Aandachtigheid zorgt voor nabijheid, luchtigheid zorgt voor afstand.

Wat is Triple-C precies? René van Koningsbruggen geeft uitleg. 04/02/19

Namens het ASVZ geeft blanco-organisatieontwikkeling systeemtrainingen Triple-C en ondersteuning aan verschillende zorginstellingen bij de implementatie van de visie.

In de gehandicaptenzorg is Triple-C een bekend begrip, maar ook in de psychiatrie en jeugdzorg wordt het steeds vaker toegepast.  Mede-eigenaar van blanco-organisatieontwikkeling en systeemtrainer René van Koningsbruggen legt aan de hand van een interview uit wat de kern van Triple-C is.

Triple-C, hoe zou jij dat omschrijven in een aantal zinnen?
Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een hoge contextgevoeligheid waarbij probleemgedrag snel op de oppervlakte ligt. In de praktijk wordt Triple-C vaak toegepast bij mensen die een verstandelijke beperking hebben, maar ook in de psychiatrie en jeugdzorg wordt het steeds vaker toegepast. Triple-C is een orthopedagogisch behandel- en begeleidingsmodel met een visie op menswaardige zorg; we willen dat mensen het gewone leven ervaren.

Waar staan de 3 C’s voor?
Vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie ondersteunt de Coach de Cliënt. Door samen activiteiten te ondernemen ervaren zij successen en vergroten zij hun Competenties. Om uiteindelijk een volwaardig mens te kunnen zijn.

Wat is nu de kern van de visie Triple-C?
Mensen hebben andere mensen nodig om mens te worden en te blijven. Je hebt iemand nodig om iemand te zijn. Bij mensen met een hoge contextgevoeligheid en ernstig probleemgedrag staat de menswaardige omgeving  en een betekenisvol leven soms onder druk. Ieder mens heeft een omgeving nodig waarin er verbintenis is met de betekenisvolle ander, waarin je volledig mens kan zijn.
Vanuit de menselijke behoefte leggen we de nadruk op wat iemand nodig heeft in plaats van wat iemand laat zien.

De kern van Triple-C is dat mensen met een hoge context gevoeligheid zich beter kunnen ontwikkelen en het gewone leven kunnen ervaren als de context:

  1. Aansluit bij de menselijke behoeften;
  2. Houvast biedt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie
  3. Houvast biedt aan betekenisvolle dag invulling
  4. Waarin probleemgedrag wordt gezien als niet vervulde menselijke behoefte

Wat is dat: “het gewone leven ervaren”?
Veel mensen waarmee ik in aanraking kom is er sprake van hechtingsproblematiek en een laag sociaal emotioneel niveau. Het gaat dan om mensen waarbij sprake is van een hoge contextgevoeligheid. Of wel, als de context veranderd, onvoorspelbaar en onveilig wordt zal het gedrag mee veranderen. Dit is een van de onderliggende oorzaken van probleemgedrag waardoor ontwikkeling stagneert. Het gewone leven ervaren is wat mij betreft als de cliënt weer hechting ervaart en staat is zich te ontwikkelen, passend bij zijn niveau en zijn behoeftes. Dat de cliënt zich weer veilig voelt, erkenning en waardering ervaart, invloed ervaart over zijn leven en van betekenis kan zijn.

Met andere woorden dat de cliënt weer perspectief ervaart in zijn leven.
Eigenlijk willen we allemaal een ‘gewoon leven’ met vrienden en familie om ons heen, prettig werk en vrije tijd waarin we kunnen ontspannen. Dat is niet voor alle mensen vanzelfsprekend.

In het boek lees ik: “een beetje Triple-C werkt niet”. Wat wordt daar mee bedoeld?
Triple-C is een visie met gedeelde waarde. De gehele organisatie, van bestuurders tot de begeleiders zal achter deze visie en waarden moeten staan. “We gaan uit van de menselijke behoefte, werken aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, zorgen voor een betekenisvolle dag invulling, gericht op het gewone leven en niet op probleemgedrag”. Dit geeft medewerkers houvast en richting om de relatie in stand te houden, ook wanneer het moeilijk wordt bij storend of agressief gedrag. Het begint bij het anders denken wat de cliënt nodig heeft, het anders kijken naar probleemgedrag en het anders doen in de praktijk. Alleen het anders doen zonder anders te denken en te kijken houdt geen stand. Een beetje Triple-C werkt niet. Het werkt wel wanneer het volledige behandelsysteem rondom de cliënt anders denkt, kijkt en handelt vanuit de menselijke behoefte en zich richt op het gewone leven ervaren. Triple-C sluit aan bij die organisaties die uitgaan van menswaardigheid en menselijke behoefte. 

Werkt het altijd?
In mijn ogen werkt het altijd. Het uitgaan van de menselijke behoefte, het aangaan van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, een betekenisvolle dag invulling en anders kijken naar probleemgedrag werkt altijd omdat het zo goed aansluit bij de menselijke behoefte. Met als doel het ervaren van het gewone leven. Is het zo simpel? Eigenlijk wel. Alleen het eindresultaat staat niet vast. Wat precies het ‘ervaren van het gewone leven’ is zal voor ieder cliënt anders zijn. Soms is het ook een hele lange weg met vele obstakels. Het gaat niet altijd goed. Maar met vallen en opstaan kom je een heel eind.

Er is echter wel een voorwaarde. De gehele omgeving van de cliënt zal achter de visie, met de daarbij horende waarden en uitgangspunten moeten staan.

Hoe is die visie ontstaan?
De grondleggers van de visie Triple-C zijn Hans van Wouwe en Dick van de Weerd. Beide werkzaam bij het ASVZ in Sliedrecht. In het boek: “Het gewone leven ervaren, Triple-C in theorie en praktijk” beschrijven zij een casus rondom een cliënt. Een cliënt met een ernstige vorm van autisme, gecombineerd met hevige zelfverwonding en agressie. Dagbesteding lukte niet meer, hij kreeg dempende medicatie en zat in een rolstoel terwijl hij kon lopen. Kortom, nauwelijks perspectief en een menswaardig bestaan.

“Ook al wisten we niet hoe het wel moest – een ding was zeker: zoals wij toen met hem omgingen moest het niet. Het moest anders.”

Uit: “Het gewone leven ervaren, Triple-C in theorie en praktijk”

Vanaf de jaren negentig is er binnen de ASVZ een orthopedagogisch model ontwikkeld: Triple-C. Tot op de dag van vandaag wordt deze visie doorontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk.

Voor meer informatie over Triple-C, kijk op de website van ASVZ, of neem contact met ons op. In onze volgende blog over Triple-C: Triple-C systeemtraining: Hoe ziet dat er eigenlijk uit?

 

Deel dit bericht:
Sluit Menu