gedachte hun tegenhouden om feedback te geven. Bijvoorbeeld omdat men bang is om elkaar te kwetsen.

We gaan hiermee aan de slag door te bepalen welke beperkende gedachten er binnen een team van toepassing zijn. Welke overtuigingen spelen er mee, wanneer het gaat om het geven van feedback?

We maken onderscheid in feedback en kritiek. De medewerkers worden getraind in het geven en ontvangen van feedback, zonder persoonlijke gevoelens hierin mee te laten spelen. We doen dit o.a. door gebruik te maken van het model geweldloze communicatie.

Om zorgteams te helpen om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, bieden wij de training Omgaan met Agressie en Grensoverschrijdend gedrag aan. Dit is een geaccrediteerde training die bestaat uit een e-learning en vier praktijkbijeenkomsten.

Lees meer over de e-learning bij deze training

Bekijk deze video om een beeld te krijgen van de training:

Loopt u ook tegen de bovenstaande vragen aan? Vraag dan vrijblijvend meer informatie over onze training aan of probeer gratis een dagdeel training uit. 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Deel dit bericht:
Sluit Menu