Verandering is geen doel maar een bij-effect van bewustwording en ontwikkeling.

Waarom werken vanuit een visie belangrijk is. 13/07/22

Ik ben betrokken bij een team dat ons heeft gevraagd hen te begeleiden in het kwalitatief verbeteren van de zorg die ze leveren aan mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat hier over een groep bewoners met een intensieve begeleidingsvraag. Ze hebben veel te maken met mensen die stress in het leven ervaren en de ander nodig hebben om invulling aan de dag te geven.

Het team geeft aan dat ze vanuit de visie relatiegericht willen werken. Ook is van belang dat begeleiders uitgaan van de uitgangspunten: ieder mens is uniek, respectvol met elkaar omgaan en denken in mogelijkheden.

werken vanuit visie dobbelstenen

Visie omzetten in gedrag

Wat mij opviel in de dialoog met hen is dat er verschillende ideeën zijn over hoe je aan deze visie, ofwel uitgangspunten, uiteindelijk gedrag kan koppelen.

Men onderschrijft de visie en uitgangspunten, maar tegelijkertijd zie je in de dagelijkse uitvoer veel verschillen. Dit zien zij zelf ook. Bij de vraag; “Wat zou dit kunnen betekenen voor de bewoners?” antwoordden ze unaniem dat dit een negatieve uitwerking heeft voor de bewoners.

Ik hoop dat je mijn verbazing begrijpt. Sterker nog; Ik kon het ook niet verbergen. De valkuil (waar ik meerdere keren ben ingetrapt) is om vervolgens met een oordeel te komen. Zogenaamd “OMA gedrag” (oordeel, mening, aanname) te vertonen.

Gelukkig stapte ik op dat moment niet in die valkuil en vroeg aan het team waar dit mee te maken zou kunnen hebben. We hebben toen een inventarisatie gemaakt welke redenen er zouden kunnen zijn:

  • Je kan de visie onderschrijven, maar je weet niet precies hoe je dat professioneel vertaalt naar gedrag.
  • Je voelt je het beste bij de dingen zoals jij ze hebt geleerd.
  • Je kijkt vanuit verschillende (visies) brillen naar een bewoner.
  • Er zijn overtuigingen (aannames) die beperkend kunnen werken op de uitvoering.
  • Je voelt je niet prettig als je iets moet doen wat tegen je principes in gaat.

 

Ga met elkaar in gesprek

Het is mijn overtuiging dat als je wil werken vanuit een visie, het van belang is dat je praat met elkaar over hoe we denken en kijken. En wat dit gaat betekenen voor ons dagelijks werk. Op persoonlijk niveau, maar ook op team- en organisatorisch niveau.

Ook is het van belang dat we met elkaar (als professionals) omgaan vanuit de visie die we willen volgen. Het effect is dat we elkaar beter begrijpen en eenduidiger en voorspelbaarder worden voor de ander. Ook geeft het richting in het perspectief dat we nastreven met elkaar. Jullie zullen zien: met minder inspanning gaan jullie meer realiseren.

Een tip daarbij is: maak tijd vrij om niet urgente belangrijke zaken met elkaar te bespreken (organiseer gouden tijd).

Mocht je nog meer redenen weten, waarom jij vindt dat het helpt om te werken vanuit een eenduidige visie, dan hoor ik dat graag!

Deel dit bericht:
Sluit Menu