Tell me and I will forget. Show me and I will remember. Involve me and I will understand. Step back and I will act

Wanneer starten met een ontwikkeltraject met een team? 19/05/21

Wanneer starten met een ontwikkeltraject met een team?

Als wij van blanco gevraagd worden om mee te denken in een ontwikkeltraject is het altijd prettig om eerst kennis te maken met de opdrachtgever(s).
Bij de kennismaking ook de vraag te onderzoeken en tevens te bespreken wanneer je opdrachtgever tevreden is. Wat moet een teamontwikkelingstraject opleveren? Wij zijn ervan overtuigd dat ontwikkeling niet een stilstaand proces is en dat er voortdurend aandacht voor moet blijven. Vanuit onze visie is het dus belangrijk om langdurig betrokken te zijn.

Voorbeeld van een casus

Recentelijk was ik in gesprek met een manager (natuurlijk via beeldbellen) om met hem te spreken over een situatie in een team waar hij mee te maken had. Hij vertelde dat onder andere de samenwerking met de verwanten problematisch verliep. Vooral met één stel ouders. Zeer betrokken ouders die het allerbeste voor hun kind wilden. Hun verstandelijk gehandicapte zoon woonde hier al een tijdje, maar paste niet helemaal meer binnen de doelgroep.
Het kind vroeg veel van begeleiding, liep weg, was dreigend naar de andere bewoners. Ook was contact met ouders hierover moeizaam, omdat ze niet hetzelfde dachten over het aanpakken van de problemen. Er waren plannen vanuit de organisatie om na te denken over het zoeken naar een andere woonplek. Ouders waren echter niet voldoende op de hoogte gesteld in deze ontwikkelingen en hoorde via de contactpersoon van de zorgverzekeraar dat er plannen voor overplaatsing waren. Dit alles had ertoe geleid dat ouders het vertrouwen in de organisatie en de medewerkers waren verloren.

Tegelijkertijd was een andere plek niet direct voor handen die zou voldoen aan de criteria die ouders hadden. Dat ging over locatie, visie, aandacht, etc. Kortom er was rondom deze situatie veel stress en het “zie-je-wellisme” vierde hoogtij. Dat wil zeggen dat iedereen op dat moment ervaringen opdeed die bevestigden dat het niet goed was en niet goed zou komen. De bovenstaande situatie had grote impact op het team, maar waarschijnlijk ook op ouders. Er ging heel veel aandacht en tijd naar deze situatie. De manager had ook navraag gedaan of er motivatie was bij het team om met een ontwikkelingstraject aan het werk te gaan. Het team had daar niet positief op gereageerd en had aangegeven dat ze dat er op dit moment nog niet bij zouden kunnen hebben.

Daarnaast had het team in het verleden ondersteuning gevraagd op het gebied van samenwerking en communicatie, maar dit hadden zij niet gehonoreerd gekregen. Dat ging over de juiste dialoog met elkaar aangaan, voorspelbaarheid creëren voor cliënten en afspraken nakomen.

Is het juist goed om op dit moment te starten met een teamontwikkelingstraject?

Mijn vraag (die ik met ons blanco-team deelde) was of het goed is om juist op dit moment te gaan starten met een teamontwikkelingstraject of dat het beter is om eerst de problemen in de samenwerking met ouders op te lossen.

In de bespreking met elkaar kwamen we met elkaar tot de conclusie dat het goed zou zijn om nu nog niet met het ontwikkeltraject voor het team te starten omdat er eerst een aantal vragen en issues nader onderzocht moesten worden. Dat ging wat ons betreft erover dat er geen gedeeld veranderverlangen was, daardoor de veranderbereidheid ook minder groot zou zijn en de kans op de juiste veranderslag niet gemaakt zou kunnen worden. Ook was er nog onvoldoende stilgestaan bij de waarom-vraag, wat we zouden gaan doen en wat dit op moest leveren. Ook hadden we al blanco-team bedacht dat het van belang was om eerst aandacht te geven vanuit welke gedachte het team had gereageerd om nu niet een traject te gaan starten. We hadden sterk het vermoeden dat er in het kader van vertrouwen en de juiste dialoog met elkaar voeren ook wel wat speelde tussen het uitvoerende team en de manager. Waar ik zelf in eerste instantie verbaasd op reageerde is de reactie van ons team over de situatie rondom “ouders” dat dit niet een reden moest zijn om het traject niet te starten. Dit soort thema’s zijn juist heel goed om te verbinden aan een teamontwikkeltraject omdat dit heel veel informatie geeft hoe een “team” met elkaar samenwerkt.

In het gesprek dat volgde met de manager heb ik aangegeven dat het wat ons betreft niet handig was om nu meteen te starten met een teamontwikkeltraject omdat er eerst een andere stap gemaakt moest worden. Dat was het in gesprek gaan met het team over:

  • Het bespreken van de samenwerkingsrelatie van de manager met het team.
  • Het bespreken van de waarom-vraag met elkaar.
  • Het bespreken van het veranderverlangen van het team en de manager.

Aandacht hebben voor de bovenstaande punten zou ons inziens het vertrouwen doen toenemen wat van belang is om vanuit onvoorwaardelijkheid, ondersteuning te starten met een traject.

Vanuit bovenstaande gedachte is de manager aan het werk gegaan om samen met het team deze punten te bespreken. Dit heeft opgeleverd dat het team zich gehoord heeft gevoeld, erkenning kreeg en het gevoel hadden dat ze “echt” mee mochten denken. We zijn nu een paar maanden verder en gaan alsnog starten met een traject, maar wel vanuit veel gerichtere vragen en thema’s.

Onno Paans

Deel dit bericht:
Sluit Menu